Deel 5 :Vitaminen en mineralen.

avicur


 

Vitaminen en mineralen . Deel 5.                  W.v.Gils.

Alhoewel dit op het eerste zicht eigenaardig mag lijken,horenvitaminen en mineralen toch thuis in een beschrijving van verschillende vogelziekten, omdat een tekort eraan ook leidt tot verschillende ,vaak veel voorkomende ziekten toestanden. Vitaminen hebben bij mensen de naam ,geheimzinnige geneesmiddelen te zijn of wondermiddelen. Zij staan dan ook dagelijks in de belangstelling voor mensen ,dieren ,vogels i n de sport en noem maar op .Ook wij mensen maken gebruiker van als we bv verzwakt zijn door ziekten of door stres in bv de examentijd van onze kinderen ,en wat te denken in de winter periode verzwakt door griep verkoudheid enz.

De naam komt van het latijns “ VITA “ en “ AMINES “ dit is “ VITAAL” of “LEVEN” en “AMINES” is van de zelfde stam als de reeds eerder tegengekomen “aminozuren”              De eerste ontdekking behoren allen tot de scheikundige familie der “AMINES” of organische stikstofverbindingen later echter niet meer ,maar de algemene benaming is gebleven het zijn dus letterlijk “ levensnoodzakelijke amines .Men heeft lange tijd gedacht dat het voldoende was een mens en dier koolhydraten ,vetten en proteïnen (eiwitten) als ook water en zout toe te dienen om ze een degelijke en voldoende voeding te comed logoverschaffen. Uit talloze proefnemingen in laboratoria en ziekenhuizen is gebleken dat dergelijke opvatting onjuist is/,en dat een dusdanige voeding niet volstaat voor het volle leven. ,indien ze nog niet andere stoffen bevat.,zij het dan ook in kleinere hoeveelheden waarvan de samenstelling onbekend was en die men “VITAMINEN “ noemde. Men kent veel vitaminen zij het natuurlijk niet allemaal even belangrijk voor onze vogels. Al naargelang men ze ontdekte werden zij aangeduid met de letters van het alfabet. ,men onderscheidt aldus vitamine A,B,C,D,E enz Enz Achteraf heeft men vast gesteld dat men door vitamine B in werkelijkheid verschillende vitamine aanduidt ,en zo spreekt men tegenwoordig van vitamine B complex ,dat onderverdeeld wordt in vitamine B1,B2 tot vitamine B12 en nog meer volgens meerdere onderzoekers.In het kort gezegd zijn de vitaminen scheikundige stoffen die het dierlijk lichaam zelf niet kan aanmaken en die toch ,zij het in kleine hoeveelheden ,absoluut nodig zijn voor het in stand houden van het leven. In de natuur ,maar over het algemeen niet in gevangenschap.

De scheikundige formule en de werking van de vitaminen in het lichaam zijn tegenwoordig bekend ,maar die gaan wij hier niet uit een zetten.Speciaal is nog dat de vitaminen van de B Groep in de darmen ( spijsverteringskanaal) door de daar aanwezige microben voortgebracht worden en door de vogels ook langs daar worden opgenomen .Deze darm bacteriën ( Darmflora) worden bij gebruik van bepaalde antibiotica kapot gemaakt zodat de vogel de ziekte van een tekort van een vitamine B complex moet toedienen bij een antibiotica behandeling en dit vergeten veel liefhebbers en ander specialisten.De gevolgen van een tekort aan een of meerder vitaminen zijn een reeks voorheen geheimzinnige en onverklaarbare gezondsheids stoornissen of ziekten “Avitaminoses “ genaamd ,die tegenwoordig gelukkig gemakkelijk te genezen zijn .Belangrijk voor de dagelijkse praktijk is nog dat vele vitaminen erg gevoelig zijn voor grote warmte ,langdurig blootstellen aan zuurstof in onze lucht en overdreven zonnelicht zij worden daardoor scheikundig veranderd en zijn dan niet meer werkzaam .Daarom hebben vitaminen preparaten in het algemeen een beperkte houdbaarheid. Het is dus raadzaam steeds de verval datum goed in de gaten te houden.

Vroeger toen d scheikundige formule van de vitamine nog niet zo goed bekend was en ze dus niet in zuivere toestand kon afzonderen uit de bepaalde planten of dieren ,was men verplicht de hoeveelheid vast te stellen door de werking bij proeven op dieren en vogels en te vergelijken met die van een voor heel de wereld zelfde standaard preparaat ,dat dan de “IE “ (internationale eenheid ) werd genoemd .het gehalte van vitaminen werd dus uitgedrukt als een veelvoud van IE .Tegenwoordig word dit niet of nauwelijks meer gedaan de hoeveelheid wordt nu uitgedrukt in gram ,milligram  of microgram. Tegenwoordig kunnen alle vitaminen oplosbaar worden gemaakt in water .Vroeger waren vitaminen A,D,E,F, en K alleen in oliën of vetten op te lossen . Nu nog iets over de “ anti vitaminen “ .Dit zijn bepaalde stoffen ,in de natuur (voeding) voorkomend of synthetisch ,die de werking van een of andere vitamine te niet doen,maar voor de rest onschadelijk zijn.

More Articles

De kweek

Zwarte stip behandeld met succes .

  Ingezonden. Als je tylan had gegeven, zouden je vogels niet dood zijn! Lees maar eens! Veel liefhebbers in Zuid-Europese landen hadden al lange tijd

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 15: Buis en bloedpennen verzorgen

Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfollikel beschadigd is, waardoor bloed in de schacht vloeit. Soms herstelt het zich nog wel, maar in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Trichomoniasis bij kanarievogels

  Trichomoniasis bij kanarievogels komt helaas steeds vaker voor, en de kweker moet hier zeker meer aandacht aan besteden, omdat veel kwekers zeggen dat het

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Middel tegen zwarte stip?

Een zeer effectief middel tegen ZWARTE STIP bij kanaries. DEEL 2 Door: In een eerder artikel dat ik rond het jaar 2000 heb geschreven, wil

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Zwarte stip behandeld met succes .

  Ingezonden. Als je tylan had gegeven, zouden je vogels niet dood zijn! Lees maar eens! Veel liefhebbers in Zuid-Europese landen hadden al lange tijd

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Tip 15: Buis en bloedpennen verzorgen

Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfollikel beschadigd is, waardoor bloed in de schacht vloeit. Soms herstelt het zich nog wel, maar in

Done
ClosePlease login

No account yet? Register