Technische commissie 2001.

overja2

overja2

  Beste collega’s ;

We zijn ongeveer midden het keurseizoen en zoals beloofd in een vorig schrijven enige vaststellingen en aanbevelingen na observaties gedaan op verschillende TT. Duidelijkheid omtrent de ontstane verwarring betreffende mozaïek rood kanaries: gezien de staartgroei in vele gevallen nog verder gaat op het ogenblik dat kleurstof gegeven wordt en daarenboven meer en meer mozaïeken ook in de rui van het eerste jaar hun staartpennen laten vallen wordt een BEPERKTE rode uitgroei aan de staart basis aanvaardt, deze moet wel éénkleurig zijn. Een niet gekleurde staartbasis geniet de voorkeur! Volledig doorgekleurde staartpennen moeten steeds bestraft worden en dit volgens de richtlijnen van september 2001 (verschenen in de vogelwereld 10/2001). overja3

@ v. d. Maelen J.

Ag. rood moz. T2; maximale staartkleurig maar kan nog getolereerd worden.

 

We willen ook nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat in de zwart – en de agaatreeks de melanine bestreping tussen zwart en grijs varieert afhankelijk van de reeks (pastel, eumo, topaas, onyx,…) waarin de vogel thuishoort. Bruin of beige zijn bij deze kleuren altijd foutief en minimaal gewenst, zodat poppen hier meestal niet aan de normen beantwoorden. Nochtans bij de mozaïek vogels waar de poppen wel gevraagd worden, als type1, kan minimaal bruin aanvaard worden.

Bij de bruinreeks, schimmels + witte grondkleur, vragen we nogmaals meer aandacht voor een duidelijke bruine eumelanine bestreping. De agaatwitte en de agaatpastel wit blijven ook een zorgenkind evenals de topaaswit. Voor deze vogels vragen we een zo helder mogelijke ondergrond, wat zeker niet beduidt een sneeuwwitte ondergrond! De aanwezigheid van zeer licht – tot blauwgrijze tint, in de grondkleur, zal de vogel een veel egalere verschijningsvorm geven wat dient geprefereerd te worden.

Over de onyx zullen we nog wel de verdere evolutie moeten afwachten. Nochtans dienen bij het keuren volgende puntenoverja5 in acht genomen te worden:

1) type onyx vogels (dus met nog opaalkenmerken)dienen bestraft te worden. De intermediaire bruin onyx gelijkt sterk op een pastelvogel, wees dus voorzichtig!

2) typisch voor de onyxkanarie is zijn donkere(zwart of bruin) kop – en rugdriehoek tekening, waar we wel nog bestreping moeten vaststellen met voor de zwart –               en agaatreeks mannen tussen liggende donkergrijs tot grijze bevedering. Door deze donkere delen krijgen we contrast met de flanken, die helderder lijken, wat op dit ogenblik nog kan aanvaardt worden.  

We hopen dat deze enkele aanwijzingen u het keuren gemakkelijker en aangenamer zullen maken.

Technische commissie kleurkanaries.