Nieuw bodem mineralen.

1 – Soil minerals for birds : england

2 – Nieuw bodemmineralen voor vogels : vlag duitse

Tegenwoordig verkoopt men ook kompost speciaal uitgebalanceerd voor vogels ,de naam van de leverancier is AVI TERRA  het is zeker het proberen waard .Het zal uw vogels zeker in de rusttijd en de rui een welkome aanvulling zijn op hun rantsoen ,teven zal de PH Waarde het darmstelsel in evenwicht houden . Deze vogelmineralen zijn in Belgie ook verkrijgbaar Oa ook bij P Hens ,en andere.

Avi Terra  :                                   

          Bodemmineralen voor vogels.

  Samenstelling:

  

           Avi Terra is samengesteld uit doorvroren zwartveen, geselecteerde klei soorten en verrijkt met sporenelementen. Deze receptuur garandeert een natuurlijke samenstelling en is daardoor een

          verantwoorde aanvulling op het voedselaanbod voor uw vogels.

         

          Toepassing:

       

          Avi Terra heeft een aan zurende werking, bevordert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de darmflora.

          Avi terra wordt gegeven om tekorten aan mineralen en sporenelementen aanvullend te dekken.

          Hierdoor kan de algehele weerstand van de vogel verbeteren.

Door het hoge gehalte organische stof(koolstof) heeft het bovendien een zuiverende werking.

          Avi Terra is zacht van structuur waardoor de vogels het graag en goed opnemen.

          Avi Terra heeft haar goede werking in de praktijk bij de volgende vogelsoorten na jarenlange proefnemingen bewezen:

          Kanaries, Gould amadine, Prachtvinken, Papegaaien,Parkieten,Postduiven, Europese cultuurvogels.

         

Gebruiksaanwijzing:

       

          Gebruik steeds een schoon schaaltje of bakje.

          Verstrek per koppel één eetlepel (= 15 cm³) per twee à drie dagen.

          Indien het Avi Terra is uitgedroogd, dient men weer verse             Avi Terra te verstrekken.

       

        Wanneer verstrekken .

          Avi Terra kan altijd worden verstrekt met uitzondering van de periode dat de jonge vogels in het nest verblijven.

     

          Na gebruik.

          Na gebruik de verpakking altijd goed afsluiten om uitdroging te voorkomen.  

         

          Garantie

          Bodemmineralen voor vogels op basis van doorvroren zwartveen,      geselecteerde      kleisoorten en sporenelementen.

          Samenstelling: 90% doorvroren zwartveen, 10% klei en 0,25 kg/m³ sporenelementen.

          PH 3,5-4,5                                                                   

          EC<0,5 mS/cm                         

          Inhoud: 10 L EN 12580                                           

          Gewicht 4 kg                                                           

Een opmerking die zeker nog eens aangehaald moet worden ,is zoals op de verpakking vermeld staat ,de vogelmineralen mogen niet verstrekt worden aan jonge vogels die nog in het nest verblijven hou hier dus heel goed rekening mee !!!

 

Avi Terra :  Soil minerals for birds . 

Composition

Avi Terra is composed of frozen black peat, selected clays and enriched with trace elements.This formula guarantees a natural composition and is therefore a safe supplement to your birds food. 

Application

Avi Terra has an acidifying action,promotes digestion and has a beneficial effect on intestinal bacteria.Avi Terra is given as a supplement to make up deficits in minerals and trace elements.This can improve the bird’s general resistance.The high organic matter content (carbon) means it also has a cleansing effect.Avi Terra has a soft texture, so the birds accept it readily. Years of tests have proved the beneficial effects of Avi Terra in the following birds:Canaries, Gouldian Finches,Waxbills,Parrots,Parakeets,Homing Pigeons andEuropean Cage & Aviary birds. 

Directions

Always use a clean dish or saucer.

Give 1 tablespoon (15 cm³) per piar every 2 to 3 days.

If Avi Terra has dried out, give fresh Avi Terra.

When to give

Avi Terra can be given at any time except while young birds are in the nest.

After use

After use always seal the bag tightly to prevent drying out. 

Guarantee

Soil minerals for birds based on frozen black peat,selected clays and trace elements.

Composition: 90% frozen black peat, 10% clay and 0.25 kg/m³ trace elements.

PH 3,5- 4,5

EC<0,5 mS/cm

Contents: 10L EN 12580                         

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register