Overjarige mozaieken.

Rood mozaïek type 2


 Overjarige mozaïeken.

Op de laatste algemene vergadering voor kleurkanariekeurders te Roosdaal op 12 mei 2001 kwam het probleem van pendoorkleuring bij overjarige mozaïeken uitgebreid aan bod. Er waren verschillende standpunten zodat het voor de Technische Commissie onmogelijk was om onmiddellijk een gepast besluit te nemen en zolang bleef de huidige standaard van toepassing. Er werd beloofd om het probleem ernstig en prioritair te bespreken binnen de technische commissie. Om geen stap achterwaarts te zetten werd er internationaal geïnformeerd.Op de vergadering van 16 juni 2001 werd dit punt opnieuw bij voorrang behandeld door de technische commissie en werden er definitieve beslissingen genomen. Hiervan werd volgend verslag opgemaakt.

 Het probleem van de doorgekleurde vleugel & staartpennen.

 Masker typ 2

Rood moz. type 2 prachtig mozaïekpatroon en geen lipochroomkleur in vleugelpennen

 overja2

 

 Wanneer we de standaard volgen lezen we dat een ideaal mozaïekpatroon een sterk begrensde vleugelbochttekening heeft. Dus, zo weinig mogelijk en beter nog géén doorlopende lipochroom naar de vleugelpennen, zowel voor de rood- als geelfactorige mozaïeken. Verder dienen alle andere tekeningen aan de gestelde normen te voldoen Overjarige mozaïeken met rode grondkleur moeten als overjarige vogel steeds doorgekleurde vleugelpennen vertonen. Om hun rode grondkleur te behouden is men genoodzaakt om rood stimulerende middelen te verschaffen en doordat kanaries het tweede levensjaar hun vleugel en staartpennen verliezèn komen deze dus automatisch rood doorgekleurd terug. Voor mozaïeken met gele grondkleur is dit probleem minder storend. Mozaïeken met gele grondkleur worden normaal niet bijgekleurd en verandert de lipochroomkleur in de vleugelpennen bij overjarige vogels minimaal tegenover vleugelpennen bij jonge geel mozaïeken.Doch bepaalde geelmozaïekkwekers geven eveneens kleurstimulerende middelen om bij hun jonge geel mozaïeken een diepere gele mozaïektekening te bekomen. Hierdoor krijgen we hetzelfde effect als bij de roodfactorige mozaïeken. De vleugel & staartpennen blijven onaangepast het eerste levensjaar omdat het de nestpennen zijn maar het toedienen van gele kleurstimulia aan overjarige vogels zal eveneens leiden tot een te sterke gele kleur in de vleugelpennen en ook met puntenaftrek moeten bestraft worden.

Om toch aan de normen, van een ideale mozaïek, te beantwoorden hadden vooruitziende kwekers een aantal van hun jonge mozaïeken met ringen van de voorbije jaren geringd en stelden op die manier mozaïeken met ongekleurde vleugelpennen in de B-reeks tentoon. Een overjarige roodmozaïek, zowel lipochroom als gepigmenteerd, moet automatisch rood doorgekleurde vleugelpennen bezitten! Wat betreft de geel mozaïeken in de B-reeks moeten we tolerant blijven. Aangezien deze overjarige vogels meestal moeilijk te onderscheiden zijn van de jonge mozaïeken blijven we deze beoordelen zoals de standaard het voorschrijft. Een begrensd mozaïekpatroon dat ook op de schouders begrensd blijft, een absolute minimum lipochroom in de vleugelpennen. het maximum toe te kennen punten bedraagt 92 punten voor dergelijke vogels. Op provinciale shows en het nationaal kampioenschap zijn er voor overjarige mozaïeken geen reeksen meer voorzien.Conclusie

Roodfactorige mozaïekkanaries in de B-reekYen kunnen 92 punten toebedeeld krijgen als ze het werkelijk verdienen en alle vleugel- & staartpennen egaal rood gekleurd zijn. Voorgeelfactorige mozaïeken in de B-reekY wordt een minimum aan lipochroomkleur in de vleugel- & staartpennen gevraagd om het maximum punten (92) te kunnen krijgen.

Agaat Topaas geel moz. type 2 Overjarig en geen doorkleuring moet als ideaal beschouwd worden

 De internationale richtlijn.

 overja3

Agaat Topaas geel moz. type 1 Zeer goede vleugelbochttekening lipochroomkleur is maximaal

 Bekijken we nu de internationale richtlijnen, die de sport meer en meer lijken te beïnvloeden dan worden mozaïeken in de “B-reeks” daar niet meer aanvaard. Tevens zijn deze vogels ook niet meer gevraagd op de Belgische en provinciale Kampioenschappen wat reeds duidelijk zou moeten zijn voor elke kleurkanariekeurder. De aanvaarding van overjarige, rood doorgekleurde mozaïeken met maximale puntentoekenning van 92, blijft dus enkel van toepassing voor de lokale tentoonstellingen.

Samenvatting & Keuring.

Voor alle mozaïeken in de A-reeks genieten deze met symmetrisch ongekleurde vleugel-& staartpennen de voorkeur, doch zal een rood mozaïek met enkele gekleurde staartpennen nog getollereerd worden (omdat de symmetrie hierdoor minder verstoord wordt). Met één rode staartpen kan men nog maximum 91 punten toekennen en dus eventueel een titel toekennen.Naarmate er meer rode pennen in de staart zijn wordt dit met meer puntenaftrek bestraft.Roodmozaïeken met zelfs één rode vleugelpen moeten bestraft worden omdat hier het symmetrische geheel verstoord is, deze vogels krijgen, naargelang de afwijking, maximaal 89 punten toegekend.Voor zowel geel- als rood mozaïeken moet de kleur (nestkleur!) in vleugel- & staartpennen minimaal zijn. overja5

Alle roodmozaieken in de B-reeks met doorgekleurde vleugelpennen kunnen maximaal 92 punten krijgen. Roodmozaëken in de B reeksen met ongelijk gekleurde vleugelpennen, dus wel en niet gekleurde pennen moeten gekeurd worden als tweekleurig met als opmerking: lipochroomkleur in vleugel- & of staartpennen ongelijk en krijgen naargelang de grootte van de afwijking maximaal 89 punten. 

Alle geelmozaïeken (dus zowel in A en B-reeks) kunnen aan de standaardnormen beantwoorden en dus kampioen worden in zowel de B als C reeksen met het aldaar maximum toegelaten puntenaantal.

Alle mozaïeken in de C reeks moeten voldoen aan de gewone standaardeisen en moeten dus gekeurd worden zoals een A-vogel. ( foto,s J v/d maelen )

More Articles

Kenmerken en fouten

De kobalt factor.

kobalt 1

Nieuw bij de kleurkanaries: de Kobalt-faktor ??“Nog nooit van gehoord” zal u zeker zeggen bij het lezen van dit opschrift en dit volledig terecht, daar

ClosePlease login

No account yet? Register

Kenmerken en fouten

Rode hoorndelen wat nu weer ?

      Rode kanarievogel met rode hoorndelen ,wat nu weer ?? Wout van Gils. Daar ik er al wel enige tijd al van gehoord

ClosePlease login

No account yet? Register

Kenmerken en fouten

De klassiek melanine kanarie.

  DE KLASSIEKE MELANINE KANARIE.                        Wout van Gils     A. Het melanine bezit dringt door tot op de schedel. B. De tekening komt tot

ClosePlease login

No account yet? Register

Kenmerken en fouten

juiste naamgeving van de vogel.

Evolutie van 2 jaar bruinwit

  De juiste naamgeving (delen) van onze kanarie vogels   W.v.Gils. De Namen van de onderdelen van onze kanarie vogels kennen de meeste onder ons

ClosePlease login

No account yet? Register

Kenmerken en fouten

De kobalt factor.

kobalt 1

Nieuw bij de kleurkanaries: de Kobalt-faktor ??“Nog nooit van gehoord” zal u zeker zeggen bij het lezen van dit opschrift en dit volledig terecht, daar

ClosePlease login

No account yet? Register

Kenmerken en fouten

Rode hoorndelen wat nu weer ?

      Rode kanarievogel met rode hoorndelen ,wat nu weer ?? Wout van Gils. Daar ik er al wel enige tijd al van gehoord

ClosePlease login

No account yet? Register