Kleurstoffen en hun werking.

 


 

Kleurstofen en zijn werking .                                                       Wout van  Gils.

Onze vogels beschikken over eigenschappen die totaal verschillend zijn van andere dieren. De manier waarop zij zich verplaatsen is geheel anders. Het gezang wat zij brengen komt bij geen enkel ander diersoort voor, ook de kleuren zijn uniek te noemen. Bij onze kanariekweek is wel het meest fascinerende de veelzijdigheid van het kleurenpatroon. Er zijn maar weinig vogelsoorten waarin zoveel kleurschakeringen kunnen op treden. Ondanks de honderden variaties, zijn het slechts enkele basis kleurstoffen die deze facetten veroorzaken. Enig inzicht van deze stoffen zal zeker bijdragen tot een beter begrip van de kleurkanarie kweek, zonder in een formule vorm terug te vallen.We vertrekken van de eenvoudige, oorspronkelijke kleur. Dit is de kleur die iedereen wel zal kennen: de grauw groene kanarie (zwartgeel) Hieruit zijn alle kleuren ontstaan. De zwart gele kanarie (grauwgroen) bezit de kleurstoffen in een onveranderde vorm, het kleurbeeld ontstaat door zwart, bruin en geel deze totaal indruk geeft ons het grauw groene uiterlijk.de basiskleuren zijn weer verschillend van samenstelling, Het zwart en bruin maken deel uit van het pigment patroon. De gele kleurstof noemen we de grondkleur of bijkleur. Het meeste pigment bevindt zich meestal in de vleugel en staartpennen. In de rug en flanken is de ligging van de pigment- kleurstoffen van dien aard dat er een bestrepingspatroon ontstaat.
De gele grondkleur ligt vermengd met het pigment in de gehele bevedering, behalve de donskleur, die bestaat alleen uit pigment. Wetenschappelijk gesproken noemt men de pigmentstoffen: melaninen.Dit is dus de aanduiding voor de min of meer donkere kleurstoffen. De gele kleurstof behoort tot de carotenoïden.

Wat is melanine:
Melanine is een kleurstof, variërend van diep zwart tot lichtbruin. Het heeft een korrelvormige structuur en is gelegen in de mergcellen. Zwarte en donkerbruine melanine korreltjes zijn staafvormig. Bolvormig zijn de bruine en lichtbruine melaninen. De staafvormige melanine geeft in hoofdzaak de kleur in vleugels en staartpennen en in de bestreping weer.Tussen de bestrepingspatroon en aan de smalle zijde van de grote pennen, tevens in de toppen van de kleine veren, liggen de bolvormige melanine korrels. Ter onderscheiding heet het staafvormig pigment eumelanine en het bolvormige pheaomelanine. Hoe groter de hoeveelheid aan melaninekleurstoffen des te donkerder is de verschijningsvorm (phaenotype).

Wat is carotenoïde ofwel vetstofkleur:
Ccarotenoïde is een kleur die zich in planten bevindt, bij vogels uit hij zich in kleur tot diverse nuanceringen in rood. Omdat carotenoïde oplosbaar is in vet, wordt deze vetstofkleur genoemd. De gebruikelijke naam is lipochroom. Bij de kleurkanarie kennen we twee soorten vetstofkleuren namelijk geel en rood. Kwalitatief gezien van lichtgeel oplopend naar rood. Deze gele en rode kleurstoffen bevinden zich als heel kleine vetdruppeltjes in de kleur bepalende delen van de veer. Voor het omzetten van de plantaardige kleurstoffen in de kleur die lichaam eigen is, vervult de lever een onontbeerlijke functie. Een van de meest voorkomende carotenoïde die we aantreffen in de natuur is luteine die ook duidelijk waarneembaar is in geel bloeiende planten.Het hoofdvoedsel van de kanarie (raapzaad witzaad en andere zaden) bevatten deze lutine. Behalve dit geel caroteen is er nog een andere gele kleurstof, namelijk zeaxanthine, deze komt voor in maïs.De kleur uitdrukkingen van licht roze tot diep rood danken hun bestaan aan een rood caroteen. Veel vruchten zoals bessen, rozenbottels en pepers zijn rijk aan een eigen soort rood carotenoïde. Indien met dit als voedsel verstrekt zal dit resulteren in een kleur verhogend effect. Naargelang de kleurslag die kweken, hetzij in geel hetzij rood, dienen we met het boven staande rekening te houden.

Het ontstaan van een kleurvariëteit.
Op allerlei manieren kan een kleur tot stand komen. Uitgaande van de grauw groene kleur kunnen de basiskleuren beïnvloed worden door vermeerdering, vermindering, verandering, ligging, structuurwijziging en bezetting van de pigmentstoffen en vetstofkleuren. Soms heeft het betrekking op een kleurstof. Dikwijls is het een samengaan van alle aanwezige pigmenten en kleurstoffen.Vermeerdering van melanine en vetstofkleur.
Door selectieve kweek kunnen de pigment en vetstof kleuren verdiepen, door voortdurende koppelingen van bijvoorbeeld zwart geel aan zwart geel zal er een maximum concentratie van melanine uit voor komen. Het steeds door koppelen van de diepst gele vogels zal weer leiden tot een diepere gele kleur.

Vermindering van melanine.
Middels de factoren werking kunnen de melanine soorten verminderd worden. Het zij vermindering van een soort of beide soorten. Zo wordt de verdunde vorm van zwartgeel en bruin, respectievelijk agaat en isabel genoemd. Verkregen door een factor die de pheaomelanine (bruinmelanine) aantast. Door een verminderde productie van melanine korrels vindt er een afzwakking van de kleuruiterlijk plaats. In de pastel serie bijvoorbeeld wordt het aantal eumelanine korrels verminderd, en wel zodanig dat de bestreping of wel geheel of gedeeltelijk verdwijnt. De beide vormen van reducering kunnen in een vogel verenigd zijn.Verandering.De zwarte kleurstof bij de zwart gele kanarie heeft een zekere graad van ontwikkeling. Door verminderde activiteit van de zwartfactor kan er in plaats van zwart- bruinpigment worden geproduceerd. Verandering van pigment kan samengaan met de ligging van de kleurstoffen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zwartgeelopaal.Hier is het pigment in plaats van zwart grijsachtig blauw van kleuruiting geworden. Zo zal ook de ivoorfactor een andere ligging aan de vetstof kleur geven. Dit heeft ook weer tot gevolg dat het kleurbeeld verzacht.

Ligging.
Bij de vetstofkleur strekt de kleur zich uit over het gehele verenkleed, zij kunnen zich ook beperken tot de regionale kleurvelden. Hierdoor ontstaat een onderbreking in de totaalkleur. Zo laat bij voorbeeld de mozaïek factor een unieke kleurtekening zien op een bijvoorbeeld witte of gele ondergrond.

Structuurwijziging.
Dit hangt nauw samen met de ligging van de kleurstof. Ten opzichte van de wildkleur zwartgeel kunnen de pigment en vetstofkleuren anders gegroepeerd liggen, dit geeft weer een heel ander kleureffect.
De opbouw van de mergcellen, kan ook anders zijn met als gevolg een andere reflectie van kleuruiting. Bijvoorbeeld de blauwstructuur. De opaal en de ivoor hebben deels hun kleur te danken aan structurele wijzigingen. Hiermee gaat weer samen de ligging der kleurstoffen, tenslotte doet dit het kleurbeeld veranderen.

Beletting of belemmering.
Beletting of belemmering in het pigment en vetstofkleur ontwikkeling kan betrekking hebben op een of op beide kleurstoffen. De gele kanarie heeft factoren die het pigment beletten op te treden. De witte kanarie is weer het gevolg van beletting van zowel pigment en vetstofkleur.

Letaal:
Natuurlijk zijn er nog allerlei andere factoren die werken op het kleurbeeld van de vogel. Ongeacht welke kleurslag. Nooit zal dit het werk zijn van een factor. Het is altijd het eindresultaat van de werking van meerdere factoren. Elke factor levert haar eigen aandeel om tot een geheel te komen. Hierdoor ontstaat een werkingssfeer, soms versterken of verminderen zij elkaars werking, of heffen deze op. Zekere factorencombinaties verdragen elkaar niet en dit kan leiden tot een dodelijke werking. Dit noemen we dan Letaal (factor) bijvoorbeeld intensief x intensief.

Besluit.
Ik hoop u met deze korte uiteenzetting in woorden een aantal factoren bij u onder gedachte gebracht te hebben, en dat u deze op een goede manier gaat gebruiken bij de kweek van uw kanarievogels, En misschien is dit ook een aanzet om deze factoren eens uit te zetten in de formule vorm, ook daar zijn goede boeken in te verkrijgen en ook diverse artikelen zijn er over te vinden om dit zover als je dit wenst onder de knie te krijgen.  Wout van Gils .  E-mail adres  wout@woutvangils.be

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register