De topaas.

Agaat topaas wit

Agaat topaas wit


De Topaas :                                                   Wout van Gils
ALGEMEEN
De werking van de topaasfactor komt vooral tot uiting in de reductie van de aanwezige zwarte eumelanine, die we ook enkel terugvinden in de zwart en agaatreeks.De karakteristieken die duidelijk zichtbaar moeten aanwezig zijn, is een geconcentreerde ligging van de eumelanine rond de schacht van de veren.Dus donkere centraal gelegen eumelanine en heldere omzoming.Daarenboven dient de schacht van de veren kleurloos te zijn, wat best zichtbaar is in de staart en de vleugelpennen.Indien deze kenmerken niet duidelijk aanwezig zijn moet de vogel hiervoor bestraft worden met puntenaftrek op melaninebezit.Zo weinig mogelijk phaeomelanine tussen de bestreping.De bestreping moet aanwezig zijn op de plaats, met een lengte en een breedte zoals beschreven voor de overeenkomstige klassieke vogel.

Deze mutatie komt voor met witte, gele of rode grondkleur.
Deze met geel of rood kunnen gecombineerd zijn met de ivoor en /of mozaiëkfactor.
Deze met witte grondkleur komt voor met de dominantwit of recessieffactor en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen schimmel of intensief.

We onderscheiden de zwart, bruin en agaattopaas.

– Bij schimmelvogels, heldere en egale grondkleur, egale schimmelverdeling.
– Bestreping mag iets breder zijn dan bij schimmelvogels* 
– Bij intensieve vogels, diepe, heldere grondkleur en zonder schimmel.
– Bij mozaiëkvogels vragen we het beschreven mozaiëkpatroon.
Agaat topaas rood mozaiek
De ogen zijn donker gekleurd.
Snavel, poten en nagels zijn éénkleurig en in harmonie met de kleur van de bestreping.

De topaasfactor vererft recessief en bevindt zich OP HETZELFDE ALLELE ALS DE PHAEOMUTATIE.