Geduld voor aanvang kweekperiode

kan jong

Geduld voor aanvang kweek !!!!

De tentoonstellingen zijn nog niet achter de rug, maar bij veel kanariekwekers begint het alweer te kriebelen om met de kweek te beginnen. Ik ga hier niet beweren dat dit verkeerd is, maar ik wil toch enkele zaken benadrukken om kwekers ervan te overtuigen dat vroeg beginnen met de kweek direct na de TT weliswaar mogelijk is, maar dat er ook hier enkele spelregels zijn die men in acht moet nemen. Als men dat niet doet, kunnen er problemen ontstaan die velen van ons maar al te goed kennen.

Veel kwekers hebben al jonge kanaries in januari, en zo heeft de liefhebber met zijn vroege broed een voorsprong op de zogenaamde koud-kwekers. Geheel ongevaarlijk is echter het erg vroeg beginnen niet; vaak hoor je van aanloopproblemen, die kunnen wijzen op suboptimale voorbereidingen, onvoldoende voorbereidingstijd, of onzorgvuldig omgaan met verlichting, waardoor mogelijk een te jonge vogel te vroeg tot broeden wordt aangezet. Houd in gedachten dat mannen meer tijd nodig hebben om in kweekconditie te komen dan een pop. Zorg er ook voor dat de vogels minstens 9 à 10 maanden oud zijn en natuurlijk in goede conditie verkeren. Het in conditie brengen moet je nu zelf doen door de dagen te verlengen, en dit op de juiste manier.

Ook de voorbereiding van je kweekhok en kweekruimte vraagt veel en verstandige aandacht, zodat je later niet geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld bloedluizen of vedermijten. Vroegkweek kan heel goed, maar niet lukraak; weet wat je doet en hoe je het doet. Forceren leidt tot teleurstellingen.

Naarmate de tijd verstrijkt, hoor je minder van dergelijke problemen. Plotseling met de kanariekweek beginnen is fout! Al zijn er in januari soms al een paar mooie dagen en al heeft een kennis, die onder andere omstandigheden kweekt, mogelijk al jonge vogels, toch mag men dan niet overhaastig te werk gaan. Want je collega heeft bewust naar de vroege kweek toegewerkt, en als jij dat niet hebt gedaan en je begint plots, dan zal dit teleurstellingen opleveren.

Bedenk dat alles zijn tijd nodig heeft en dat een goede start alleen mogelijk is als de voorbereidingen goed waren, als je vogels niet te jong zijn, en zowel mannen als poppen volledig rijp zijn voor de kweek. Zo niet, geef ze dan de kans niet. Kijk niet op de kalender, maar kijk of je vogels aan de eisen voldoen en of ze hun toegewezen partner al accepteren. Zo niet, forceer dan niets en laat vechtende vogels niet bij elkaar zitten. Want vechten geeft aan dat een van beide partners niet in conditie is om over te gaan tot de kweek. Onrust in de broedkooi is een ware ramp.

Als er tijdens of direct na een periode van ruzie toch een legsel komt, zien we vaak dat de eitjes onbevrucht zijn. Een legsel van een te jonge of niet volledig broedrijpe pop is meestal erg klein qua aantal eitjes, en soms zijn die eitjes ook nog erg klein van formaat. Dit komt vaker voor bij jonge dan bij oudere poppen. Het in de steek laten van de eieren of het nest weer afbreken is dan ook schering en inslag.

Bij een gerichte en goed geplande kweek worden de partners zorgvuldig gekozen. Begin je te vroeg en accepteren de partners elkaar niet, geef ze dan niet meteen de kans met een andere partner, maar wacht geduldig het juiste moment af. Overhaast te werk gaan is fout, en overhaaste veranderingen aanbrengen zijn meestal eveneens fout. Met geduld worden meer kanaries gekweekt dan met overhaasting. Een goede voorbereiding, de juiste leeftijd en een goede verzorging, inclusief het bestrijden van ongedierte in je kweekruimte, komen ten goede aan je kweek, resulterend in veel jongen en weinig teleurstellingen.

Wout van gils

 

 

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register