Ino,s in de vetstof reeksen.

 

LutinoalbinoRoodivoor Rubino schimme


Ino’s in de vetstofreeks                                          wout van Gils.
INLEIDING:                                                                                                        

Deze vogelsoort zien we de laatste jaren steeds meer opkomen niet alleen in de kanarie soorten maar ook in alle andere vogelsoorten. Zeker de albino en lutino,s zien we steeds meer opkomen, dit in combinatie met andere kleur factoren. Wat betreft de rubino deze vogels ziet men ook meer maar het kweken van deze soort blijkt toch wat meer problemen te geven. Ik ben ook enkele jaren met deze kleurslag bezig geweest maar ik heb ook moeten vaststellen dat bij deze vogelsoort de moeilijkheden toch iets groter zijn. Maar nu iets meer over de INO,S in het algemeen.In deze groep kent men twee soorten. Een groep vogels waarbij men een bruine omzoming en rode ogen laten zien. Deze vogels komen dan ook uit de groen of bruin serie. Ze zullen dan ook een schub tekening laten zien, mooie bruine omzoming in de pennen en rode ogen.De ino factor die gekweekt is in de agaat of isabel serie. Deze bezitten geen zwart(eumelanine) en bruin (pheamelanine) meer. Door deze afwezigheid zijn het nu bijna vetstof vogels geworden. Bij het opblazen van deze vogels kan men een nog iets of wat donkere dons waarnemen, dit geeft dan ook een indicatie van de fokzuiverheid van deze vogels.Door het in kweken van andere pigmentreducerende factoren, is het de kweker gelukt ook dit laatste restje Pheamelanine eruit te kweken en zo deze prachtige vogels er uit te kweken. Over deze vogels iets meer.Het zal voor de meeste kwekers duidelijk zijn dat men niet alle INO,s zal verkrijgen door het in kweken van de ino factor. Ook de satinet factor kan hier een grote rol inspelen, maar daar wil ik op een volgende keer eens op in gaan. In het algemeen kan men stellen dat “ONAFHANKELIJK VAN DE COMBINATIE VAN FACTOREN” die voor de uiterlijke verschijningsvorm verantwoordelijk zijn, zullen al deze vogels in hun gehele bevedering, inclusief de donsveertjes geen pigment meer laten zien, en rode ogen hebben. Ook al zijn in deze vogels verborgen factoren aanwezig, toch is met gerichte en strenge selectie en kweek. Zijn de INO,S in de vetstofreeks zodanig te kweken dat er uiterlijk totaal geen pigment meer zichtbaar is. Dit houd wel in dat men een rubino – lutino – albino niet altijd een fokzuiver vogel is. Men noemt dit met een moeilijk woord: “PARTIEEL ALBINISME” Met andere woorden een gedeeltelijke ontbreken van eumelanine en of pheaomelanine.

VOGELSOORTEN IN DE INO REEKSEN. 

ALBINO..: Vogels met witte grondkleur(met of zonder schimmel)
LUTINO..: Vogels met gele grondkleur(met of zonder schimmel)
RUBINO..: Vogels met rode grondkleur(met of zonder schimmel) 

ALBINO. Kent men met de dominant en recessief wit factor met of zonder schimmelfactor en of ivoorfactor.
 LUTINO.    Geel lutino Ivoor lutino met of zonder schimmelfactor.
RUBINO.    Rubino intensief -Ivoor rubino dit weer met of zonder schimmelfactor. 

VERERVING INOFACTOR.

De inofactor is terughoudend tegenover elke pigmentkleur, heeft een vrije vererving. Het is een recessief factor die geheel onafhankelijk vererft. Deze kan dus alleen te voorschijn komen als de factor dubbel aanwezig is dus ofwel zichtbaar is op in split vorm.

ENKELE KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN ZIJN.

1      INO x INO = 100 % ino (niet al te zeer aan te raden)
2     INO x NIET INO = 100 % split ino.
3     INO x SPLIT INO = 50 % split ino 50 % ino
4     SPLIT INO x SPLIT INO = 50 % split – 25 % ino – 25 % niet ino.
5     SPLIT x NIET INO = 50 % niet ino 50 % split ino.

Over het kweken van ino,s via satinet en of pheao kan maar is veel moeilijker en vraagt meer kennis.

BEOORDELEN VAN INO,S.

Al deze vogels hierboven beschreven zullen worden beoordeeld naar de standaardnorm zoals deze is uitgegeven voor deze vogels. Of de vogels nu over ino en of satinet gekweekt worden speelt geen enkele rol. Kortom welke factor er ook verantwoordelijk is dit doet tijdens het keuren totaal niets ter zaken. Alleen de kweker kan hierover zekerheid verstrekken, en ook dat is nog niet altijd zeker. Ik herinner me hierover nog een aangename discussie in een van mijn voordrachten enkele jaren geleden, tussen een oudere en een jongere kweker. In deze groep zijn zeer mooie en prachtige resultaten te bereiken, ik wil deze vogels zeker aanraden bij de meer ervaren kweker. Zeker de albino is een mooie en dankbare vogel indien met overleg en kennis gekweekt. Maar dit is natuurlijk een kwestie van smaak zie maar eens naar de rubino en of lutino.

VERZORGING VAN DEZE VOGELSOORT.

Zoals je hebt kunnen lezen en of al zelf vastgesteld tijdens je keek dat deze soort moeilijker is te kweken dan menig ander soort vogel. Vooral het groot brengen der jongen geeft wat meer moeilijkheden. De vogels zijn de eerste dagen wat zwakker dan de gewone Bv klassieke soorten en als deze gelijktijdig in het nest liggen worden de ino,s graag aan de kant gedrukt door deze iets sterkere vogels. Daarom zullen de meer ervaren kwekers de ino,s als het mogelijk is zoveel mogelijk bij elkaar leggen om bovenvermeld probleem te voorkomen. Ook moet men vermijden dat de vogels teveel aan zonlicht (scherp licht) worden blootgesteld dit kan leiden tot oog ontsteking en of slechtziend of totale blindheid tot gevolg. Het zelfstandig worden van de vogels vergt in zijn totaliteit ook enkele dagen meer, dus de jongen langer bij de ouder vogels laten zitten de ino,s plaatsen in de rustperiode en of overgangsperiode in een grote volière kan ook gevaarlijk zijn door het iets minder gezichtsvermogen van deze vogels zeker in combinatie met fel licht. Verder hoeven er voor deze vogels wat betreft de verzorging geen problemen te zijn.ENKELE STANDAARD GEGEVENS.

    ALBINO.

Deze vogel moet zuiver en helder wit van kleur zijn. In combinatie met de recessief factor. Geen enkel spoor van aanslag De dominant wit factor mag een miniem aan aanslag laten zien in de vleugelpennen. Beide vogelsoorten mogen geen enkel spoor van pigment laten zien in de dons en of totale bevedering. De hoorndelen licht vleeskleurig. Daar de kleur van de vogel erg eenvoudig is namelijk “WIT” zal de keurmeester hier erg streng zijn accent op leggen met name op de zuiverheid, helderheid en reinheid van de vogels.

    VOORKOMENDE FOUTEN.
    Niet helder wit,OA dof,geen glans,niet helder wit,vuil enz
    Vuil boven de snavelbasis-stuit hoorndelen-vleugelpenen.
    Bontvorming in bevedering en of hoordelen.
    Ruwe en of te lange bevedering, niet gesloten bevedering.
    Te veel aanslag vleugels. zelfs op schouders, staart.
    Te klein, opening aan oogstreek, los in flanken.
    Kopje niet mooi rond te smal of andere vorm fouten.
    Fel witte pootjes (te kort vitamine A)

LUTINO INTENSIEF.

Een zuiver gele kleur en rode ogen, gelijkmatig verdeeld over heel het lichaam. Goed doorgekleurde vleugel en staartpenen. (iets lichter bij jonge vogels is toegestaan) De volledige werking van de intensieffactor is vereist. Men mag in totaal geen pigment of bontvorming in de vogel waarnemen. Hoorndelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Geeltint niet diep of te diep doorgekleurd.
2     Licht oranje bijtint .
3    Vleugel en of staartpennen onvoldoende doorgekleurd.
4     Bontheid-schimmelsporen.
5     Ruwe en of te lange bevedering, niet gesloten, ruw enz.
6     Te groot te klein-kopje te smal te plat en of alle andere vormfouten.

LUTINO.

Een mooie zachte zuivere licht gele grondkleur, egaal verdeeld over de gehele vogel, met rode ogen. Hierover een goed verdeelde zachte schimmel verdeling, niet te lang want dit geeft weer kleurloze vederpartijen. Geen enkel spoor van pigment of bontheid. De hoorndelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Te veel of onregelmatige schimmelverdeling.
2    Niet egaal van grondkleur (bewolkt)
3     Bontheid in dons bevedering en of hoorndelen.
4     Ruwe bevedering te lang,los,schraal of rommelig bevederd.
5     Te klein te groot kop borst of andere vormfouten.
6    Te bleke vleugel en of staart pennen.

LUTINO IVOOR INTENSIEF.

Een mooie gele diep doorgekleurde gele grondkleur egaal over heel het vogellichaam mooi door gekleurd in de vleugel of staart pennen. Een iets minder felle kleur ontstaat door de werking van de ivoorfactor samen met de intensief factor. Geen enkel spoor van bontheid in dons en of bevedering hoorndelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Grondkleur te bleek en of te diep of bewolkt doorgekleurd.
2     Vleugel en of staart niet voldoende doorgekleurd.
3     Niet volledig intensief (schimmelsporen)
4     Bontheid in dons of andere bevedering.
5     Alle eerder genoemde vormfouten.
6     Ruwe en of te lange bevedering
7    Oranjeachtige ivoorkleur.

LUTINO IVOOR.

Deze vogel heeft rode ogen, heeft een mooie zacht gele kleur door deze ivoor structuur en en licht egale mooi verdeelde schimmel verdeling over de gehele vogel. Ook doorgekleurde vleugel en staart pennen mogen niet bleek zijn. Geen bontheid in dons en of bevedering. Hoordelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Kleur niet diep genoeg,tweekleurig en of bewolkt.
2     Vleugel en of staartpennen te licht.
3     Schimmel verdeling niet goed.
4     Bontheid in bevedering en of hoorndelen.
5    Te lange bevedering of te kort en te ruw enz.
6     Oranje bijtint van de kleur.
7     Te groot/klein en alle andere vormfouten.
8    RUBINO INTENSIEF.

Deze vogel heeft rode ogen, met een mooie egaal gekleurde rode kleur, ook in de vleugel en staart pennen. Uiteraard met een volledige werking van de intensief factor. Geen enkel spoor van bontheid in dons vleugel en staartpennen. Hoorndelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1    Rode kleur niet diep genoeg en of tweekleurig.
2     Vleugel en of staart pennen te licht.
3     Schimmelsporen aanwezig.
4     Bontheid in bevedering en of dons en hoordelen.
5     Niet egaal doorgekleurd.
6     Bevedering te lang ,ruw,slordig enz.
7     Alle voorkomende vormfouten in kopje borst enz. 
   RUBINO SCHIMMEL.

Dit is een vogel meet rode ogen de rode kleur moet zuiver en egaal zijn doorgekleurd doorlopend in vleugel en staart pennen. Een gelijkmatige schimmelverdeling over de gehele bevedering. Mag geen enkel vorm van pigment vertonen ook niet in de donsveertjes. Lichte vleeskleurige hoorndelen.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Grondkleur niet diep genoeg.
2     Vleugel en staart pennen te licht niet doorgekleurd.
3     Schimmelverdeling niet egaal verdeelt over de vogel.
4     Bontheid in de bevedering en of hoorndelen.
5     Twee of drie kleurig.
6     Ruw en of te lang bevederd.
7     Te groot en of te klein. 
A      IVOOR RUBINO.

Dit is weer een vogel met rode ogen, met een diep egaal doorgekleurde rood (ivoor) grondkleur over de gehele bevedering doorlopend tot in de vleugel en staart pennen. Door de ivoorstructuur en de werking van de intensief factor treed er een lichtere rood(ivoor) grondkleur op. Geen enkele vorm van pigment is toegelaten ook niet in de dons bevedering. De hoorndelen licht vleeskleurig.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Grondkleur niet diep genoeg.
2     Vleugel en staart pennen te licht niet doorgekleurd.
3    Schimmelsporen aanwezig op de vogel.
4     Bontheid in de bevedering en of hoorndelen.
5     Twee of drie kleurig.
6     Ruw en of te lang bevederd.
7    Te groot en of te klein.
8    Openingen aan de oogstreek. 
    IVOOR RUBINO SCHIMMEL.

Deze vogel heeft rode ogen met een diep zuivere verdeelde rode kleur. Door de ivoorstructuur in combinatie met de schimmelwerking zal er een lichtere rode (ivoor) kleur ontstaan. Er mag gen enkel spoor van pigment waarneembaar zijn, ook niet in de donsbevedering. De hoorndelen zijn licht vleeskleurig. De vleugel en staartpenen die goed doorgekleurd te zijn.

VOORKOMENDE FOUTEN.
1     Vleugel en staart pennen te licht niet doorgekleurd.
2     Schimmelverdeling op de vogel niet goed.
3     Bontheid in de bevedering en of hoorndelen.
4     Twee of drie kleurig.
5     Ruw en of te lang bevederd.
6     Te groot en of te klein.
7     Erg veel nek en of rugschimmel.

Het zal voor u duidelijk zijn dat er bij al deze vogels nog meer fouten kunnen voorkomen. Zeker in vorm grote en andere rubrieken. Ook de conditie van de vogel speelt een grote rol. Ook de fouten gemaakt door de liefhebber spelen hierin een rol.

Denk maar eens aan:
1     Verkeerd opkleuren (voeren).
2     Verkeerde koppelingen.
3     Bevederingstructuur niet goed.
4    Te groot te klein.
5     Verkeerde voeding.
6     Niet goed afgericht.
7     enz. enz.

Iedere liefhebber zal hierin wel zijn fouten in herkennen, of in een later tijdstip ervaren.

BEOORDELING VAN INO,S.

Al deze vogels hierboven beschreven , worden beoordeeld naar de standaard welke voor de normale vetstof vogels gelden. Of deze vogels nu gekweekt zijn over ino dan wel satinet dit speelt voor de keurder geen enkele betekenis. KORTOM welke factor er nu ook voor verantwoordelijk is voor deze pigmentloze verschijningsvorm doet tijdens de keuring niets ter zaken. Vanwaar deze verschijningsvorm ook komt kan alleen de kweker bevestigen en ook dat is nog lang niet zeker. Ik herinner mij nog een aangename discussie enkele jaren geleden over deze groep vogels tussen een oudere en een jonge liefhebber. Het was een hele mooie en leerzame discussie rond dit punt dat eindigde in remissie Bij de hadden gelijk maar welke factor nu verantwoordelijk was kwam niet duidelijk naar voren. En dit zal ook nu nog wel eens een discussie punt zijn. In deze groep vogels zijn zeer mooie resultaten te bereiken ,ik wil dan deze vogels aanraden voor iedereen maar men moet wel wat ervaring hebben in het kweken van vogels want bij de geboorte zijn het toch wel wat zwakkere vogels. Maar al deze vogels zijn voor iedereen een lust voor het oog.

BESLUIT.

Het kweken van deze vogels vereist zeker kennis ter zaken ze zijn ook moeilijker te kweken. We zullen daarom ook goed uit gesorteerde vogels moeten gaan gebruiken Goed gezond en goed in de bevedering. De jonge ino,s proberen bij elkaar te leggen in het nest, en indien mogelijk bij leggen indien nodig onder goed voerende ouders. Ook het zelfstandig worden van deze vogels vergt wat meer tijd een 3 a 4 tal dagen Hou hier ook ter degen rekening mee. Vermijd verder ook scherpe lichtinval bij deze vogels. De meeste vogels hebben door hun pigmentloze ogen erg veel hinder van met gevolg van oogontstekingen en soms tot blindheid tot gevolg. Maar bij goede verzorging en kennis ter zaken is het kweken van ino,s een mooie en dankbare bezigheid met zeker resultaat op de TT tot gevolg. Ik hoop u met dit artikel wat meer inzicht gegeven te hebben aangaande deze vogels .En ik wens u verder veel succes met deze vogelsoorten.

 Wout van Gils                                                                 

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register