Homezygote en Hetrozygote.

Isabel en bruin rood

 


 

Homozygote en Hetrozygote:                                           wout van Gils.

Er bestaan talloze vogels die naast hun uiterlijke kleur ook nog verborgen kleuren bezitten. Dergelijke vogels krijgen we gewoonlijk als we twee niet zuivere vogels met elkaar laten kruisen, zodat de jongen een palet van kleuren (zichtbaar en onzichtbaar) vertonen. Zo’n onzuiver verervende vogel wordt een heterozygote vogel genoemd, een term die voor ons evenwel erg doorzichtig moet zijn. We zien hier overduidelijk het woord ‘zygoot’ in terug, en aangezien we weten dat een zygoot een bevruchte eicel is, behoren we alleen ietwat dieper door te denken en ook dit woord zal ons voortaan zo duidelijk als glas zijn. Zygoot is een bevruchte eicel of – en dit mogen we in dit geval gerust opmerken – een bestanddeel dat voor de bevruchting heeft gezorgd en zich nu verder zal ontwikkelen tot een volwaardig individu. Nu zijn er in de zygoot eigenschappen die bepalend zijn voor het uiterlijk van het dier. Tijdens het samen smelten van de eigenschappen van man en pop (die in ons geval dus beide niet gelijk in kleur waren) zullen er dus bepaalde bestanddelen wedijveren om de eerste plaats; de teruggedrongen kleuren (en andere kenmerken) blijven echter wel in de zygoot aanwezig en bij eventuele samenvloeiing van meerdere van zulke teruggedrongen eigenschappen (bijvoorbeeld later bij paring) heeft men kans, dat eens teruggedrongen kleuren en of eigenschappen in een van de volgende generaties weer uiterlijk waarneem baar kunnen zijn.

We kennen  hoe kan het ook anders – het tegenovergestelde, namelijk zuiver verervende vogels of homozygote vogels. Deze vogels zijn dus beslist fokzuiver voor een bepaald kenmerk. Hebben we derhalve een paring die zgn. homozygoot is, dan bezit deze vogel ook geen andere eigenschappen of kenmerken welke niet duidelijk zichtbaar (aan het uiterlijk dus) zijn waar te nemen. En, hierbij uitgaande van het feit dat u het bovenstaande allemaal goed heeft begrepen, kunnen we eventjes flink in onze theorie opschieten en met een ogenschijnlijk rare bokkesprong pardoes verklaren dat zowel een heterozygote als homozygote kanarie er precies hetzelfde kunnen uitzien (ik zeg ‘kunnen’, omdat juist de uitzonderingen de regel bevestigen, zoals een wijs spreekwoord ons dat leert).Een homozygote zwart gele vogel (ik spreek hier even in het algemeen en heb dus niet speciaal een kanarievogel op het oog!) bezit enkel de kleur groen, terwijl een onzuiver (of meervoudig) verervende vogel wel groen (in meer of mindere mate) kan zijn, maar daarenboven nog verborgen en dus niet zichtbare kleuren (of kleur) bezitten (bezit); kortom, aanleg heeft een bepaalde, voor ons vaak onbekende kleur, bij paring over te geven op het nageslacht. Ik zeg ‘onbekend’, omdat de vader en de moeder van deze heterozygote vogel wel uiterlijk groen zijn geweest, maar ook verborgen kleuren (dus niet raszuiver) hebben gehad. Het spreekt dan ook vanzelf, dat wanneer we twee homozygote vogels met elkaar kruisen (homozygoot voor dezelfde kleur, zoals dat voor vele kanaries, behalve de intensief vogels, wordt gedaan; denkt u hier even dat intensief x intensief de letaalfactor brengt die dodelijk kan zijn), we ook zeer zeker kleurzuivere vogels mogen verwachten: agaat x agaat (beide homozygoot uiteraard) levert dan ook voor honderd procent agaat mannetjes en agaat popjes; dat kan eenvoudig niet missen, daar het mijn inziens toch duidelijk is dat de oude vogels geen kleur kunnen doorgeven aan het nageslacht, die ze zelf niet bezitten; de vogels, de ouders dus, zijn zuiver verervende dieren en dientengevolge mogen we ook zuivere jongen van die kleur verwachten en wel voor honderd procent (ook de jongen zullen op hun beurt eveneens zuiver verervend zijn).In dit verband mag ik misschien ook kort verklaren wat we verstaan onder een mutatie, een woord dat in dit boek nogal eens wordt gebruikt. Als er plotselinge veranderingen optreden in kleur en of vorm van een dier (of plant) die niet erfelijk te verklaren zijn, spreken we van een mutatie. Door veranderingen, waarvan de oorzaak (meestal) onbekend is in de erfelijke samenstelling, dus in de samenstelling van de chrornosomen, kunnen er plotseling kleur en lof vormveranderingen optreden. Het kan soms ook opzettelijk teweeggebracht worden, maar meestal komt het bij onze amateur fokkers plotseling en spontaan voor de dag. Wat een boffers zijn we dan!U mag mutatie niet verwarren met ‘modificatie’. Dit laatste is heel wat anders. door bepaalde ‘kleurvoeders’ toe te dienen, waarin bepaalde stoffen zijn toegevoegd of vaker nog, waarin bepaalde stoffen ontbreken (vooral vitaminen en chemicaliën), kunnen ook veranderingen optreden. Maar deze verdwijnen weer als de normale voeding wordt gegeven, zonder dus die bewuste ‘kleurvoeders’ (denk in dit verband aan het intensieve rood bij de rode kanaries, dat veelal wordt verkregen door ondermeer het verstrekken van wortelnat in het drinkwater of van andere preparaten die men kant en klaar in elke vogelwinkel kan kopen).Mutaties kunnen, en zullen vaak, erfelijk zijn; dat is een groot verschil met de modificatie, waarbij erfelijkheid niet aan de orde komt, daar zij immers ‘kunstmatig’ is te weeg gebracht.

Overigens zal het gebruik van inteelt bij het optreden van mutaties vaak noodzakelijk zijn. Dat wil dus zeggen dat de mutant wordt teruggekruist op vader of moeder om zo te proberen een mutatiestam op te bouwen, want u begrijpt dat de ouders van een mutatie natuurlijk mede aansprakelijk zijn voor het optreden van een mutatie, of althans in heel wat gevallen. Is de rnutant een popje en is de vader aansprakelijk te stellen voor de mutatie, dan zijn we in één ronde klaar als we hier inteelt toepassen (vader x dochter).

 

Hebben we wat pech en is mama de ‘oorzaak’, dan zal de weg één keer zo lang worden; we kruisen eerst vader x dochter, en een ‘zoontje’ uit deze verbintenis wordt teruggeplaatst op de eerste pop, dus oma voor deze kleinzoon; u zult zien dat we dus bij de tweede maal wederom mutanten zien verschijnen. Derhalve kan inteelt dus heus wel nuttig, ja, soms noodzakelijk zijn, maar anders zou ik het toch maar liever achterwegen laten, waar we tenminste voorkomen dat onze stam degenereert tot minder waardige vogels!

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register