Haast en spoed is zelden goed.

 

 

Agaat pastel wit

 


 

Haast en spoed is zelden goed.                                                 Wout van Gils.

Als je de problemen van veel vogelliefhebbers onder ons analyseert dan kom je toch dikwijls terecht bij de titel van dit artikel . bij veel vragen op voordrachten ,en of gesprekken met vogel liefhebbers ,of de E-mails die je er over krijgt ,dan denk ik wel eens ja maar dit moet je toch weten ,er is al zo veel over gezegd en geschreven ,en toch handel je wee zo als het eigenlijk niet kan of moet .Ik moet bekennen dat ik er zelf ook wel eens mee geconfronteerd word ,en dan weet ik ook weer wat me te doen staat,namelijk opletten ,en weten wat je doet. Vandaar dat ik dit artikel heb geschreven om toch nog eens even bij deze zaken stil te staan.

Bij Aankoop van vogels.

Hier is ook het gezegde zeker van toepassing ,kopen op een vogelbeurs kan en er zijn zeker goede             en gezonde vogels te koop ,maar hoe weet je dat je geen al te verwante vogels koopt ,hoe weet je de leeftijd van de vogels ,Zijn er verervende factoren aanwezig enz .Als je vogels aankoopt bij de liefhebber thuis ,vraag dan naar zijn kweekboek om al de bovenvermelde zaken even te controleren .Een aantal zaken kun je dan met zekerheid vast stellen ,wat betreft erfelijkheid ook ,maar hier ben je op de dag van heden niet 100 % meer zeker van ,maar in elk geval je weet wel wat er al zeker in zit .Ook belangrijk is in welke periode koop je de vogels ,de bete tijd is direct na de rui van de vogels ,en vertrek dan ook tijdig en weet ook wat je zoekt en nodig hebt ,koop ook nooit als het je niet aanstaat ,of je eigen kunt verbeteren ,ook al heb je er veel Km voor moeten afleggen .Enkele vogels van je eigen stam mee nemen als vergelijking is een goede methode ,en wordt regelmatig gedaan. Wat eigenlijk ook verkeerd is erg laat vogels gaan aankopen meestal ,is er dan nog alleen maar keuze uit vogels die zijn blijven zitten uit een selectie ,met andere woorden de beste zijn al weg .Het kopen van TT vogels voor de kweek kan ,maar weet wel dat je er eigenlijk al erg vroeg mee moet beginnen te kweken ,doe je dat niet is de kans erg groot dat de vogels in de rui vallen ,en je er niets meer aan hebt dit kweek seizoen. Dus tijdig en rustig beginnen met aankopen van nieuwe vogels zal resultaat geven .en niet overhaast aankopen en beslissen.

De rust periode :

Hier is er wel een stuk minder werk te doen dan Bv tijdens de TT of de kweek ,maar toch ook heeft hier de bovengenoemde titel weer veel invloed.We moeten tijdens deze periode de vogels ook goed blijven opserveren ,en niet gauw een blik werpen en wegwezen ,,nee je eigen de tijd gunnen ,en goed opserveren zal ziekten en problemen voorkomen ,het zal je dan tijdig opvallen als de vogel iets dik zit ,of erg waterig uit de ogen kijkt ,een knarsend geluid maakt ,erg dunnen ontlasting heeft ,ademen met de bek open ,en noem maar op iedereen kent ze wel ,maar geef je eigen wel de tijd om dit te zien. Je zal er veel ziekten door voorkomen ,als je dit tijdig onderkend. Je kan dan ook tijdig ingrijpen ,en de zieke of ontregelde vogel helpen.Ook het voederen en het geven van drinkwater dient strikt en tijdig te gebeuren ,dagelijks vers en voldoende ,nooit gauw ,snel en weet ik hoe maar doordacht ,met een blik op het voer de bodembedekking ,de ontlasting ,en het water en de vogels .Haal oud voer en eivoer tijdig weg zorg dat je regelmatig je hokken zuiver maakt ,en probeer vocht en trek zoveel mogelijk te vermijden,kortom ook hier is weer haast en spoed zelden goed.

De TT periode :

Ook hier is haast en spoed zelden goed . Het is niet zo ,en zal het ook nooit zijn een vogel even uit een voilere te vangen ,in de TT kooi plaatsen ,en naar de TT brengen zo werkt het zelden goed. Ook hier is weer wat geduld en werk nodig om de vogel te brengen .De meeste kennen dit wel .Heeft de vogel geen bonte pennen ,en of hoorndelen ,hoe is de vorm ,hoe staat het met de schimmelverdeling ,of de intensiviteit .Heeft de vogel al zijn nagels nog of zijn ze niet te lang ,is de vogel wel van dit kweekjaar .Het zijn zaken die je moet controleren ,doe je het niet dan is de kans groot dat je werk en tijd steekt in een vogel die grote fouten kan hebben. Als je de vogels inschrijft heb je in de goede reeks ingeschreven ,zal zeker niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt dus ook hier is het gun je eigen de tijd ,het zal teleurstellingen helpen voorkomen.

De kweek en voorbereiding er op :

Dit is wel een hot Item bij veel vogelliefhebbers de drang om maar snel te beginnen is en blijft er in ,men denkt steeds ik ben straks te laat ,want mijn collega is al bezig van januari en ik moet nog beginnen bv half februari .Maar weet wel je collega heeft zijn vogels al op een leeftijd van ruim 9 maanden ,en heeft ook al ruim 4 weken licht uren en temperatuur gegeven aan zijn vogels ,hij heeft bewust naar de vroeg kweek toegewerkt ,en dan kan het ook.Maar als u overhaast te werk gaat want u denkt te laat te zijn ,en je begint maar gauw zonder voldoende licht uren en temperatuur ,en de juiste voeding ter voorbereiding ja dan vraag je om problemen ,en de kweek zak zeker geen succes gaan worden. Haast en spoed is zelden goed .Wand als je het zo doet zullen er in je kweekruimte veel vechtpartijen ontstaan ,omdat de vogels elkaar nog niet accepteren omdat ze nog niet in voldoende broedconditie zijn .De pop zal misschien toch wel nest maken maar legt maar een of twee eitjes ,gaat broeden en stopt na een dag of zeven met broeden ,of ze broed door maar de eitjes zijn onbevrucht enz enz             Bij een goede en doordachte kweek waarbij je jezelf en de vogels de kans geeft om goed in conditie te komen ,en waarbij je de partners zorgvuldig hebt gekozen zal de minste problemen voorkomen .Overhaast te werk gaan is fout en blijft ook fout gaan ,overhaaste veranderingen aangaan is ook al fout .

Besluit :

We moeten hieruit concluderen dat door geduldig je tijd af te wachten ,zowel voor als tijdens de kweek ,voor en tijdens de TT ,maar ook buiten deze perioden aandachtig te blijven ,en je zelf de tijd te gunnen om goed te opserveren en te controleren zullen we gegarandeerd betere resultaten krijgen ,dan door erg impulsief en overhaast te werk gaan. Ik denk dat iedere vogel kweker deze zaken erkent ,mijn advies is dan ook doe er wat aan ,want haast en spoed is zelden goed. Succes Wout.van .Gils


More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register