Koudijs droog ontsmetter.

kweek kooi

kweek kooi


 

Koudijs droogontsmetter:

A – Wetelijk gebruiksvoorschrift .

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als ontsmettingsmiddel voor goed afgesloten verblijfplaatsen van vogels. :

B – Gebruiksaanwijzing Wanneer het tablet tot roken is gebracht komt het pure fomaldehyde gas vrij . dat de gehele ruimte vult en in gaten en kieren doordringt Het is speciaal bestemd voor duiven hokken ,duiven containers ,voiiers en verder alle plaatsen waar vogels als huisdier worden gehouden.De vogels kunnen de gehele ontsmettingstijd in de te ontsmetten ruimte blijven. Aanbevolen wordt om geen jong broedsel alsook zieke en verzwakte vogels op deze wijze te behandelen .De rook dood schimmels ,bacterie en aan aantal virussen. Men dient alle  7 a 8 weken de ontsmetting te herhalen.

Dosering : 

1/4 tablet is voldoende voor 17 1/2 tot 25 M3 meter hokinhoud.

Gebruik :

1. De ruimte dienen met een krabber goed te worden schoongemaakt ,hierbij dient u geen water te gebruiken.

2. Voer en drinkbakken dienen verwijderd te worden.

3 .Men plaatst de tablet op een schoteltje en steek het daarna met een lucufer aan.Men wacht tot de vlam de gehele tablettot aan de bodem bedekt .Men dooft daarna de vlam door gedurende enige ogenblikkeneen busje of iets dergelijkser omgekeerd over te zetten.

4. Men laat de tablet roken tot een beetje as overblijft.

5. Na de ruimte gedurende 4 a 6 uur gesloten te houden kan deze weer geventileerd worden.

Opm :  Lees ook altijd de veiligheidsvoorschriften goed, door en gebruik ze ook .

Leverancier Koudijs General Trading B.V Europaweg 18 8181 Bh Heerde Nederland.