Het gevaar van inteelt.

kan04

Het gevaar van  inteelt !!                            w                               

Na mijn artikel over de kracht van inteelt ,en de daarop volgende reactie,s wil ik ook iets schrijven over het gevaar van inteelt .de reactie,s op mijn vorig artikel brachten me aan het denken ,natuurlijk kan je met inteelt succes boeken ,en voor velen is dit nog steeds de kortste weg naar hun succes. Misschien dat ik niet helemaal duidelijk geweest ben over de eventuele gevaren van inteelt ik dacht van wel ,maar in dit artikel wil ik dan deze gevaren iets meer toelichten .Met dank aan die liefhebbers die me hier op attendeerde ,dat inteelt niet alleen goede eigenschappen maar ook gevaar kan opleveren als men er niet goed mee omgaat .Ik hoop met dit artikel beide zaken onder uw aandacht te hebben gebracht.

De Inteelt :

Hiervan is sprake als er gekweekt wordt met partners ,die een gemeenschappelijke afstamming met elkaar hebben. Het kweken van vogels waarbij het bloedverwantschap nauw met elkaar verbonden is kan men stellen dat dit niet altijd zonder gevaar is .Zonder duidelijke doelstelling en ervaring ,en afstamming en kennis van onze vogels moet men eigenlijk niet aan inteelt beginnen. Is deze doelstelling er wel ,men kent de afstamming van de vogels goed ,je hebt voldoende kennis en inzicht over de grote ,bevedering enz en men gaat zorgvuldig om met het samenstellen van de kweekparen dan zal inteelt zeker tot de mogelijkheden behoren ,en zelfs aan te bevelen .De voor en nadelen van inteelt hangen erg sterk af van de selectie van de ouderparen ,en de kennis van de kweker.Inteelt kan dus ook gevaren met zich mee brengen ,naarmate betreffende partners sterker verwant zijn ,worden de gevaren  meestal wat groter .Met deze kweek van dezelfde afkomst hebben wij meer kans dat ze dezelfde ongunstige factoren aan de nateelt over dragen ,als bij koppels ,waar tussen geen bloedverwantschap bestaat ,omdat verwantschap immers vaak dezelfde erfelijke aanleg bestaat. Zoals we  weten zijn het meestal de onzichtbare eigenschappen maar omdat de kans groot is dat deze zowel bij de mannelijke als bij de vrouwelijke vogels aanwezig zijn ,is de kans groot dat er bij een deel van de nateelt  ongunstige of wel ongewenste ,ja zelfs nadelige of zeer slechte eigenschappen zichtbaar worden.Naarmate de verwantschap sterker is kunnen hiermede gepaard gaande lichamelijke afwijkingen in de betreffende nateelt sterker tot uiting komen ,de onzichtbare degeneratie bij beide ouders aanwezig ,zal in de nateelt dikwijls in zichtbaar als een gebrek terug te vinden zijn .Natuurlijk zullen niet alle vogels deze degeneratie verschijnselen laten zien ,slechts een deel van de jonge vogels zal met licht zichtbare ongewenste eigenschappen geboren worden .zoals bijvoorbeeld slechte bevedering, te klein ,slecht zicht ,en andere .De erfelijke eigenschappen smelten samen tijdens de bevruchting ,vanaf dat moment zijn deze eigenschappen verantwoordelijk voor het individu inhoudende dat mislukkingen tijdens de broedperiode ook de reden inteelt als oorzaak kan hebben.Als wij dan weten wat inteelt zoal voor mogelijke gevolgen kan hebben ,zal het duidelijk zijn dat wij dit nooit zonder bepaald doel mogen toepassen en eigenlijk kan er maar een doelstelling zijn .Het verbeteren van de goede eigenschappen en die vastleggen in de nateelt.

Kweekboek een must bij inteelt.

Een kweekboek is altijd noodzakelijk ,maar bij de inteelt nog veel meer belangrijk en noodzakelijk .Inteelt is aan de buitenkant van de vogels niet te zien ,ook niet voelbaar of tastbaar.Dus een erg nauwkeurig bijgehouden administratie is een aller eerste vereiste. Zo niet dan komen er in een later stadium onherroepelijk problemen .Bloedverwantschap hoeft overigens niet altijd met zekerheid ongunstig te zijn voor de nateelt.Het hangt er maar vanaf of alle erfelijke eigenschappen die beide ouders gemeen hebben en die dus samen komen bij de bevruchting ,gunstig of ongunstig zijn.Zo zijn we bijvoorbeeld er niets mee als de vogel mooi van formaat is goed van kleur ,maar erg schraal en slecht in de bevedering zit. De combinatie vader/dochter en moeder/zoon kunnen ,even als halfbroer/halfzus in goede omstandigheden voor een deel zeker goede resultaten zal opleveren. Maar gedegenereerde eigenschappen bij de ouders zijn niet altijd zichtbaar en als die latent verborgen ,dus wel aanwezig zijn ,vormen die vaak door samenkomst ,zichtbare degeneratie verschijnselen en zoals gesteld ,mogelijk misvormingen ,bij sommige vogels.Dus de vast stelling is hier ook dat de slechte eigenschappen die latent aanwezig zijn bij de ouders zich zullen manifesteren in de nateelt . Als er geen dringende behoefte is aan een hier eerder genoemd doel sluit dan de inteelt uit .Inteelt heeft uitsluitend zin als wij vogels bezitten met uitermate goede eigenschappen,die wij in de nateelt willen vastleggen ,dit stond ook in mijn artikel De kracht van inteelt Zonder twijfel is door middel van inteelt de kans dat bepaalde eigenschappen van de ouders in de nateelt terug te vinden zijn aanzienlijk aanwezig. Maar omdat dit niet uitsluitend geld voor zichtbare goede eigenschappen ,maar dus ook voor minder goede en slechte eigenschappen .Is dus inteelt met kwalitatief matige vogels niet aan te raden .De kans van het verkrijgen van gebrekkige jonge vogels moet men dan niet onderschatten het kan immers zo zijn dat wanneer twee voor een dezelfde nadelige factor verantwoordelijke erffactor tijdens de bevruchting samen smelten de geboren jonge vogels een gebrek of fouten hebben. Dit kan natuurlijk zichtbaar ,maar ook weer onzichtbaar zijn.Uiteraard kunnen ook weer de goede eigenschappen bij elkaar komen ,en dat men de goede eigenschappen zichtbaar maakt ,en dat is dan ons streefdoel..Dit is waar we met inteelt naar toe streven maar dit is alleen bereikbaar als we vogels bezitten met uitermate goede en sterke eigenschappen .Een goede kweek selectie is zoals ik al eerder noemde erg belangrijk bij de toepassing van inteelt is dit nog meer een must. We zullen zeer streng moeten zijn ten aanzien van gezondheid ,type vorm ,bevedering formaat ,eigenschappen kennen enz enz .Zien we iets over het hoofd dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de je nakomelingen ,en ook je stam in gevaar brengen.

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register