Zwart geelivoor.

 

Zwart geel ivoor pastel


DE ZWART GEELIVOOR.                                                                    Wout van Gils

Na mijn artikeOver de “ZWART GEEL INTENSIEF” kan ik er toch niet langs om ook eens in het kort over de ZWART GEELIVOOR iets te schrijven. Men ziet deze  vogel niet zo veel, en toch zou ik het veel kwekers aanraden het eens te proberen.  Een goede kennis van mij heeft enkele jaren geleden hier een aanvang mee gemaakt met enkele koppels waarvan een zeer mooie man.  Jammer genoeg is deze man nu ongeveer volledig overgeschakeld naar de kruisingen kweek zodat ik het uiteindelijke resultaat van deze vogels niet heb kunnen beoordelen.  Ik zelf heb het ook eens geprobeerd, maar het bleek dat mijn vogels opaal verervend waren, daarom is hier niet veel van terechtgekomen.  Maar nu iets meer over de “Zwart geelivoor”.

DE IVOORFACTOR:

Ook wel structuur carotiode factor genoemd: deze geeft een verminderde uiting aan de vetstofkleur.  De kleur bepalende baarden bevatten carotioden.  De haakjes zijn kleurloos.  Dit als gevolg van de wat dikkere hoornlaag van de cortex.  Dit is voor ons zichtbaar als een lichtere kleurtint van de carotiode.  Men zou kunnen stellen dat de ivoor man voor ongeveer 50% van zijn totale carotenoïde kleur laat zien.  Dit is natuurlijk alleen waarneembaar bij de rode of gele en witte vogels.  De vererving is “geslachtsgebonden”.

RICHTLIJNEN VOOR DE KWEEK.

Als we Zwart geelivoor vogels willen kweken zullen we zeker vogels moeten inzetten met een maximaal aan hoog geel bezit, incl. de intensief factor, blauwfactor, ivoorfactor.Zouden we een vogel gebruiken met een zwak geel bezit, dan zal de vogel er erg grauwachtig gaan uitzien.  Dit omdat hier de ivoorfactor het geel zodanig heeft bewerkt dat er niets meer overblijft.  Van een zwart geelivoor is bijna niets te bespeuren. Het zwart en het bruin gaan de overhand nemen.  Alleen op de kop en stuit en op de borst in mindere maten is er nog iets van de vetstofkleur waar te nemen. Daarom kweek voor de  TT” Zwartgeelivoor intensief”.

ENKELE KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN:

-Zoals we weten is de vererving geslachtsgebonden, zo zal een Zwart geelivoor man gekoppeld aan  een zwart geel pop, alleen zwartivoor dochters geven.  De zonen dragen deze factor onzichtbaar bij zich.  De reden is dat de man op beide chromosomen (X) deze factor moet hebben om tot werking te komen, dus zichtbaar worden.-Bij een Zwart geelivoor pop zal door het bezit van áán X chromosoom alleen aan de zonen de ivoorfactor overgedragen worden.  Man zal dus uit een Zwart geel ivoor intensieve man + Zwart geelivoor pop .Zonen krijgen: split ivoor en Zwart gele dochters. Nog enkele mogelijkheden tot koppelen zijn:

MAN                               pop                              DOCHTERS

Zwart geel                   Zwart ge                          Zwart geel / Ivoor            Zwart geel

Zwart geel / i                Zwart geel                       Zwartgeel en / ivoor        Zwartgeel en / ivoor

Zwart geel/ Ivoor          Zwartgeel  ivoor               Zwartgeel – ivoor            Zwartgeel  Ivoor

Zwart geelivoor             Zwartgeel                        Zwartgeel / ivoor            Zwartgeel .zw geelivoor

 

Hou er wel rekening mee dat een der ouders in bezit is van de intensief factor, en zeker de reeds eerder genoemde factoren, met uiteraard weer de “blauwfactor”.  Indien men kweekt met beide ouders in bezit van de dubbele geelfactor, dan wel letten op de lengte van de bevedering en zorg dat een der ouders nog wat schimmelsporen laat zien.  Let ook op de grote der vogels.

STANDDAARDEISEN  Zwart geel IVOOR INTENSIEF:

A)     Zware niet onderbroken tekening ook de flanktekening, goed zichtbaar en niet onderbroken.

B)    Hoorndelen, vleugel – en staartpennen zo donker mogelijk.

C)   Geen schimmelsporen, een weinig bruin is toegestaan.

D)   Goede egale ivoorwerking.

E)    Grootte + 14 cm.

ENKELE FOUTEN:

A)   Hoorndelen en flanken te licht van kleur.

B)    Tekening onderbroken, te smal, te weinig en onderbroken flanktekening.

C)   Onvoldoende werking blauwfactor, ivoorfactor.

D)   Grondkleur niet goed, schimmelsporen.

E)    Bevedering fouten, te klein.

BESLUIT:

Een opmerking wil ik nog maken, dat wij toch bij de “ZWART  GEELIVOOR” genoegen zullen moeten nemen met een weinig bruin in het rugdek, dit komt door de gewijzigde veerstructuur van de ivoorfactor, daardoor zal deze snel iets bruin laten zien, en wat mijn inziens ook toelaatbaar is.  We zullen wel moeten trachten dit tot een minimum te beperken.De kwekers van  Zwarte gele vogels raad ik zeker aan het ook eens te proberen met de ivoorfactor er bij. U zult zien dat ook hier weer mooie vogels uit zullen voortkomen.

Vanaf 2003 zal ook deze standaard aangepast worden naar het meer zuiderlijke Type toe,er is wel een overgangs periode ingesteld. Gelieve hier goed rekening mee te houden ,Zie ook de rubriek AOB technische commissie. Ik hoop ze al thans meer te mogen tegenkomen. Van Gils wout.E-Mail wout@woutvangils.be

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register