Help er vallen steeds vleugelpennen

veren donsveren

Help, er vallen enkele vleugelpennen uit bij mijn kweekmannen!

Help, er vallen enkele vleugelpennen uit bij de kweekmannen! Hoe komt dit nu, en wat kan ik eraan doen? Deze vraag wordt regelmatig gesteld via De KANARIE HOMEPAGE, e-mail en andere ontmoetingen in de afgelopen jaren. Ook ikzelf heb hier last van, zij het niet bij allemaal, maar toch te veel. De vragen zijn moeilijk te beantwoorden omdat ik er zelf al ongeveer vier jaar mee te maken heb en geen directe oorzaak/oplossing kan vinden. Ik heb wel jarenlang gegevens verzameld en er vragen over gesteld, maar tot nu toe heb ik nog geen duidelijk antwoord gekregen. Wat ik weet, heb ik in dit artikel weergegeven. Hopelijk kan dit u van dienst zijn. Een zaak staat wel vast: het is een beginnende rui die weliswaar niet direct doorzet, maar zich uit tot het verliezen van enkele vleugelpennen. Meestal betreft het de 6e en 7e pen in de vleugel, maar ook vaak de 4e en 5e pen. Het probleem doet zich meestal voor bij de mannen en zelden, in veel mindere mate, bij de poppen. Dit artikel schrijf ik om via deze weg nog meer gegevens te verzamelen en hopelijk tot een reden/oorzaak te komen. Als u er ook last van heeft en gegevens of een reden kunt opgeven, ben ik u dankbaar deze informatie door te sturen naar mijn e-mailadres. Op een later moment zal er dan een vervolgartikel over geschreven worden met hopelijk meer duidelijkheid over dit probleem. Ik hoop op talrijke medewerking van onze kanariekwekers. Dit artikel mag overgenomen worden voor uw clubbladen, informatieavonden, enz. Met hopelijk veel informatie die teruggekoppeld wordt en een oplossing kan aandragen. Kanariekwekers, laat eens van je horen. Dit moeten we toch kunnen oplossen met zijn allen?

Wat stelt men vast:

Tijdens de kweek eind mei, begin juni, merken veel liefhebbers dat er enkele pennen rond dwarrelen in het kweekhok. In eerste instantie staat men er niet zo bij stil, maar als dit regelmatig terugkomt en in diverse hokken wordt waargenomen, begint het echt op te vallen. Bij controle valt dan op dat het de mannen zijn die enkele pennen laten vallen, soms de 6e, 7e en/of 8e pen in de vleugel, maar ook wordt regelmatig vastgesteld dat het de 4e of 5e pen in de vleugel is. Later zal blijken dat van deze mannen de meeste nestjes onbevrucht zijn, of er is van een legsel van 4 of 5 eitjes maar één ei bevrucht. Een opvallende constatering is ook dat de vogel niet verder gaat met pennen gooien en voorlopig ook niet verder in de rui valt. Het blijft beperkt tot deze pennen in de vleugels. Als men de vogel op een later moment in de volière plaatst, zal na enkele weken de rui verder gaan.

Vreemd is dat de poppen hier veel minder last van hebben. Er is hier misschien een reden voor aan te halen: de poppen hebben meestal bij vroegkweek enkele weken minder lichturen gehad dan de mannen. Een veelgehoorde opmerking is ook: “Ik kweek al meer dan 10 jaar, doe nog steeds hetzelfde qua belichting en voorbereidingen op de kweek, maar ik heb hier pas de laatste 4 à 5 jaar last van gekregen.” Inderdaad, dat stel ik zelf ook vast.

Enkele vermeende oorzaken:

Sommigen dachten dat het mannen waren waarmee tentoonstellingen waren gespeeld. Deze vogels werden direct of na een korte periode ingezet voor de kweek, en deze mannen zouden dan hun pennen eind mei, begin juni laten vallen. Dit zou een oorzaak kunnen zijn. Maar ik heb dit opgevolgd. Het bleek inderdaad dat sommige mannen de pennen lieten vallen, maar opvallend was dat er ook mannen waren waarmee ik niet had tentoongesteld. Dus dit is toch niet de hoofdoorzaak.

Een andere oorzaak die men dacht, is dat het mannen waren die bij de pop werden weggenomen omdat deze te vet werd in de kweekkooi of de pop en jongen lastigviel. Deze mannen zouden te lang in de volière hebben gezeten alvorens terug bij de pop te worden gezet. Ook hier blijkt weer dat enkele mannen pennen lieten vallen, maar bij de meeste kwekers gebeurde dit niet. Dus ook hier weer geen 100% reden voor het laten vallen van de pennen. Dit gebeurde wel als men de mannen te lang in de volière liet en van de pop afhaalde.

Een aantal kwekers stelde vast dat het meestal jonge mannen waren die deze pennen lieten vallen, en de oudere mannen die langer op rust zijn, dit niet of op enkele na geen pennen lieten vallen. Ook deze gedachte heb ik gecontroleerd, ook hier had ik helaas weer verschillende vaststellingen. Inderdaad, als de man te lang in de volière blijft, valt deze versneld in de rui. Maar bij mannen die hooguit maar een kleine week in de volière hadden gezeten, werden bij diverse kwekers ook nog pennen gestoten. Dus ook geen concreet antwoord/vaststelling.

Een andere opmerking is dat we onze vogels te veel lichturen geven, dit begint al bij de voorbereiding, meestal wekelijks een uur tot anderhalf uur erbij tot we aan de 15 uur zitten. De mannen hebben dan al twee weken meer licht dan de poppen. Enkele kwekers beweren dat als men wekelijks de uren opvoert met een half uur en de maximale lichturen op hooguit 13 uur laat uitkomen, het euvel verholpen zou zijn. Dit is iets wat we kom

end seizoen gaan uittesten, ikzelf met enkele collega kwekers. En dan moeten we vervolgen!

Een andere opmerking die ik kreeg van goede kwekers is dat zij denken dat het mannen zijn die bij poppen zitten die minder goed en snel overgaan tot broeden en jongen grootbrengen, en bij mannen die veel gebruikt worden voor wisselbroed. Dit heb ik bij mezelf gecontroleerd. Ik had ook mannen die bij erg goede poppen zaten, een gemiddelde van 4 jongen, maar waarvan de man de eerste week in juni pennen gooide. De oorzaak wisselbroed heb ik niet kunnen controleren, daar ik dit minder doe. Een en ander gaan we natuurlijk wel vervolgen.

Een opvallende constatering is dat verschillende kwekers meldden dat als men begint te kweken begin maart, men er geen last van heeft. Zij geven dus duidelijk aan dat te veel lichturen wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Maar ik stel dan weer de vraag: waarom is dit pas de laatste 4 à 5 jaar opgekomen? Voor die tijd deden we hetzelfde, er gebeurde niets, dus geen pennenwerpen. Ikzelf begin met belichten begin februari en koppel op 1 maart, en toch zijn er jaarlijks een aantal mannen die het hebben. Maar dat het licht een gedeelde oorzaak heeft, ben ik van overtuigd.

Een andere opmerking die ik enkele malen hoorde en tegenkwam, is dat de oorzaak gezocht moet worden in het te lang in topconditie zijn van je fokvogels. Er wordt te veel van geëist, en de pennen die ze gooien zijn een vorm van conditieverlies. Dit zou mogelijk kunnen zijn als het tentoonstellingsvogels betreft, maar we zijn er onlangs achter gekomen dat dit zeker niet altijd het geval is. Dus ook hier geen duidelijke oorzaak.

Enkele kwekers meldden mij dat het niet goed verzetten van het zomeruur in je kweekhok wel eens de reden zou kunnen zijn. Zij adviseren niets aan de zomertijd te doen en de klok op wintertijd te laten staan. Dit zelf heb ik niet gecontroleerd, omdat ik dan ’s ochtends problemen heb met het voeren van de vogels omdat het dan nog donker is. Maar als meer liefhebbers dit vaststellen, is het belangrijk dit te weten. Laat het dan ook horen.

Oplossingen:

Zoals de oproep blijkt in dit artikel, kan ik en vele anderen die ik al geraadpleegd heb nog geen directe oplossing geven. Of toch? Enkele kwekers met grote ervaring die beginnen te kweken in maart (de koppeldatum geven ze aan op 19 maart) beweren er totaal geen last van te hebben, en zij geven dan aan dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Maar daarmee is de gestelde vraag nog niet beantwoord waarom we er een jaar of 5 geleden geen last van hadden, toen we bijvoorbeeld in februari begonnen te kweken. Maar toch komt hier weer naar voren dat het aantal lichturen wel eens de oorzaak kan zijn en er zeker iets mee te maken heeft. We moeten proberen vast te stellen waarom dit dan nu wel gebeurt en voorheen niet.

Opvallende vaststellingen:

Dat zijn ze eigenlijk allemaal, maar het merkwaardige aan het pennenstoten is toch dat het meestal maar een beperkt aantal vogels is, die onder dezelfde omstandigheden zijn voorbereid op de kweek en hetzelfde aantal lichturen hebben gehad. Een andere opmerking is dat het meestal de 6e, 7e, 8e of pen is die in de vleugel wordt afgestoten. Waarom dit nu zo is, daarom staat er ook ‘Help’ voor dit artikel. Ik hoop op veel reacties en vaststellingen om te komen tot een reden van en oplossing voor het vallen van enkele pennen.

Ook dat sommige mannen nog enkele eitjes bevruchten is opmerkelijk, maar toch zeggen de meeste kwekers dat ze het risico niet willen nemen en een andere man nemen. Het geeft duidelijk aan hoe groot het probleem is van het gooien van enkele pennen.

Vreemd is ook dat het geruime tijd blijft bij het gooien van deze 3 pennen en zoals eerder vermeld ook op de 6e, 7e of 8e pen, en daarna weinig of niets meer. Normaal begint de rui ook door te lopen naar de borstveertjes. Maar daar is hier duidelijk nog niet het geval.

Waarom de poppen weinig of geen last van hebben, is ook erg vreemd te noemen, al is dit niet helemaal waar. Sommige kwekers meldden dat het bij hen ook poppen waren die het deden. De vaststelling in mijn kweekhok is dat het duidelijk mannen waren en geen poppen.

Wout van Gils

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register