De Zwartrood .

Zwart rood


Zwart rood.                                                                               Wout van Gils.

 

Nu we toch in vorige artikels de andere soorten besproken hebben in de zwartreeks, wil ik het nu in het kort hebben over onze Zwart Rood onder de kanarie vogels. men kent hierin enkele variateiten OA :

– ZWART ROOD INTENSIEF
– ZWART ROOD SCHIMMEL
– ZWART ROOD IVOOR INTENSIEF
– ZWART ROOD IVOOR SCHIMMEL

Dit zijn eveneens vogels uit de zwartreeks, alleen met een moeilijkheidsgraad erbij nl. de ROODFACTOR. Over de roodfactor heb ik al diverse artikels geschreven, en we weten, we hebben er voor en tegenstanders van. Maar deze zijn er wel overal. Over de roodfactor nog even dit ter herinnering:

DE ROODFACTOR:
Deze factor is in gekweekt via de kapoetsensijs, in onze kanarievogels, met andere woorden deze roodfactor is dus niet eigen aan onze kanaries. Deze roodfactor bezit het vermogen om via het voedsel of drinken opgenomen lutiene om te zetten in rood carationede. Het is aan de kennis en inzicht van de kweker in hoeverre de juiste roodfactor wordt bepaald aan onze kanaries. VEEL MOOIE ROOD FACTORIGE VOGELS WORDEN VERKLEURD DOOR FOUTIEVE TOEDIENING VAN DE ROOD STIMULANS. De roodfactor is, zoals de meeste factoren van onze kanaries, GEEN MUTATIE. Dit zal je wel duidelijk zijn, dacht ik.Let bij aankoop van roodbrons kanarievogels, of dit nu met of zonder ivoorfactor is, dat men vogels aankoopt die zo donker mogelijk zijn is vleugel en staartpennen. En vermijd zeker, en men ziet ze veel, de lichte broek en flanken. Let zeker ook op de grote en bevedering. Ga met de kweek naar ofwel roodzwart sintensief toe, met of zonder ivoorfactor, of kweek de roodbrons schimmel. Het mooiste ligt mijns inziens in de intensieffactor. Richt ook hier je kweek op. Al zijn er zeker ook mooie schimmelvogels te bezichtigen. Uiteraard weer met of zonder ivoorfactor. Een intensieve vogel zal minder phaomelanine laten zien dan een schimmel, als ook de tekening zal iets smaller zijn, zeker het bruin moeten we tot een minimum proberen te beperken.

STANDAARDEISEN ZWART ROOD INTENSIEF / EN MET IVOOR:

1) Een goed doorkomende zware niet onderbroken bestreping, symmetrisch t.o.v. elkaar, goed doorlopend en zichtbaar tot in de flanken.
2) Tekening evenals vleugel en staartpennen diep zwart van kleur.
3) Zo weinig of geen phaomelanine sporen mogelijk tussen de tekening.
4) Hoorndelen zo zwart mogelijk.
5) Een mooi heldere ineen vloeiende rode kleur, egaal verdeeld over het hele lichaam.
6) Een goede werking van de intensief factor, strakke bevedering.
7) Indien aanwezige ivoorfactor, dan goed letten op de egaliteit van de kleur.

STANDAARDEISEN ZWART ROOD SCHIMMEL / EN MET IVOOR:

1) Een goed doorkomende zware niet onderbroken bestreping, symmetrisch t.o.v. elkaar goed doorlopend tot in de flanken. (Tekening zal iets harder zijn dan van de intensieve zwart rood.)
2) Tekening evenals vleugel en staartpennen diep zwart van kleur.
3) Zo weinig mogelijk bruin op het rugdek.
4) Hoorndelen zo zwart mogelijk.
5) Een mooie egaal verdeelde schimmelverdeling over het gehele lichaam.
6) Een zacht matte zwart rode grondkleur, egaal verdeeld, met een matige schimmelverdeling.

ENKELE VOORKOMENDE FOUTEN:

– Twee, zelfs drie kleurige grondkleur, bewolkte grondkleur.
– Witte (lichte) flanken, stuit en hoorndelen.
– Tekening  onderbroken en te smal.
– Schimmelverdeling niet goed. (BV. in nekstreek)
– Kop of borst te intensief, schrale bevedering.
– Geen of weinig flanktekening. 

Kanariekwekers, ik hoop met deze bijdrage de vogels in de zwartreeks weer bij u te hebben opgefrist. Ook de roodbrons kan een zeer mooie vogel zijn, maar let bij aankoop en kweek dat je altijd vogels inschakelt, die zo zwart mogelijk zijn. De meest voorkomende fouten zijn de witte flanken en broek en of hoorndelen. Het is in zekere zin een gedeelte bontheid.

Dus let op. Wout van Gils.

Vanaf 2003 is  deze standaard aangepast worden naar het meer zuiderlijke Type toe,er is wel een overgangs periode ingesteld. Gelieve hier goed rekening mee te houden ,Zie ook de rubriek AOB technische commissie .E-Mail wout@woutvangils.be

 

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register