Deel 2: Hok klimaat

HOK KLIMAAT :                                                       Wout van Gils

De meeste vogels zijn erg gevoelig voor allerlei invloeden. Plotselinge temperatuur en vochtigheidsveranderingen , vooral tocht moeten worden vermeden. De kooien moeten niet voor een raam of bij de radiator geplaatst worden.Het omschakelen op een ander voer dient steeds geleidelijk te gebeuren. In een vogel verblijf plaats zijn altijd vogels van verschillende lvoliere6eeftijd aanwezig en het hok komt praktisch nooit leeg, waardoor bestrijding van besmetting moeilijk is. Het hok moet licht, luchtig en vooral droog zijn. De wanden moeten glad en geverfd (gewit)zijn, terwijl er geen naden en kieren aanwezig zijn.Men moet overbevolking voorkomen en zorgen dat de vogels zo weinig mogelijk met hun mest in aanraking komen.Ongedierte als insecten, ratten en muizen moet men weren en bestrijden.Aangekochte vogels apart houden +/- 2 weken.) Van ziekte verdachte dieren het laatst verzorgen.Zieke vogels apart houden, Liefst In andere ruimte.Bezoekers zo weinig mogelijk in het kweekhok toelaten. Een slechte huisvesting heeft tot gevolg dat het aantal ziektekiemen per m3 lucht in sterke mate toeneemt. De sterfte van jonge vogels (eerste levensweken) wordt in hoofdzaak veroorzaakt door luchtwegen aandoeningen. het scheiden van leeftijdsgroepen kan sterfte terugdringen, omdat de jongste dieren niet door ouderen besmet kunnen worden. ( Iets antibiotica zou de sterfte In de eerste paar levensweken misschien kunnen tegen kunnen gaan.)

VOEDING : 

Onderstaande voedingsstoffen heeft een mens , dier ,of vogel nodig om voorspoedig uit te groeien tot een volwaardig individu, dat gezond Is en zoveel mogelijk blijft en prestaties kan leveren.

E-mail adres wout@woutvangils.be

More Articles

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 10: Voedingstabel vogels

 VOEDINGS TABEL KANARIES .                                                                                          Wout.van.Gils. Altijd beschikken over: vers en fris drinkwater grit, sepia ,Maagkiezel     Hoeveelheid Per

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 9: Cocidiose of atoxoplasmose?

Is het nu Coccidiose of is het Atoxoplasmose ????  Algemene informatie : Coccidiose en atoxoplasrnose vallen in de categorie “protozoaire ziekten’. U zult zich af

ClosePlease login

No account yet? Register

De Fundamenten

Deel 11: praktische voorzieningen van vitamine

megabac foto

DE PRAKTISCHE VOORZIENINGEN VAN VITAMINEN,   a. Een goede voorziening niet de benodigde vitaminen vraagt veel aandacht. Als de vitaminen voorziening  goed is zullen weinig

ClosePlease login

No account yet? Register