Onbevruchte eieren .

pop broed


Onbevruchte eieren.                                         Wout van Gils.

Na mijn artikel over de jonge dood in het ei kreeg ik ook herhaalde malen schrijven en vragen over ONBEVRUCHTE eieren dit is ook iets wat zeker per jaar diverse malen terug komt en ook hier zijn weer oorzaken van. Een ding is zeker als iedere kweker eerlijk zou zijn en zijn resultaten zuiver per gemiddelde zou opgeven dan zou zeker blijken dat de onbevruchte eieren nog erg veel voorkomt en zodoende het gemiddelde per koppel flink omlaag brengt. Een oplossing voor dit probleem is mogelijk en in de meeste gevallen niet erg moeilijk maar het probleem is dat het er meerder kunnen zijn en de kunst is de juiste oorzaak vast  te stellen.

Een aantal wil ik in dit artikel gaan beschrijven.

1. Oudere vogels niet in broedconditie.

Dit is volgens mij een van de meest voorkomende oorzaak, de vogels moeten ofwel kunstmatig (licht warmte) dan wel natuurlijk in broedconditie komen. Het is de kunst en de kennis van de kweker dit op het juiste moment waar te nemen, dat de beide vogels dit punt bereikt hebben. Het is duidelijk dat de vogels in een goede gezonde conditie moeten zijn .Een goed gesloten en zuiver verenpakje geen vuile poten en of stuitveren. En helder uit de ogen kijken en goed levendig en beweeglijk zijnde vogels staan regelmatig op hoge uitgestrekte poten en de man zal luid zingen. Als de vogels dit hebben en je controleert de vogels dan zal je zien dat de man een verdikte tap heeft en een licht ingevallen buik heeft. De pop heeft een kaal onderlijf met een mooie vlezige onderbuik niet al te vet. Verder zal je in de volière pluimpjes waar gaan nemen. Zo’n een soort vogels zijn bijna aan hun broed conditie en de kans dat deze vogels het niet zullen doen in de kweek is erg gering. Vogels die in de rui zijn geweest zijn zullen zeker niet aan deze bovenvermelde eisen voldoen, evenals vogels die een piepende en kraken geluid te horen geven, of steeds ademhalen met de bek open en met de staart op en neer wippen geeft gegarandeerd problemen met de kweek en zeker onbevruchte eieren. Als men goed verzorgde vogels in goede conditie in de broedkooi zet is er na een 3 tal dagen een nest en na ongeveer 5 a 6 dagen het eerste ei. En onbevruchte eieren zo goed als uitgesloten

2. Ouders niet voldoende voorbereid.

Het zal duidelijk zijn dat ook de vogels de gelegenheid moeten krijgen zich voldoende voor te bereiden. Vogels die recht uit de buiten volière en of TT komen zijn dit in de regel niet. Al zullen uitzonderingen altijd de regel blijven bevestigen. De vogels moeten zeker 10 maanden oud zijn de nodige rust periode gehad hebben met een goede evenwichtige en varieerde voeding in alle opzichten. Met ander woorden een goede uitgebalanceerde zaadmengeling, regelmatig eivoer en natuurlijke vitaminen. Voldoende grit en sepia ter beschikking. Regelmatig zijn voorzien van badwater en dagelijks zuiver drinkwater. De vogels op een goede en of natuurlijke manier brengen naar de broedcyclus met een licht uur per dag van 15 a 16 uur. Zie verder punten in Ad.1 Wie zijn vogels gedurende ongeveer 9 a 10 maanden voor de kweek optimaal en goed verzorgt zal de vruchten hiervan plukken. De vogels maar aan zijn lot overlaten, om dan plots enkele weken voor de kweek er alles aan gaan doen en de vogels vol te proppen met vitaminen en andere onnatuurlijke zaken leidt onherroepelijk tot ontgoochelingen …En onbevrucht eieren.

3. De vroeg kweek.

Het steeds maar vroeger gaan kweken met onze vogels is de laatste jaren wel bekend en dit maar het hoeft niet een grote oorzaak van de onbevruchte eieren en mislukte kweek. Dit komt gewoon omdat men de vogels niet goed brengt naar deze vervroegde broedcyclus toe En nog niet de symptomen geven vermeld in Ad.1 Bij de meeste kwekers wil men na Nieuwjaar de vogels in de kweekhokken hebben, dit kan mits de vogels zeker ongeveer 10 maanden oud zijn en de juiste voorbereiding fase ondergaan hebben zoals eerder beschreven in dit artikel. Is dit niet zo wacht dan. En begin later te kweken en zal men onbevruchte eieren en of teleurstellingen zeker voorkomen. In dit geval zal geduld meer opbrengen dan alles geforceerd te gaan doen. Ook al zijn je overjarige vogels natuurlijk meer dan een jaar oud toch zal de voorbereiding een must zijn en niet overhaast te werk gaan anders heb je onbevruchte eieren 

4. Gebrek aan vitamine.

Het is bekend dat een gebrek aan vitamine ook onbevruchte eieren te weeg kan brengen. Maar wanneer hebben vogels nu een gebrek aan deze vitamines. Dit is ook vast te stellen als je vogels levendig zijn goede bevedering en zuiver zijn zoals vermeld in Ad.1. Dan zal er meestal geen probleem zijn. Geweten is dat de vitamine E erg belangrijk is voor de vogels in de kweek. Maar daar schuilt ook het gevaar je vogels nu vol gaan duwen met b.v. tarwekiemolie is zeker niet nodig en noodzakelijk. Ook met het toedienen van levertraan moeten we oppassen want als we hier mee gaan over doseren is de kans erg groot dat we onbevruchte eieren gaan krijgen. Levertraan is zeer rijk aan vitamine a en een te hoge dosis van deze vitaminen in het vogellichaam zou de vitamine E aantasten. De meeste en ervaren kwekers zijn hier dan ook uitermate voorzichtig mee. En als ze het gaan geeft, geven ze een minimale combinatie van deze vitaminen. Maar pas op overdrijf niet en dat doe je eerder als dat je denkt. Persoonlijk ben en blijf ik voor natuurlijke vitamine met in de winterperiode een dagelijkse magere melk kuur. En met een multi vitamine preparaat met mate kan ik ook vrede hebben. Maar denk er aan overdaad schaad en dan weer onbevrucht eieren.

5. Niet voldoende rust van de vogels.

Ook dit is een van de oorzaken van onbevruchte eieren, ofwel ze zijn bevrucht en laten de ouders de jongen aan hun lot over en ze sterven af in het nest. Wie aan tentoonstelling mee doet is erg snel geneigd direct met deze vogels te gaan kweken zeker met de poppen. Men vergeet snel dat er verschil is tussen TT vogels en kweekvogels en men gaat direct over naar de kweek na het TT seizoen. Het zal wel eens lukken maar wees eerlijk, er zullen meer mislukkingen zijn. Bij diegene waar het lukt zullen redelijk bewust te werk zijn gegaan en zullen zeker niet wekelijks met deze vogels gespeeld hebben en zullen zo toch redelijk uitgerust en goed voorbereid aan de kweek beginnen. Mijn advies geef uw TT vogels voldoende rust na uw TT periode. De vogels zullen u belonen…MET BEVRUCHTE EIEREN.

6. Vogels te jong van leeftijd.

Dat te jonge vogels met een geforceerde voorbereiding zeker over gaan tot nest maken, en dat bij de kweker de indruk wekt dat de vogel in conditie is, is bekend. Ook het niet goed controleren bij aankoop van vogels of deze wel de vereiste leeftijd hebben is erg belangrijk en dit niet zo maar aannemen. Controleer dit in het kweekboek van de kweker waar je de vogels aankoopt. Beter voorkomen als genezen .Maar te jonge vogels zullen aarzelend een nest maken opbouwen afbreken, blijvend vechten onder elkaar, op den duur een ei leggen en misschien ook wel tot broeden overgaan maar het resultaat zal meestal zijn. De pop verlaat het nest met broeden ofwel en dit zal het meest voorkomen de eieren zijn ONBEVRUCHT.

7. Te lange bevedering.

Onze schimmelvogels zijn zoals je weet langer bevederd dan de intensieve vogels. Grotere vogels met een goede bevederingstructuur zijn voor ons dikwijls waardevol voor de kweek .Maar de kans is aanwezig dat je ook met iets meer onbevruchte eieren te maken kunt krijgen. Om dit te voorkomen wil ik voorstellen de pluimpjes rond de Tap en Stuit voorzichtig te verwijderen. Dus nooit wegknippen dit kan de pop afschrikken bij het paren door de stekelige stoppeltjes. Ook kan dit voorkomen als de man is voorzien van te lange teennagels. Met als gevolg weer onbevruchte eieren.

8. Zitstokken niet goed bevestigd.

Te dunne losse en of te hoog geplaatste zitstokken kunnen ook oorzaak zijn van onbevruchte eieren. Te dunne stokken de pop kan zich niet goed vast houden tijdens de bevlieging. Dit geld ook voor de losse stokjes, wat betreft de te hoog gemonteerde stokjes geld dat ook hier de man weer problemen heeft met het bevliegen van de pop. Een goed gemonteerde zitstok met een diameter van 15 mm. en of wel platte zitstokjes gemonteerd op juiste manier zal zeker onbevruchte eieren voorkomen.

9. Vechtende man en / of pop.

Iedereen zal dit wel eens gewaar worden in zijn kweekhok, meestal gaat dit wel over na enkele dagen. Maar het zal ook gebeuren dat dit niet het geval is .de reden kan dan zijn te jonge en of niet in conditie zijnde pop en of man. De pop is op lokroep gekoppeld aan een andere mannetje kunt dit vast stellen door te luisteren naar de lokroep van de pop en het antwoord van de steeds reagerende man. Als het wat kleur en tekening kan dan kun je de man omwisselen, zo niet zal je grote kans hebben dat het niet gaat klikken tussen dit koppel met als resultaat onbevruchte eieren. Ook gebeurt het dat je een pop heb die geen enkele man wil die zelfs de man flink zal beschadigen met vechten enz, de pop wil gewoon geen man. Hoe ik dit moet noemen??? ja ik denk dat je het wel weet wat ik bedoel maar een ding staat vast de pop is waardeloos voor onze kweek.

10. Erfelijke factoren (aanleg)

Dit is zeker niet de minst belangrijke oorzaak van onbevruchte eieren maar het speelt ook een grote rol in de opbouw van het embryo. Er is de laatste 25 a 30 jaar flink gekweekt naar de standaard toe en zijn diverse kleurslagen en mutaties bij gekomen. Het verbeteren van vogels gaat alleen door strenge en selectieve kweek in alle opzichten. En het is vanzelf sprekend dat alleen de beste vogels hiervoor in aanmerking blijven komen. Dat hier bij de vruchtbaarheid wel eens over het hoofd wordt gezien is aanwezig maar daar worden we dan voor gestraft. Men kan namelijk de natuurlijke eigenschappen nooit ongestraft blijven veranderen en of forceren. Trouwens menig kweker is hier al van overtuigd. Dus let ook op met de erfelijke eigenschappen van de vogels bij het koppelen anders is de kans erg groot dat je ook onbevruchte eieren krijgt.

11. Overgang eerste naar tweede ronde.

De tweede ronde wil het ook wel eens voorkomen dat er onbevruchte eieren zijn. Dit heeft dan meestal te maken dat zowel de man en of pop te zeer actief bezig zijn geweest met het voederen van de jongen die er meestal nog bij zitten. En of dat de ouders tijdens het bevliegen gehinderd worden door de bedelende jongen. De oplossing hiervoor is de jongen tijdig in een Babykooi plaatsen. Dan zal hier dit probleem van onbevruchte zich bijna niet meer voor doen.

Besluit.

Ik denk met deze uiteenzetting dat de jonge en of beginnende liefhebber zich niet mogen laten afschrikken door deze uiteenzetting. Ik weet zeker dat de ook meer ervaren kweker met een van deze vermelde zaken problemen heeft gehad. Het is aan de kweker zelf dit op te vangen en tijdig het probleem te verhelpen ik hoop u met dit artikel een aanzet te hebben gegeven om de eventuele problemen in een begin stadium aan te pakken.

Ik wens u een goede kweek met weinig ONBEVRUCHTE eieren. E-mail  wout@woutvangils.be

More Articles

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Vedermijten of vederluis.

   De vedermijt en vederluis.                              Wout van Gils. Men moet onderscheid maken tussen veerluizen en vedermijten Vederluizen worden wel op de vogel aangetroffen, namelijk in de

ClosePlease login

No account yet? Register

Het observeren

Fouten in de hoorndelen.

Fouten aan de hoorndelen bij Kanarievogels:  Wout van Gils Over de hoorndelen van onze kanarievogels is over het algemeen niet veel te melden ,ze zijn

ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 20 : Het vast liggen van eitjes voorkomen.

Na het leggen van het vierde eitje geven we doorgaans de eitjes terug, waarna de pop aan haar broedperiode begint. Hier wil ik even je

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Tip 17 : Beschadigde eitjes voorkomen.

Iedereen kent het wel: een of meerdere beschadigde eitjes in het nest. Jammer, het waren misschien weer mooie vogels geworden. Toch is er wel iets

Done
ClosePlease login

No account yet? Register