Verenpikken kan meestal voorkomen worden.

kan jong

 


Verenplukken kan meestal voorkomen worden.                   Wout van Gils.

Verenplukken zal zeker bekend zijn bij ons kanarie kwekers,het is dan ook een zaak die jaarlijks bij veel

liefhebbers in het kweekhok terugkomt. De ene liefhebber zal er minder last van hebben dan de ander maar ieder zal er wel eens mee in aanraking komen. Wat is de reden hiervan en wat kunnen we hier tegen doen ?
Het verenplukken

Het verenplukken op zich heeft diverse redenen en of oorzaken elk is verschillend en zullen we ook apart moeten behandelen ,bij tijdig ingrijpen en of handelen verzorgen kan het verenpikken zo goed als uitgesloten blijven.Reden tot veren pikken kunnen verschillend zijn.

 

1. Overbevolking in de vollere en of verblijfplaats.
2. De zit stikken niet goed gemonteerd en of gemaakt.
3. Een te kort aan ammonia zuren en of andere voeding elementen.
4. Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.
5. Een te kort aan nestmateriaal.
6. Pastellen en of ivoor factorige vogels bij andere soorten plaatsen ??
7. Verveling niet voldoende afleiding van onze vogels.
8. Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de volière.
9. een erfelijke factor van de ouder vogels.

 

Je ziet dat er diverse oorzaken kunnen voorkomen die het verenpikken in de hand werken, maar door een aantal zaken te voorzien in je volières en of kweekhokken en door tijdig te opserveren kunnen we het verenpikken zo goed als uitschakelen. Wat kunnen we zoal doen om dit te voorkomen.
1. Overbevolking in de volière en of verblijfplaats.Bij overbevolking krijgen de vogels last van te weinig vliegruimte en of zitplaatsen, hierdoor ontstaan vechtpartijen en daardoor zal er menig veertje en pluimpje uitgetrokken worden wat dan weer kan leiden tot een bloedpen, als de vogels hiervan geproefd hebben, van dit bloed, geeft dit aanlijding tot nog meer vechtpartijen en ook de bebloede vogels met deze bloedpennen moeten er aan geloven, het gevolg is dat in een korte periode de hele voilère vogels huisvest met deze bloedpennen met alle gevolgen van dien. Binnen korte tijd zullen alle vogels waardeloos worden voor b.v. de TT omdat door dit verenpikken de inplant van de veer zover is beschadigd dat de nieuwe pen er scheef en of gedraaid uitgroeit en nooit meer goed komt, laat staan dat de veer nog kans krijgt te groeien, wand op een gegeven moment zal de vogel ook aan zichzelf gaan pikken. Dus zorg voor voldoende ruimte voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

2. De zitstokken niet goed gemonteerd en of gemaakt.

In kweekhokken waar de zitstokken niet goed zijn geplaatst is de kans groter dat de vogels gaan verenpikken zeker in de rui periode en tegen de kweekperiode aan. Plaats uw zitsokken Zodanig dat uw vogels ieder zijn eigen plekje heeft,en de ruimte tussen in zodanig dat de vogels elkaar niet aan kunnen.Probeer ook je stokjes zo hoog mogelijk te plaatsen en vogel zit graag hoog,en zo zal er weinig og geen verenpikken meer voorkomen. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.
3. Een te kort aan amoniazuren.

Bij een normale voeding en vitamine met veel natuurlijke vitamine zal dit probleem minder voorkomen.In een bloedpen zitten zuren (amoniazuren) dit smaakt door de vogel erg zoet en dit is ok de reden dat als er een begin gemaakt is met verenplukken dit zich ook snel uitbreid met alle gevolgen van dien. Geef onze vogels voldoende natuurlijke vitaminen,en geef de vogel in de rui wekelijks een halve Ajuin, deze is rijkelijk

voorzien van amoninazuren en wees gerust zo goed als geen veren plukkers meer. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd Wekelijks een halve Ajuin in de volière en of vogelruimte.
4. Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.

Zoals ik al eerder schreef is eventuele vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen zal zeker aanleiding geven tot uitbreiding van het probleem,de vogels vinden dit lekker (zoet) en het pikken zal zeer snel zich uitbreiden als men niet tijdig ingrijpt. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd .Wekelijks een halve Ajuin in de vollere.en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.
5. Een te kort aan nestmateriaal.

Veelal beginnen de oude vogels aan nieuwe nestbouw, in de periode dat de jonge kanaries net het nest willen verlaten, en mooi in de nieuwe veertjes zitten. Bij een gebrek aan voldoende en goed nestmateriaal worden de jonge vogels al snel van hun jonge dons beroofd en als men niet snel ingrijpt ook van hun nieuwe gezonde vleugels en of staart pennen. Dus geef de pop goed en zacht nestmateriaal, en zorg dat de pop tijdig aanvangt met het maken van het volgend nest. Met andere woorden zorg dat de pop haar eerste ei heeft gelegd als de jonge vogels uitvliegen uit het eerste nest. Het verenpukken van de jonge vogels is dan zeker gedaan.Wat nog beter is, en doe dit als je de mogelijkheden hebt, plaats de jonge vogels in een Babykooi voor tegen de kweekhok, en maak kweekhokken met een aangemaakte Babykooi. Wat nog makkelijker is, haal de jonge vogels tijdig weg met nest en al en plaats deze in een ruim hok met een 5 tal poppen, deze vogels dienen als pleegouders en zullen de jongen goed voeren en grootbrengen bij een 5 tal poppen mogen gerust een 8 tal nestjes met bijna uitvliegende jongen gezet worden, zij zullen deze naar hartelust voeren en grootbrengen.Sommige kwekers zetten er zelfs bastaard poppen bij als pleegouders. Ook dan is het verenplukken van jonge vogels verleden tijd. Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. Zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd. Wekelijks een halve Ajuin in de volière. Vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen. En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en of de babykooi of pleegouders gebruiken. 6. Pastellen en of ivoor factorige vogels bij andere soorten plaatsen?

Menig kweker zal het al hebben vastgesteld ,dat sommige vogelsoorten eerder geplukt worden dan hun

soortgenoten,dit zij onder andere de Geelivoor en de pastellen in lichtere maten de bruinen. Wat hier de reden van is weet ik niet maar ik zou je willen adviseren deze vogelsoorten bij elkaar te houden en niet bij andere vogelsoorten in de volière bijzetten. Als iemand hier de oorzaak van weet zou ik het erg op prijs stellen dit mij en andere liefhebbers eens door te geven.Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd .Wekelijks een halve Ajuin in de volière.en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven,en of de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten.
7. Verveling niet voldoende afleiding van onze vogels.

Deze reden behoort eigenlijk tot Punt Nr 1 van dit verhaal ,maar door vogels voldoende goede voeding sepia grit en natuurlijke vitaminen te geven met wekelijks een ajuin en hier en daar wat trosgirst te hangen met geen over bevoking in je volière zal hier het veren pikken niet meer voorkomen.dus zorg voor voldoende afleiding van je vogels.Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd appart zetten van gezonde vogels. En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd .Wekelijks een halve Ajuin in de volières.en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.En de ouder vogels sneller nestmateriaal geven,en of de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten en voor voldoende afleiding zorg dragen..
8. Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de volière.

Als men jonge vogels plaats in een volière waar Bv nog oudere vogels zitten Bv je reserve vogels ,dan kan dit en oorzaak zijn van verenpikken ,deze vogels willen nest maken maar door gemis aan nestmateriaal beginnen ze aan de jonge weerloze vogels te trekken met alle gevolgen voor deze tere jonge vogels. Dus plaats jonge vogels nooit in en vollere met oudere vogels in de kweekperiode als ruimte waar de jongen zich verder moeten ontwikkelen.
9. Een erfelijke factor van de ouder vogels.

Ondanks de zaken hierboven beschreven zullen er nog verenplukkers blijven bestaan,ik ben dan ook van mening dat een grootgedeelte van het verenpikken een erfelijke factor is die over gedragen wordt van moeder op dochter en van vader op zoon. Noteer dus veerplukkers in je kweekboek en ruim de vogelsoort op.Als dit erg voorkomt op en je zult dan ook flink bespaart blijven van deze vervelende en pijnlijke gewoonte.Ik hoop u met bovengenoemde punten voldoende zaken te hebben aangereikt die bij u het veren pikken ook tot het verleden doet behoren. En blijft het verenpikken ondanks dit alles toch voorkomen wees gerust je hebt te maken met een erfelijke factor.

Een goede kweek zonder verenpikken. Wout van Gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register