Nieuws over de entstof

pokken spuit

Nieuws over de entstof

Beste allemaal,

In de afgelopen periode hebben we opnieuw contact gehad met Pfizer, de registratiehouder in Nederland, over de Canary Poulvac P, de vaccinatie voor kanaries. Op basis van deze contacten zijn we verplicht u het volgende te melden:

Canary Poulvac P is enkele jaren geleden uit de registratie in Nederland gelopen. Tot dat moment had dit product een Nederlandse registratie volgens de diergeneesmiddelenwet. Na die tijd is het, voor zover ons bekend, geproduceerd via een interim-regeling. Vervolgens kreeg Canary Poulvac P een Belgische registratie, en volgens de informatie van Pfizer is het product geen UDA maar een UDD-product geworden.

Een UDA-product is een diergeneesmiddel dat door de dierenarts aan de klant mag worden verstrekt, zodat deze het zelf aan het dier kan toedienen. Een UDD-product is een diergeneesmiddel dat niet door de dierenarts mag worden verstrekt en dat de dierenarts zelf aan het dier, in dit geval onze kanaries, moet toedienen.

In het verleden vormden kanariefans een groep om collectief Canary Poulvac P bij de dierenarts in te kopen, wat resulteerde in een gunstigere prijs. Deze gezamenlijke inkoop is nu niet meer mogelijk, en vaccinaties moeten officieel door de dierenarts worden uitgevoerd. Een dierenarts die in de toekomst Canary Poulvac P afgeeft, overtreedt de regels, en klanten die het product willen afnemen en op de hoogte zijn van deze regel, kunnen medeplichtig worden gesteld.

Hoewel er veel verhalen circuleren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor uitspraken zoals het mogelijke soepele beleid van Belgische dierenartsen. Over het algemeen wordt gesteld dat de toepassing van de wet en de controle daarop in Nederland strikter plaatsvindt.

Pfizer heeft de fabriek in Weesp moeten sluiten, waardoor de productie van Canary Poulvac P naar een andere fabriek is verplaatst, naar ons bekend is, naar de Verenigde Staten. Pfizer verwacht niet dat de beschikbaarstelling van Canary Poulvac P soepeler zal verlopen dan vorig jaar en dat het zeker niet eerder beschikbaar zal zijn. Dit betekent dat, wanneer het product beschikbaar komt, het ministerie eerst toestemming moet geven om het onder de Cascade-regeling in Nederland te laten vallen, zodat een niet in Nederland geregistreerd product toch beschikbaar kan worden gesteld uit het buitenland, indien nodig in het belang van het dier.

Als gevolg hiervan verwachten we dat Canary Poulvac P pas in de loop van juni via de dierenarts beschikbaar komt. Ter voorbereiding hierop wil ik u waarschuwen dat het vaccineren door een dierenarts niet eenvoudig zal zijn. De risico’s die we ervaren bij het vaccineren met betrekking tot sterfte door stress en mogelijk gebroken vleugels, zullen bij een dierenarts zeker niet minder zijn. Dit zijn aansprakelijkheden van de dierenarts die niet kunnen worden uitgesloten, zelfs als er een verklaring wordt ondertekend.

De dierenarts zal echter, bij gebrek aan voldoende vaccinreactie, de vogels opnieuw moeten vaccineren. Naar onze mening is dat een handeling waarvoor de dierenarts geen vergoeding kan ontvangen. Hoe u verdere afspraken met de dierenarts maakt over de vaccinatie van uw vogels, is een overeenkomst tussen u en uw zorgverlenende dierenarts.

Vertrouwend erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd, verblijf ik met vriendelijke groet,

Constant van Santen.

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register