Luizen ontsmetten en bestrijden.

bloedmijt


Luizen : Ontsmetten en bestrijden.                               Wout van Gils

 

Het wordt dikwijls gesteld en juist is “Het is beter voorkomen dan genezen.”Dit geldt zeer zeker ook voor dit artikel. Het moet me van het hart dat anno 1999 niemand meer last hoeft te hebben van luizen in zijn

kweekruimte en kweekhokken. (in buitenvolière is dit wel iets anders)Toch hoor je regelmatig of je ziet het dat nog veel (te veel) liefhebbers last hebben van dit ongedierte, en stel dan, “dit is je eigen schuld”, dit hoeft niet te gebeuren. Daarom nogmaals een artikel over een methode om je hokken vrij te houden van luizen en ander ongedierte. Eerst in het kort iets over de luizen in het algemeen.
De Bloedluis

De naam is zo ingeburgerd in onze vogelliefhebberij, maar eigenlijk is deze ingedeeld bij de “Mijten”. En zou een wetenschappelijke naam dragen van “Dermanyssus gallinae”, behoren bij de spinachtige. Maar laat het ons maar houden bij de bloedluis, ons allen gekend. Deze is uitgerust met 4 paar pootjes en een mond met zuignapjes, om het bloed te kunnen opzuigen. Ze zijn over hetKlik op de Banner voor meer info over bestrijden van bloedluizen. algemeen ongeveer 1 mm groot. Deze mijt heeft normaal een grijsachtige kleur, alleen als hij onze vogels heeft bezocht, heeft hij een rode kleur van het bloed dat is opgezogen van onze vogels. De volwassen vrouwtjes leggen hun eieren in nesten – kieren – scheuren – achter nestbakjes – tussen tralies, kortom overal waar ze ergens achter kunnen kruipen. Afhankelijk van de temperatuur komen ze na 2-9 dagen uit!

Zodoende kan er bij plotselinge temperatuurstijging een ware explosie ontstaan van luizen. De larven

metamorfoseren zich zonder zich te voeden. Voor de stap naar adultluis is er maar een bloedzwelgpartij

noodzakelijk. ALS MEN WEET DAT EEN VROUWTJE IN HAAR 2 MAANDEN DURENDE LEVEN ONGEVEER 2500 EITJES OF MEER KAN LEGGEN !!

U kunt zich voorstellen wat een explosie in een kweekruimte kan ontstaan. Luizen kunnen zelfs WEL 3 MAANDEN ZONDER ETEN! Om dan bij b.v. temperatuurstijging plots tevoorschijn te komen. Overdag zijn ze tussen de kieren,’s nachts zijn ze actief. Vooral onze jonge nestvogels hebben het dan zeer snel te verduren. Ze kunnen onmogelijk de mijten van hun lijf houden, en na enkele dagen zal de naakte huid verbleken en spoedig hebben ze de macht niet meer om bij het voeren de kop op te steken. De dood zal snel volgen en uitbreiden in je kweekruimte.
De Vedermijt

Dit is, zoals de bloedluis, ook een parasiet. In tegenstelling tot de bloedluis heeft deze het niet voorzien op het bloed, maar op de vederschacht van onze vogels. De vedermijt verschuilt zich in de wortel van de veer en vreet deze wortel zo ver weg, dat de veer geen enkele kans krijgt om aan te groeien. Ook zal de luis constant aanwezig zijn op onze vogels. Dit heeft voor de luis op zich zijn voordelen en nadelen Er is continu een aanbod van voedsel, het nadeel is dat de vogel zelf wel wat kan bestrijden door zelf te vangen, te baden, zandbak, enz Maar de snelle uitbreiding van de luizen zal de vogel wederom het onderspit moeten delven, en een ramp veroorzaken aan de bevedering van onze vogels.
Hoe ontsmetten en bestrijden?

Ik kan er niet genoeg op terug komen, liefhebbers, maar voor de kweek moeten we beiden doen. Menig liefhebber zegt het, “Ik heb mijn hokken ontsmet, zelfs direct na de kweek nogmaals en nogmaals voor de kweek. En nog heb ik luizen!”JA NATUURLIJK want deze liefhebber heeft wat vergeten, namelijk het bestrijden voor langere termijn van dit ongedierte. Ik weet dat als je kweekhokken goed wil ontsmetten en bestrijden dit toch wel wat kosten met zich meebrengt. Maar vergelijk dit eens met diverse nesten dode jongen in de kweek, en het zal daar zeker niet bij blijven, ook de ziekte patroon zal toenemen, inclusief al de narigheden die er bij horen, poppen die nest verlaten, bloedarmoede, dode jongen Enz Enz. Dit weegt bij lange niet af tegen de kosten die je moet maken om je hokken en de kweekruimte te ontsmetten en te bestrijden.

1. HET ONTSMETTEN

Uiteraard zullen alle kweekhokjes en ruimten goed worden zuiver gewassen na het kweekjaar. We gaan nu een 3 á 4 tal weken voor de kweek de kweekhokjes nog eens goed nawassen met goed warm water. Als het water is afgekoeld nieuw water pakken, in dit water doet men een ontsmettingsmiddel b.v. JaVel of een ander bekend middel JODIUM een ieder heeft wel zijn middel.

Enkele voorbeelden zijn:
Javel : Verkrijgbaar in alle levensmiddel zaken.
Dettol : Verkrijgbaar bij de apotheek.
Hallamid : Verkrijgbaar bij de apotheek.
Soda : Ongeveer 20 gram per liter water.
Chloramide : Verkrijgbaar bij de apotheker.
Een nieuw natuurlijk product is Home Shield voor meer info klik op deze link
Home shield  http://www.homeshield.nl/

Biosol ,em meerdere andere  merken.

Er zijn zeker nog meer producten, elk is goed als je het maar doet en ook zo heet mogelijk gebruiken. Zorg ook dat alle naden en kieren spleten, voorfronten, eet en drinkbakjes goed worden afgewassen. Na deze wasbeurt, als alles goed is opgedroogd, alle naden en kieren afkitten b.v. met siliconenkit.

2. HET BESTRIJDEN

Nadat we het bovenstaande goed hebben uitgevoerd gaan we onze kweekhokjes en kooien bestrijden voor een langer periode (de kweekperiode) tegen het ongedierte.Tijdens het ontsmetten zijn alle microben – eitjes – luizen enz vernietigd. Maar ze komen terug als we geen voorzorg maatregelen nemen. En dat doen we nu door het BESTRIJDEN. Een aantal dagen nadat we onze kooien hebben uitgewassen (ontsmet) gaan we, nadat we alle eet- en drinkbakken verwijderd hebben, ten aanval. Met andere woorden “BESTRIJDEN”.Lees, voor je begint, eerst goed de bijsluiter en bescherm ook jezelf tegen het product.

Wanneer kunnen de vogels terug in het verblijf?
    Of mogen de vogels er inblijven?
    Hoe lang moeten ze uit het hok blijven?
    Hoe moet ik het product behandelen?
    Hoe moet ik mijzelf beschermen?
    Hoe lang werkt het product.

 

Nadat we dit allemaal gecontroleerd hebben en de keuze voor het bestrijdingsproduct is gemaakt gaan we over tot het BESTRIJDEN van het ongedierte voor een langere periode. Spuit alles goed in naden, kieren, bodems, laden,voorfronten kortom de gehele kweekkooi, vergeet zeker niet de zitstokjes en de broedbakjes. Wees niet te zuinig en zorg dat je alles gehad hebt.
Enkele Bestrijdingsmiddelen

 

* U2 of U3   :  elke vogelzaak Uit de handel genomen.

* Birdspray :  elke vogel dierenzaak

* Alugan      :  (apotheek)

* Ardap       : Elke vogel en dierenzaak.Uit de handel genomen.

* Baygon      : ( bloemist, vogels 3 weken uit kooi laten)  Uit de handel genomen.

*Ocepou       :  In elke goede vogelzaak.Uit de handel genomen.
* Sevin 480 sc : In elke goede vogelzaak boerenbond.Uit de handel genomen.

* Een nieuw prima natuurlijk product is Home shield !!!

* Ecto Parasieten spray. ( Nieuw product )

* Edialux.

* Dutchy’s ® ( Roofmijten )

* Birdy – Finect

* Yvermectine

* Vander aart biosol..

Met deze laatste en  of andere heb ik al vele en vele jaren zeer goede resultaten geboekt. Het resultaat: GEEN LUIZEN. Na de eerste ronde ga ik enkele malen per week ’s nachts een vapona strip uithangen.( Helaas uit de handel genomen )

Dit om mogelijke insecten die binnen komen geen kans te geven om zich voor te planten. En nogmaals: als u de zaken, genoemd in dit artikel, goed uitvoert staat een ding vast: je zal dit jaar geen enkele last hebben van luizen of welk ongedierte dan ook. Vogelkwekers, ik hoop met dit artikel nogmaals aan iedereen duidelijk gemaakt te hebben dat ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN twee afzonderlijke zaken zijn en dus ook onafhankelijk van elkaar moeten worden uitgevoerd. Kanarievogels verzorgen is ook een specialiteit. In de natuur gebeurt dit automatisch door diverse natuurelementen. In onze kweekruimte zullen we dit zelf moeten doen. Bij elke vogelliefhebber, met een schoon en verzorgd kweekhok / volière met daarin gezonde levendige vogels, zullen vele problemen wegblijven want GEZONDE VOGELS DOEN HET ALTIJD. Aan ons vogelliefhebbers om het zo te creëren. Een goede kweek zonder bloedluis.    Wout van gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register