De wetten van mendel.

ei new

ei new

De Wetten van Mendel.

Dit speelt in de natuur in mindere mate een rol dan bij vele VOGEL LIEFHEBBERS IN HET HOK. Deze kwekers zullen goed rekening moeten houden met de erfelijkheid van de vogels, daarom iets meer hierover.
Wat houd erfelijkheid in.Dit wil zeggen: het overbrengen van alle eigenschappen, die wij soms kennen, op de nakomelingen. Dit kunnen goede en ook slechte eigenschappen zijn. Deze laatste willen de vogelkwekers nu zoveel mogelijk vermijden. Ieder mens, dier of plant is opgebouwd uit miljoenen cellen, de voortplanting hiervan geschiedt door het samenkomen van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel. Door die samenkomst wordt er weer een nieuwe cel gevormd. Deze cel is nu het begin van het nieuwe leven. De cel zal zich via natuurlijke weg gaan delen en elk van deze twee die hieruit ontstaan, zal dezelfde inhoud hebben als waaruit zij ontstaan zijn. Deze twee splitsen zich weer, deze weer en weer enz. Een gedeelte van deze cellen zal daarna de functie opnemen voor de vorming van beenderen, hoorndelen, huid enz. Deze cellen zullen ook de dragers zijn van de erfelijke eigenschappen. Ik veronderstel dat u al een redelijk inzicht gekregen hebt in do opbouw van de cellen. De grondlegger van de erfelijkheid was een monnik namelijk: “GEORGE MENDEL”. Hierover iets meer.GEORGE MENDEL werd geboren in 1823 in Oostenrijk. In 1843 trad hij in het Augustijner klooster. Hij studeerde toen nog fysica en natuurwetenschappen. Zijn geliefkoosd werk was vooral het probleem van de overerving van enkelvoudige kenmerken bij kruisingen (voornamelijk bij erwten en bloemen). Met het doel hier een nader inzicht in te krijgen, vatte hij in 1858 zijn groots experiment, dat zijn naam de onsterfelijkheid zou bezorgen. Zijn besluiten van zijn kruisingsproeven formuleerde hij in wetten, die heden ten dage nog van belang zijn voor de erfelijkheidsleer. De grootste verdienste van “MENDEL” ligt in het doorzicht dat hij in zijn experimenten toonde, temeer omdat in die tijd niets bekend was over chromosomen en genen. Zijn uitspraken werden toen ook volledig genegeerd. De publicatie in 1865 van zijn resultaten werden dan ook snel de doofpot in gestopt. Zeer teleurgesteld hield MENDEL op met zijn experimenten en wijdde zich voortaan nog enkel aan het kloosterleven. Hij overleed in 1884. Ongeveer 15 jaar later kwamen 3 onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, tot dezelfde ontdekking als MENDEL. Deze 3 waren:

De Oostenrijker: VAN TSHERMAK

    De Duitser: CORRENS

    De Nederlander: DE VRIES

Uit respect en eerbied voor “GEORGE MENDEL” werd toen besloten de gevonden wetten als: “DE WETTEN VAN MENDEL” te betitelen.
Eerste wet

WET OP DE EENVORMIGHEID.
Een fokzuiver levend wezen gekruist met een ander fokzuiver levend wezen van dezelfde variëteit geven dezelfde fokzuivere levende wezens.

RESULTAAT:
100% fokzuivere identieke nakomelingen.
Tweede wet.

DE DOMINANANTIEWET.
Een fokzuiver levend wezen gekruist met een ander fokzuiver levend wezen van een andere variëteit geven niet fokzuivere levende wezens met het uitzicht van de dominerende variëteit.

RESULTAAT:
100% niet fokzuivere jongen.
Derde wet.

DE WEDERKERIGHEIDSWET.
De verwisseling van de kweekelementen, wat betreft het geslacht allen, leidt steeds tot dezelfde resultaten bij de nakomelingen. Met andere woorden: AA x aa of aa x AA geven telkens 100% A a of 100% a A.

RESULTAAT:
Bij de nakomelingen is A a echter identiek hetzelfde als a A.
Vierde wet.

DE SPLITSINGSWET.
Een niet fokzuiver wezen gekruist met een ander niet fokzuiver levend wezen van dezelfde variëteit, leidt tot nakomelingen van fokzuivere aard van de variëteit van de grootvader en de grootmoeder. Tezelfdertijd leidt ze eveneens tot nakomelingen van de variëteit van beide ouders.

RESULTAAT:
25% fokzuivere nakomelingen A A
50% niet fokzuivere nakomelingen A a of a A
25% fokzuivere nakomelingen a a
Vijfde wet

DE ONAFHANKELIJKHEIDSWET.
Een fokzuiver wezen gekruist met een ander fokzuiver levend wezen, maar verschillend in tweeërlei opzichten met het eerste, geeft aanleiding tot nakomelingen van dezelfde variëteiten als deze der ouders maar ook tot variëteiten van een heel andere samenstelling. AA bb x aa BB

RESULTAAT:
Een mogelijke samenvoeging van eigenschappen geven aanleiding tot het ontstaan van 16 mogelijkheden waarvan:
3/16 van ingezet type 1
3/16 van ingezet type 2
9/16 van nieuw type
1/16 van nieuw type
Samengevat.

Dus, de erfelijkheid is een natuurwet volgens dewelke de eigenschappen van de ouders en voorouders werden overgedragen op de nakomelingen. De wijze waarop deze over dragingen geschieden, noemt men de studie van de erfelijkheid. De studie van de erfelijkheid steunt op: “DE WETTEN VAN MENDEL” Het zal nu ook voor iedereen duidelijk zijn dat bij het kweken van onze vogels, we moeten weten welke dezelfde eigenschappen zijn van onze vogels, want een gedeelte van de eigenschappen van d vader en een gedeelte van de moeder krijgt het jong mee in de EERSTE EICEL. Dit is weer bepalend voor zijn uiterlijk. Hij zal dan ook bepaalde erfelijke eigenschappen meekrijgen van de beide ouders, die hij niet zal laten zien.
Bijvoorbeeld.

Hij kan een kleur meekrijgen van de moeder die sterker is dan die van de vader, waarbij moeders kleur zichtbaar wordt bij de zonen en de kleur van de vader verborgen blijft, maar dan wel in staat is ze later aan zijn nakomelingen door te geven.

We willen bv. een goede groene kanarie met een goede kleur en een goede fijne korte en symmetrische onderbroken bestreping met tussen die tekening een goede mooie heldere groene kleur. Dus zo weinig mogelijk bruin. We hebben echter vogels die teveel bruin laten zien, en dit bruin moet verdwijnen om goede vogels te verkrijgen.

Dan komt hier het punt “ERFELIJKHEID” weer naar voren. We zullen dan om snel een goed resultaat te kunnen behalen moeten weten welke erfelijke eigenschappen dit in de toekomst kan gaan verhinderen. Een goede kweekadministratie in uw kweekhok en uw kennis van de erfelijke eigenschappen van aangekochte vogels is van groot belang en dus ook de eerlijke oprechte gegevens van een vogel meegeven als men hem ruilt of verkoopt. Menig liefhebber zou hier sportiever voor moeten uitkomen, want eerlijk duurt ook het langst in de vogelsport. Ik hoop met dit schrijven ,dat de wetten van Mendel ook weer eens bij u onder de aandacht gebracht te hebben prachtig wat die man voor ons heeft uitgevonden .Daarom nog eens dit schrijven over de wetten van mendel.

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register