De Geel Mozaïek Type 2

Geel mozaïek type 2 a


Geel Mozaïek Type 2.

Inleiding:

Een van de kanarievogels die ik graag zie en met succes kweek, is de Geel Mozaïek. Zoals bekend zijn er twee typen: type 1 voor de pop en type 2 voor de man. Zelf geef ik de voorkeur aan het pop-type omdat ik dit persoonlijk het mooiste vind, vooral vanwege de helderwitte ondergrond. Bij de mannen is dit minder, maar ik merk op dat hier ook aanzienlijke verbeteringen te bewonderen zijn. Kwekers hebben de afgelopen jaren deze vogels tot prachtige exemplaren gemaakt. Het is duidelijk dat men moet beslissen welke richting men op wil in de kweek: of men fokt het pop-type, of anders het man-type. Beide soorten fokken uit één koppel is praktisch uitgesloten; men moet doelgericht kiezen of twee aparte lijnen uitzetten. Bijzonder belangrijk bij deze vogels is niet alleen de vorm, maar ook de lengte van de bevedering moet goed in de gaten worden gehouden. Te lange bevedering resulteert niet alleen in erg losse flanken en minder mooi gesloten vogels, maar vergroot ook de kans op gezwellen, vooral op de schouders. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor het masker, zorg dat het oog goed zichtbaar is in het masker en dat het masker naar de nek toe uitloopt. Hier moet nauwlettend op worden toegezien. Let ook op de kleurdiepte van het masker; het mag niet te diep worden, want dit kan, hoe vreemd het ook klinkt, meer kleur op het rugdek veroorzaken, wat eigenlijk zo min mogelijk moet zijn, maar bij mannen wel zichtbaar is en bij de pop niet. Probeer dit tot een minimum te beperken. Wat de vorm betreft, lopen we hier in België zeker niet achter en kunnen we dit met succes in de fokkerij opnemen. Ook moeten we goed letten op de doorgaande lipochroomkleur in de staart; dit is niet gemakkelijk te verminderen maar we moeten proberen dit tot een minimum te beperken. Let ook goed op en probeer te voorkomen dat de vogels vleugel- en/of staartpennen verliezen; als deze terugkomen, zullen ze ook meegekleurd zijn.

Geel Mozaïek Type 2:

Een mozaïek is een getekende vogel waarvan het patroon de vastgestelde normen zo nauwkeurig mogelijk moet benaderen, waarbij contrast ook een belangrijke rol speelt. We streven naar een zo intens mogelijk patroon op een zo helder mogelijke ondergrond. Aandacht moet worden besteed aan de kleurdiepte van het patroon; dit mag niet te diep worden of overgaan naar oranje, maar ook niet te minimaal van kleurdiepte zijn. Een te diep masker (putter) resulteert ook in meer kleur op het rugdek. Alles moet duidelijk zichtbaar zijn en zich ontwikkelen op de volgende punten:

  • Een duidelijk masker (putter) waarin het oog goed zichtbaar is, niet doorlopend naar de nek.
  • Een duidelijke borstvlek die niet doorloopt in het masker of de schoudervlek, duidelijk gescheiden van beide.
  • Een duidelijke schoudervlek die goed is afgetekend zonder ver door te lopen in de vleugels.
  • Een goed zichtbare stuitvlek.

Het Masker:

Dit is een van de duidelijkste kenmerken tussen de man en de pop. De man heeft een vol puttermasker volledig rond de snavel. De ogen moeten hier goed in vallen. De krul achter het oog is aanwezig maar moet zo minimaal mogelijk zijn en mag niet te ver doorlopen. Het masker bij mannen in combinatie met een helderwitte ondergrond is niet gemakkelijk te realiseren, maar ook hier is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Diverse kwekers hebben dit probleem al goed onder de knie.

De Schoudervlek:

De schoudervlek geeft samen met de oogstreep de mooie mozaïektekening weer. Voorkomen moet worden dat deze te ver doorloopt in de vleugelpennen. Ook moet deze duidelijk naar voren komen en zichtbaar zijn, zonder te diep van kleur te worden, maar uiteraard ook niet te minimaal van kleur. Het moet altijd goed zichtbaar zijn.

De Borstvlek:

Deze is groter dan bij de poppen en dus goed zichtbaar. Maar men moet voorkomen dat deze te groot wordt en tegen het masker en de flanken aansluit; dit is duidelijk niet toegestaan en zal door keurmeesters worden bestraft. Probeer te zorgen voor een duidelijk afgebakende, niet te diepe borstvlek.

De Stuitvlek:

Deze vlek zal meestal aanwezig zijn, in tegenstelling tot de schoudervlek en de oogstreep, maar let op dat deze niet te groot wordt. Over het algemeen zal deze minder problemen veroorzaken dan de oog- en schoudervlek.

De Kweek:

Zoals eerder genoemd, moet worden gelet op de lengte van de bevedering, maar fok niet met de bedoeling zowel mannen als poppen uit hetzelfde koppel te krijgen. Een mozaïekman die het type van een pop laat zien, is het meest geschikt voor poppen en zeker niet voor de fok van mannen. Gebruik dus een pop met zware tekening, een grote oogstreep en lipochroom boven de snavelbasis. Dit zijn vogels die worden gekoppeld aan een man met een goed masker. Let ook op de borstvlek en schoudervlek; deze moeten ook aanwezig zijn en niet te groot. En let uiteraard ook op de vorm van beide vogels; wat de ene te veel heeft, moet de andere te weinig hebben. Gebruik dus poppen die zoveel mogelijk het man-type benaderen. Let wel op het zogenaamde ‘muizenkopje’; dit zal met het mozaïekpatroon nog meer een misvormd uitzicht geven. De vogel kan dan weliswaar een mooi mozaïekpatroon hebben, maar de vorm maakt de vogel kansloos. Let dus hier ook goed op! En let uiteraard ook op je voeding en/of kleurstimulerende middelen, zodat het mozaïekpatroon niet te diep van kleur wordt. Ook hier geldt weer, als je kleurstimulerende middelen geeft, begin hier dan rond week 6 mee, en let ook op dat de kleur niet te diep wordt. Succes.

Wout van Gils.

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register