Kanarie Geel

Geel schimmel


Kanarie Geel.

Voor de meeste kwekers komt deze kreet zeker bekend voor. Voor de beginnende liefhebber zal deze opmerking vast en zeker nog wel eens tegenkomen. De TT-spelers onder ons weten al wat ik bedoel met de titel van dit artikel. In de standaard staat het erg duidelijk beschreven, maar voor iedereen is het niet even makkelijk de juiste gradatie vast te stellen van deze grondkleur. Toch zijn een geel intensief of een geel schimmel totaal verschillende vogels, en het verschil is door iedereen vast te stellen. Maar er zijn diverse intermediaire kleuren die menig liefhebber aan het twijfelen zetten. Ook de keurmeester zal een verschil in opmerkingen plaatsen; de ene keurmeester schrijft dat de grondkleur goed is, terwijl de ander zegt dat deze te diep, te warm, of bewolkt van kleur is. Een zaak staat hier vast: er is zeker iets niet goed met de kleur. En de mooie eenvoudige kleur vogel GEEL kennen wij allemaal en die bestaat alleen in GEEL: INTENSIEF en GEEL: SCHIMMEL.

Het is nu dat tussen deze twee kleuren een zeer grote variatie kan liggen, die door vele liefhebbers allemaal ingezet worden als TT vogel. Dit kan niet en wordt meestal foutief gedaan. Vogels die goed ingezet worden voor de kweek zal ik zeker niet ontkennen, maar voor de TT zijn er maar enkele soorten Geel. Voor de keurmeesters ligt hier ook een probleem, zeker met het keuren met kunstlicht is het dikwijls een probleem om de juiste kleur (GEEL) vast te stellen. Meestal heeft het kunstlicht zelfs een positief effect op de kleur van deze gele vogels; ook lichte schimmelsporen in nek en/of rug zijn bijna niet meer vast te stellen. Het is ook om die reden dat de meeste keurmeesters in het begin van de keuring een vogel naar het daglicht halen om de juiste gradatie vast te stellen en zo een vergelijking te kunnen maken met gele vogels. Het zal duidelijk zijn dat de tafelkeuring hier een groot voordeel kan opleveren voor de keurmeesters, maar ook voor de beoordeling van de vogels. Het blijft dan ook aan te bevelen zo veel mogelijk gebruik te maken van de TAFELKEURING (blijf hierop hameren bij uw bestuur).

Het is daarom ook wel te begrijpen dat de ene vogel wel eens een paar punten kan zakken of stijgen in kleur door de verlichting in de zaal, en het zal zeker niet aan de keurmeester liggen dat er punten verschil is bij kunstlicht. Al moeten zeker de kampioenen gemaakt worden bij goed licht (voor het raam) en met drie personen. En dit is natuurlijk wel mogelijk om te doen. Maar de liefhebber zal ook een selectie moeten gaan maken tussen al die tussenkleuren (GEEL), en het is aan de keurmeester deze goede kleur eenvormig en goed aan te geven. Over de bovengenoemde vogels wil ik in het kort nog iets vermelden.

De Geel Schimmel.

Ja, we zien deze vogels nog wel, maar er is een grote kentering gekomen.

Wat zien we dan wel? Nou, weinig geel schimmels; in de meeste gevallen zien we een vogel met de dubbele geelfactor met een schimmelwaas eroverheen. Is dit een geelschimmel? Natuurlijk niet. De keurmeester zal hier meestal als opmerking geven dat de vogel bewolkt is of niet egaal van kleur. Of hij keurt hem als geel intensief en bestraft hem met de aanwezige schimmelsporen, enzovoort. Dus voor de kweek van geelschimmels altijd twee vogels gebruiken met lichte schimmel en de enkele geelfactor. Het zullen meestal de poppen zijn die de standaardeisen het dichtst benaderen. Het verschil tussen man en pop is hier erg goed waar te nemen. Dus gebruik geen intensieve vogels voor het kweken van geelschimmels; koppel lichtschimmel vogels aan elkaar met een enkele geelfactor, uiteraard met een zwak geel bezit en een gelijkmatig verdeelde schimmel. Of zoals men dikwijls zegt: wat de ene vogel te veel heeft, moet de andere minder hebben.

STANDAARD GEELSCHIMMEL:

 • Egaal zachtgeel geheel enkelvoudige geelfactor.
 • Overtrokken met een gelijkmatige fijn verdeelde schimmelsluier.
 • Grondkleur en schimmel moeten harmonieus zijn, beide gelijkmatig verdeeld over de vogels. Geen blauwstructuur.
 • Mag geen sterke gele partijen bezitten, zoals kop, schouders en stuit.
 • Pennen zoveel mogelijk doorgekleurd.
 • Geen enkele melanisatie is toegestaan.
 • Hoorndelen vleeskleurig.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN:

 • Te lichte en/of onzuivere gele kleur.
 • Niet egale, bewolkte tint.
 • Te diepe grondkleur met grote kleurloze veerpartijen.
 • Te bleke pennen, onvoldoende doorgekleurd.
 • Te zware schimmel, vooral in nek en op de rug.
 • Onregelmatig verdeelde schimmel.
 • Bontheid en/of op de hoorndelen.

De Geel Intensief.

Deze vogel heeft een hooggele grondkleur, de kleur van een rijpe zonnebloem, in samenwerking met de dubbele geelfactor. Deze vogel moet ook, in tegenstelling tot de geelschimmel, in het bezit zijn van de dubbele geelfactor. Zet ook nooit vogels in die een oranje bijtint laten zien; dit zal later in de jongen terugkomen, vooral in de kleine veertjes boven de snavel zullen bijna altijd oranjekleurig doorkomen omdat daar de kleurstof zich het sterkst zal concentreren. Dit geldt ook voor minder maten voor de rest van de bevedering. Bij het kweken van geel intensieve vogels dient men altijd twee vogels te gebruiken met een zo sterk mogelijke geelfactor, zo diep mogelijk doorgekleurd in de vleugel- en staartpennen. De beste paring is een geel intensieve vogel te koppelen aan een geel intensieve vogel met schimmelsporen aanwezig, uiteraard met een goede bevederingstructuur en groot. Paar zo weinig mogelijk een geel intensief aan een geelschimmel vogel om datzelfde jaar TT-vogels te verwachten. Op langere termijn kan dit natuurlijk wel. Hou er terdege rekening mee dat een goede geel intensieve vogel drager moet zijn van een dubbele geelfactor. Doet men het anders dan zal men steeds de tussenliggende kleuren verkrijgen, en het is dat wat we toch nog veel zien. Wat ook belangrijk is om te weten, in tegenstelling tot de geelschimmels zijn het de mannen bij de geel intensief die het best de standaard benaderen. Zij zijn veel dieper en mooier doorgekleurd dan de poppen. Menig geelkweker wil ook wel geel intensieve vogels kweken via vogels split voor wit (gele pop). Let wel met een dubbele geelfactor, deze koppelen aan een geel intensieve man. Met deze methode kan na enkele jaren het mes snijden aan twee kanten door bijvoorbeeld geel intensieve vogels en recessieve witte vogels te kweken uit hetzelfde nest. Bij deze methode op letten dat de intensief factor niet te sterk wordt, blijf letten op de lengte van de bevedering en op de aanwezige schimmelsporen. Uiteraard zal ook de grootte en vorm ook meespelen. Dus de weg naar een goede geel intensief is koppelen een geel intensief * hooggeel. Beiden met een dubbele geelfactor, met de pop een lichte schimmel (spoortjes), iets wat meestal altijd zo is maar in minimale hoeveelheid. Alle andere koppelingen zullen het eerste jaar tussenliggende kleuren opleveren, zowel te diep bewolkt en noem maar op. Het is aan de kweker om hier goed nota van te nemen. De keurmeesters moeten een eenvormig standpunt innemen, dat er is in de standaardeisen. Maar spijtig genoeg worden deze mensen dikwijls beïnvloed door het kunstlicht, maar dit is al eens eerder aangehaald. Een oplossing in deze blijft de tafelkeuring met daglicht inval. Dit kan niet genoeg gesteld worden en ook bij de andere kleuren zal dit de eenvormigheid van de kleur en het keuren ten goede komen.

STANDAARD GEEL INTENSIEF:

 • Zuivere, heldere egale goudgele kleur (dubbele geelfactor) volledig intensief, geen enkel spoor van schimmel.
 • Aangepaste lichte blauwstructuur.
 • Geen oranje bijtint.
 • Grote pennen zo volledig mogelijk doorgekleurd.
 • Geen enkele vorm van bontheid.
 • Hoorndelen vleeskleurig.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN:

 • Gele kleur te flets, niet diep genoeg en nog ongelijk, vooral kop schouders.
 • Onzuivere gele tint (bijvoorbeeld oranje bijtint).
 • Niet volledig intensief gekleurd.
 • Schimmelsporen aanwezig op de vogel.
 • Opgebleekt rond kopje.
 • Pennen niet voldoende doorgekleurd.
 • Bontheid in bevedering en/of hoorndelen.

Besluit.

Ja, beste vogelliefhebbers, dit was dan iets over de gele kanarievogel. Door velen een gemakkelijke vogel genoemd om te kweken. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb vele kleuren gekweekt, maar een goede geel intensief is mij nog niet gelukt te kweken. Dit jaar ga ik het opnieuw proberen, maar daar trek ik nu dan enkele jaren voor uit. Wat ik verder nog wil mededelen is dat een mooie gele vogel ook voor de rui kan veranderen tijdens de rui. De meer ervaren kweker zal hier zijn maatregelen wel tegen nemen, maar ik wil dit toch nog even aanhalen. Veel vogels worden na de rui te diep van kleur en/of geven een oranje bijtint.

De reden hiervan kan zijn:

 1. Te veel onkruidzaden in je voer (bevat caroteen).
 2. Geef geen wortels, rode kool, raapzaad.
 3. Geef gele vogels zelfgemaakt eivoer.
 4. Vermijd caroteenhoudende zaden.
 5. Scheid rode en gele vogels totaal van elkaar.
 6. Eieren van scharrelkippen zijn het beste.

Dus ook hiermee moet je rekening houden bij het kweken van gele vogels. Ik hoop met dit artikel de geelkwekers erop attent gemaakt te hebben dat het kweken van de gele kleur moeilijk is en goede kennis bij het koppelen nodig is. Kleur bij kleur houden; als men gaat mengen, doe dit dan doordacht door bijvoorbeeld een stam op te bouwen, maar niet om in een jaar een goede vogel te kweken. Wat een mengeling van kleuren en factoren blijft, geeft een mengeling en hiermee zal men weinig resultaat bereiken op de TT. In het kweekhok de komende jaren is het iets anders, maar dan gaat men doordacht en met kennis te werk. Aan allen een goede kweek, en denk eraan: kweek geelschimmels en/of geel intensieve vogels, maar kweek nooit beiden door elkaar om ofwel geelschimmel of geel intensief te verkrijgen. Dat lukt zelden, ook al zal hier ook de uitzondering de regel wel weer bevestigen. Veel plezier met de gele vogels

Wout van Gils

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register