Deel 1: fundamenten in de vogel liefhebberij

kweek kooi

kweek kooi


 FUNDAMENTEN VAN DE VOGELKWEKERIJ        Wout van  Gils.

Zoals ook een huis op fundamenten gebouwd moet worden ,zo is ook onze vogelliefhebberij onderbouwd door een aantal fundamenten ,die de gezondheid en het ontstaan van een vogel leven bepalen. Het is door een paar goede kennissen van me die op dit gebied een redelijke opleiding in gehad hebben ,dat deze uiteenzetting door mij op papier gezet is ,we zijn er ons van bewust dat een aantal zaken heden anders kunnen zijn. Mijn en dat is belangrijk de uiteenzetting is weer een goede ondersteuning om alle zaken over onze vogels ,goed in de vingers te hebben ,en ook om ter weten wat er in het vogellichaam allemaal omgaat. Heden ten dagen is het steeds belangrijker om deze zaken goed te kennen en in de gaten te houden bij onze kanarie kweek ,ik ben daarom mijn collega”s Ir J Oijen en Hendriks erg dankbaar met het aandragen van hun gegevens waardoor ik deze uiteenzetting heb kunnen maken voor onze liefhebbers kwekers.

De technische resultaten van de vogel liefhebberij en vogelkwekerij lopen van liefhebber tot liefhebber sterk uiteen. De wetenschappelijke kennis is vrij beperkten moet vooral komen van de ervaring van de vogelhouders zelf.al zijn er de laatste jaren goede voorlichtings boeken op de markt ,en ook diverse veeartsen geven heden voordrachten De meeste moeilijkheden worden niet veroorzaakt door een besmetting met pathogene (= ziekteverwekkende) micro organismen maar door voeding ziekten of stofwisselingsziekten. In de darmen van gezonde vogels leven talloze bacteriesoorten in een harmonische samenleving.Wanneer zich echter bijzondere omstandigheden voordoen, wordt de harmonie verstoord en gaan bepaalde.bacterie soorten (meestal Coli) overvloedig groeien en krijgen de overhand in de darm. Door b.v. abnormale gisting of productie van gifstoffen ontstaat diarree. De bacterie is dan niet de oorzaak van de ziekte, maar de abnormale omstandigheden. Kernpunt is dus het achterhalen welke dingen deze abnormale omstandigheden veroorzaken. Meestal blijkt dat een verkeerde voeding de oorzaak is.Ook hygiëne kan hierbij van betekenis zijn. Niet goed schoongemaakte hokken en of materiaal zijn een mogelijkheid van het ontstaan van een verschuiving In de evenwichtige samenleving van de normale darmbacteriën. Verder kunnen infecties van virussen e.d. er de oorzaak van zijn. Als men zorg draagt, dat muggen, vliegen e.d. en muizen, ratten enz. de besmetting niet kunnen inbrengen dan is de kans van besmetting tot een minimaal risico terug te brengen.De grootste en belangrijkste oorzaak van het doodgaan van vogels is ongetwijfeld het fatale verloop van diarree. Goede voeding en een prima hokklimaat zijn en blijven het belangrijkst. Vogels, die in de beste conditie verkeren, hebben de grootste weerstand en zijn dus het minst vatbaar.stoffen betref verschillend en soms te”zwaar”voor de pasgeboren jongen, die de eerste 24 uur geen behoefte aan dit voer hebben. Op de verpakking van de eivoeders wordt de gebruiksaanwijzing vermeld.Van belang Is wel dat de pas geboren jongen gevoerd worden ter voorkoming van uitdroging en infecties.

E-mail adres wout@woutvangils.be

More Articles

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 10: Voedingstabel vogels

 VOEDINGS TABEL KANARIES .                                                                                          Wout.van.Gils. Altijd beschikken over: vers en fris drinkwater grit, sepia ,Maagkiezel     Hoeveelheid Per

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 9: Cocidiose of atoxoplasmose?

Is het nu Coccidiose of is het Atoxoplasmose ????  Algemene informatie : Coccidiose en atoxoplasrnose vallen in de categorie “protozoaire ziekten’. U zult zich af

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register