Intensief en Schimmel.

Rood intensiefRood schimmel

geelintensiefGeel schimmel 


Intensief en niet intensief                        Wout van Gils. 

Twee begrippen die iedere kanarie kweker erg goed kent, zelfs goed hoort te kennen, en er goed mee omgaan hoort bij het resultaat van je kweekuitkomst, deze begrippen wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen door dit artikel. De kleurkwaliteit van onze kanarie is niet alleen afhankelijk van de werking van de kleurfactoren. De hoeveelheid pigment en vetstofkleur is heel belangrijk. Toch kunnen kanaries van de zelfde kleurvariëteit een geheel andere verschijningsvorm hebben, zelfs vogels met een gelijke kleurwaarde kunnen verschillen. De lengte van de bevedering heeft hierin een groot aandeel in.Lange of korte bevedering beïnvloeden deze kleuruiting. Hoe korter de bevedering des te sterker de concentratie van de kleurstoffen. Een langere bevedering geeft een groter spreiding vlak. Hierdoor wordt de kleur wat matter van tint. Bij een kort verenkleed zal het pigment en de vetstofkleuren zich uitstrekken tot in de uiterste toppen van de kleurbepalende veren. Dit is weer niet het geval bij een te lange bevedering. Hier zijn de veertoppen kleurloos. Dit geeft een echt overdekkend beeld aan de werkelijke kleur. Het verschil in kleur uiting, dat nauw samenhangt met de lengte van de bevedering wordt aangeduid met intensief en niet intensief. In plaats van niet intensief wordt meestal de aanduiding schimmel gebruikt, de intensieve kanarie heeft een kortere nauwsluitende bevedering ,en maakt tegen over de schimmel een slankere indruk . De niet intensieve lijkt door zijn langere bevedering groter en voller.Meestal heeft de intensieve vogel een wat fijnere snavel en pootjes. De mening dat de intensieve vogel wat kleiner is dan de schimmel hoeft beslist niet waar te zijn. Het is wel van groot belang op te letten bij de kweek van ver doorgevoerde intensieve vogels, dit lijdt anders al gauw naar het wat smallere en kleinere type toe, met een erg schrale bevedering er bij. De ervaren kweker zal dit proberen te voorkomen door steeds de flinkste vogels met wat lange bevedering aan te houden om mee verder te kweken.
Het erfelijk karakter.

De intensief factor is niet homozygoot te kweken ,steeds zal de intensieve kanarie ook niet intensieve vererven. De koppeling van twee intensieve vogels geeft intensieve vogels en matige schimmel vogels. De factor heeft een dominant karakter. Als regel zullen we intensief aan matig intensief (schimmel) paren, waarna we beide variëteiten kunnen verwachten in de nateelt. Indien in de kiemcel tweemaal de iwordt dan ook zeker niet aangeraden. De kans dat de intensief factor dubbel optreed blijft erg groot aanwezig, met alle gevolgen van dien. Wie van beide ouders de intensief factor draagt maakt uiteraard geen enkel verschil. In beide geslachten zullen intensieve en niet intensieve worden geboren. Dit geeft te kennen dat de intensief factor onafhankelijk en intermediaire vererft.Variatiemarge.

Geelschimmel het verschil De intensief factor heeft een grote variatiebreedte. Van intensief tot niet intensief liggen meerdere tussen variaties. Het kan gebeuren dat bij een verkeerde samenstelling van het kweek koppel de jongen zeer slecht bevederd zullen zijn. Zo slecht zelfs dat er kale plekjes op de kop en dijbenen ontstaan. Door gebruik te maken van deze variatie breedte, met andere woorden van de tussen vormen kan dit worden opgevangen. Bij het kweken van schimmel vogels dienen we er voor te zorgen, dat de bevedering weer niet te lang wordt. Door steeds schimmel x schimmel te koppelen, werken we in de hand dat de bevedering slordig en te lang wordt, deze fouten ontsieren uiteraard de gehele vogel. De bevedering is ook erg belangrijk voor de het uiterlijk van de vogel. Dit heeft al menig liefhebber een titel gekost op de tentoonstelling. De juiste kleurkwaliteit is erg belangrijk maar deze moet wel goed samen gaan met het juiste bevedering structuur. Met andere woorden het is het een of ander intensief of wel niet intensief. Het is daarop waar we onze kweek op zullen moeten richten en op geen enkele andere.
Kweek aan wijzigingen.

De meest aangewezen weg voor het kweken van intensieve vogels is intensief x matig intensief (licht schimmel) te koppelen. Met lichtschimmel bedoel ik de overgangsvorm van intensief naar niet intensief (intermediaire vorm) Het verenkleed is bij dit type nog goed doorgekleurd. slechts een klein deel van de veertoppen is voorzien van schimmel.Op de kop en borst van de matig intensieve vogel bevindt zich geen schimmel. Opvallend is dat uit de paring niet intensief x intensief (pop) meer intensieve worden gekweekt, dan uit een koppel man intensief en pop schimmel. Daar worden minder intensieve poppen dan mannen gekweekt. Het is om die reden dat de intensieve poppen minder makkelijk te koop zijn. De liefhebber houdt deze vogels liever zelf om dat ze niet te missen zijn om intensieve vogels te kweken. Het herkenen van intensieve vogels in het nest is ook erg goed waar te nemen de intensieve heeft erg weinig dons in vergelijk met het schimmel jong. Een schimmel jong zal ook veel sneller in de veren komen dan een intensief jong. De verengroei wordt bij de intensieve jongen als het waren vertraagd. Voor het kweken van schimmel vogels is de beste methode schimmel aan matig schimmel te kweken.Het goede schimmel type zal over het gehele lichaam een mooi korte schimmel verdeling laten zien egaal verdeeld. Zodra we gaan merken dat de bevedering los, pluizerig en of te lang wordt dan is het tijd om een intensieve partner in te schakelen. Het verenkleed wordt dan weer tot zijn juiste proporties terug gebracht. Het is hier waar we onze aandacht op moeten blijven vestigen bij zowel bij de kweek van intensieven als bij de niet intensieve vogels. Een goede kweek. En weet het is ofwel intensief of wel schimmel een van de twee alle tussenliggende vormen tellen niet op onze tentoonstellingen, wel voor het samen stellen van onze kweekkoppels. Van Gils Wout.

intensief factor aanwezig is zal dit dodelijk zijn (letaal) de koppeling van twee (vol) intensieve vogels .E-mail adres  wout@woutvangils.be

More Articles

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 11: Foutieve houding bij kanarie vogels

Foutieve houding bij kanarie vogels (Fouten van liefhebbers)   Tijdens mijn periode als keurmeester kon ik me er al aan ergeren. Artikels heb ik er

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

De verervings tabel

De Verervings Tabel.   VERERVINGS TABEL – KLEURKANARIES . factor. symbool geslachts gebonden geslachts onafhank. dominant recessief kenmerk Enzymefactor E+ ja zie: A Enzymefactor E

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Kleurkanaries in zijn twee hoofdgroepen ingedeeld

Kleurkanaries kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: Ongepigmenteerde kanaries (vetstofkleur of lipochroom): De kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van lipochroom- of vetstofkleur. Kleuren in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register