Die onberekenbare blauwfactor

Zwart wit


Die onberekenbare Blauwfactor :

Wie van onze kleurkanarie kwekers kent deze factor niet, wie werkt er niet mee ,wie wordt er niet mee geconfronteerd .en wie gebruikt hem niet . Kortom dit is een factor die veel kwekers graag gebruiken ,maar weer andere hem liever kwijt zijn dan rijk. Het s erg moeilijk deze factor ,in gradatie,s vast te leggen ,hij blijft erg oncontroleerbaar,al moet ik toegeven dat er kwekers zijn die deze factor erg goed onder controle hebben ,en deze op hun juiste waarde in kweken.

De Blauwfactor ;

Ook wel citroenfactor genoemd of anders kortweg de Blauwfactor genoemd .Vroeger dacht men dat de blauwfactor ontstaan was uit een mutatie van de bevederings structuur .Deze stelling is ondertussen herzien,omdat men er achter is gekomen dat de wilde kanarie reeds van oudsher over een gemiddelde enkelvoudige blauwstructuur beschikte,die dan eerst,en later door selectieve kweek werd ontwikkeld tot waarden gaande van bijna nul ( – afwezig ) ,tot zoals we ze nu kennen bij Oa : de goede bruine kanaries, tot de blauwstructuur bij de hedendaagse goede vogels uit de zwartreeks.De klassieke blauwfactor vererft ook onafhankelijk ( autosomaal) en net zoals alle andere uit de selectieve  kweek ontwikkelde eigenschappen of factoren, onvolledig dominant .Hij treed slechts op na de eerste rui,en situeert zich hoofdzakelijk in de baardtoppen .van de contourveertjes Die baardtoppen van kanaries met blauwstructuur zijn niet hol ( ledig) zoals bij kanaries zonder blauwstructuur ,maar vol ,als een fijn korrelige massieve doorschijnende structuur, die zoals we verder zien precies door die constructie de eigenschap bekomt overwegend blauwe lichtstralen uit het lichtspectrum te kunnen bevoordelen. Veren ontwikkelen zich uit veerpapillen in de huid. In groeiende veren zit net zoals in beenderen ,merg ,veermerg ,dat in de eerste plaats zal dienen als voeding van de aangroeiende veer ,maar ook  ,en dat is voor ons kwekers van meer belang ,het transport zal verzekeren van de verschillende kleurstoffen ,die later in de veer zullen worden afgezet. Eenmaal de veer bijna volgroeid ,zal het merg zich terug trekken waardoor alleen nog de holle omhulsels van de afgestorven mergcellen in de veeras en baarden overblijven.Het terug trekken van het merg uit de veren betekend tevens ook dat er van dan af geen kleurstoffen meer getransporteerd kunnen worden naar de kleurbepalende veerbaarden ,zodat de kleur van een volgroeide bevedering nooit nog langs natuurlijke weg kan beïnvloed worden !!! Kanaries zonder blauwstructuur zijn de holle baardtoppen van de groeiende contourveertjes ook gevuld met merg waardoor de respectievelijke kleurstoffen onbeperkt tot in de baardtopjes kunnen doordringen. Bij kanaries met blauwstructuur kan dat dus niet omdat daar de baardtoppen ,zoals reeds aangehaald ,over een bepaalde afstand tot ongeveer 6 M/m bij maximale blauwstructuur massief zijn en zo dus het merg vroegtijdig wordt tegengehouden waardoor er ook geen kleurstoffen tot in de toppen kunnen doordringen. ( Bv bij vetstof en phaeomelanine )

De gevolgen :

De bruine phaeomelanine en in mindere mate ook de aanwezige vetstof welke beide hoofdzakelijk op die plaats in de baardtoppen voorkomen zullen van de blauwfactor werking het meeste hinder ondervinden ,en dus aanzienlijk wordt verzwakt. Een sterke blauwfactor zal massas bruine phaeomelanine uit de bevedering verdrijven en tzt ook de gele of rode grondkleur verzachten . Geel intensief wordt lichter meer citroenkleurig ,het rood word dieper en kan overlopen naar paarsachtige kleur.Door hun afwijkende constructie zullen de massieve baardtoppen van de contour veren bij kanaries met de blauwstructuur de blauwe lichtstralen uit het lichtspectrum bevorderen. Hoofdzakelijk de blauwe lichtstralen van het invallend licht worden door de fijne korrelvormige constructie in de baardtopjes opgenomen en gefuseerd ,verspreid als het ware tot een blauwachtige schijn . waarom nu alleen blauwe lichtstralen worden bevoordeeld en niet bv de rode of de gele ,komt gewoon door dat bepaalde delen in de structuur van de korrelige massieve baardtopjes overeenstemmen ,in de resonantie zijn met de blauw lichtstralen. Dit is op zich zelf niet zo bijzonder als het lijkt ,want ook bij de radio of Tv ontvangst ,waar we ook te maken hebben met elektromagnetische golven ,doet zich ongeveer hetzelfde voor .Ook daar moet om uitsluitend een zender te kunnen ontvangen ,het toestel ook op die bepaalde zender zijn afgesteld.

Kanarievogels met blauwstructuur zullen meer blinken en tzt ook verdonkeren van tint vooral wegens een beter doorkomende zwarte donsbevedering en de verhelderde ,versterkende invloed van de boven liggende baardtopjes van het geheel. Het is dus zeker niet zoals destijds algemeen werd aangenomen als zou het verdonkeren van de kleur zijn oorsprong vinden in een met de blauwfactor gepaard gaande omzetting van bruine phaeomelanine in zwarte eumelanine .Ook mogen we niet veronderstellen dat bij de kanarie,s met blauwstructuur alle baardjes van een  hetzelfde veertje de blauwstructuur in hun toppen zullen bezitten want naast eentje met, kan er ook entje zitten zonder blauwstructuur, ook weer afhankelijk van de sterkte van de factor aanwezigheid..En dat is maar goed ook ,want anders zou er van vetstofkleur vooral niet veel meer overblijven. Dat het Phaeo bruin nog iets zou verzwakken tot daar toe ,al moet ook daarvan nog een bepaalde optimale hoeveelheid in de bevedering aanwezig blijven om het geheel zo donker mogelijk te houden.De kleurbalans van zwarte eumelanine en bruine phaeomelanine vetsof (indien aanwezig ) de donskleur en een optimale hoeveelheid blauwfactor ,moet dus steeds in evenwicht zijn en blijven om bij deze vogels elke vorm van opbleking te helder worden van het totaalbeeld,tegen te gaan.

Nog even dit welke grondkleur men moet kiezen bij onze vogels in de zwartreeks de dominant of recessief ? De meeste kiezen voor de dominant ,omdat de veerschachten bij de recessieve vogels over het algemeen ,ook bij de bruine wit wat bleek uitvallen Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn hoor.Want een ander probleem is bij de dominante zeker de gele aanslag onder controle gehouden moet worden ,maar ook dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn kennis van zaken en overzicht zal je hier zeker bij helpen ,en de keuze dominant of recessief factor gebruiken  vergemakkelijken. Je ziet dat deze onberekenbare blauwfactor veel kwekers voor verassingen brengt ,en het samen stellen van koppels erg moeilijk maakt ,of anders gezegd niet altijd laat zien wat we er uit of van verwacht hebben ,deze factor doet niet altijd wat we willen ,maar mits goede vogels waarvan veel bekend is en kennis ter zake blijkt tegenwoordig dat we deze factor heel goed kunnen gebruiken bij veel vogels ,maar bij andere is hij echt niet gewenst belangrijk is dat te weten ,en met je kennis van je vogels en wat geluk is de blauwfactor goed onder controle te houden.  Met dank aan Hr J Belien voor deze informatie tekst. Wout v Gils.

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register