Lysocur loftspray Bird

Comed logoCOMEDhan


Lysocur loftspray Bird. ( comed )

 

Het vernevelen van hokken komt  ook onze  gezondheid ten goede. Nevel slaat de agressiefve deeltjes  van de  dons op. Lycosur loft spray is  het  ideale product om te  nevelen als  voorbereiding om op het hok te werken ( preventie tegen stoflong door  rondzwevende  talgdeeltjes. Vernevelen doet  ook het gegeven product rechtstreeks  op de  juijste plaats in de  luchtwegen toekomen zonder eerst het verteringsstelsel te  moeten doorlopen.

Zo komt  lysocur loftspray Bird via de  longen in het bloed terecht  en kan zich  onmiddelijk krachtig  ontplooien ( we vermijden het firstpass metabolisme waarbij een deel van het  effect door  afbraak in de  lever verloren gaat.