Zalm geen roodschimmel ???

Rood schimmel


De roodschimmel ( voorheen de zalmkanarie )                  Wout van Gils

Bijna 25 jaar kweek ik al ROODSCHIMMELS, OF WAREN HET DE ZALM kanaries? Ik kan dus duidelijk stellen dat ik ruim ervaring heb opgedaan in deze vogelsoort. Daarbij gevoegd een 20 jaar ervaring als keurmeester. Dit alles heeft geresulteerd dat ik heel goed heb ondervonden, de overgang van de zalm naar de roodschimmel toe. Ik heb hier altijd veel moeite mee gehad en nog ben ik er niet helemaal uit.
Als tentoonsteller heb ik hier de overgang noodgedwongen mee moeten maken, uiteraard ging dit niet makkelijk om de eenvoudige reden dat een zalm nooit zo diep is op te kleuren als een roodschimmel, en dat het schimmelpatroon ook anders is zal voor menig onder jullie ook wel duidelijk zijn. Met andere woorden de zalm kwekers hebben heel moeilijke tijden gekend tijdens hun noodgedwongen overschakeling. Daarom ook misschien wel laat, maar beter laat dan nooit, dit artikel over DE ZALM GEEN ROODSCHIMMEL ???
Menig kweker zal nu al wel begrijpen wat ik bedoel maar ik wil toch meer uitgebreid over deze ontstane situatie ingaan. De reden daarvan is om te reageren op het goede artikel in het AOB blad van juni 1990 van de HR JEAN DESMET, en de grootste reden is dat ik en ik weet zeker meerdere liefhebbers deze vogels zijn gaan missen. Want zegt menig kweker van deze vogels een zalm is geen rood schimmel, en nu komt het: ik lees erg veel over kanaries. Jaren heb ik lezingen verzorgd en veel gehoord gelezen en gesproken over de zalm of rood schimmel. In de meeste boeken staat iets geschreven over de zalm kanarie. Veel boeken geven het verschil aan in deze vogels, ook in diverse oudere, zowel BELGISCHE OF NEDERLANDSE standaardeisen komt men wel iets tegen over de zalm kanarie. Ik weet wel, in de COM kent men deze vogel niet en volgens de COM sleutel is het ook een roodschimmel, maar toch is er een vrij groot en mooi verschil waarneembaar. Jaren lang heeft men de zalm kanarie aanvaard en alzo gekeurd (zonder C.O.M standaard). De laatste 6 jaar is hier zichtbaar verandering in opgetreden, n.l. de roodschimmel neemt het van de zalm over, jammer wand er is DUIDELIJK VERSCHIL waarneembaar zowel in KLEUR ALS UITZICHT.

WAT DENKT U VAN ENKELE VAN DEZE TEKSTEN UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.

1 – De laatste jaren is men er toe overgegaan roodschimmels en zalmen in een klasse te keuren. De ZALM vogel heeft op wedstrijden de voorkeur. Evenwel is er tussen beide schimmel variëteiten een duidelijk verschil. De roodschimmel is een niet intensieve rode vogel, overtrokken met een korte schimmelmantel, deze schimmelpartijen zijn meestal niet geheel egaal verdeeld, vooral het kopje en de borst zijn gewoonlijk wat intensief van kleur. Doordat deze vogels gewoonlijk als zalm werden gekeurd was de terechte opmerking dan ook: schimmelverdeling laat op de kop en de borst te wensen over, ofwel te intensief, onregelmatige schimmelverdeling enz.
De goede ZALM moet een schimmel verdeling laten zien, die zich volledig egaal uitstrekt over het gehele lichaam. De schimmelsluier moet zodanig zijn, dat zij het aanwezige kleurvolume van oranjerood duidelijk manifesteert. Daarbij moet het schimmelpatroon hoefvormig zijn. Elk omzoomd veertje kenmerkt de topvogel. Zelf in de vleugels moet het schimmel patroon zichtbaar zijn. Het is raadzaam dat we deze kenmerken zoeken in een zalm kanarie. Gebruik oudere vogels waarvan deze typische zalm tekening goed naar voren komt. ZALM aan ZALM paren geeft in deze de beste resultaten. Let wel op de lengte der bevedering. De lichte schimmels of matig intensieve vogels zullen zeker de zalm tekening niet laten zien, verder blijven doorparen aan zalm vogels geeft weer het juiste zalm patroon terug. Het geeft een zeer grote voldoening om een stam zalmen te kweken die beantwoorden aan deze eisen. Niet alleen de liefhebber/kweker maar zelfs de LEEK heeft een waarderend oog voor deze prachtige mooie forse vogels, met zijn prachtige kleurcombinatie in zijn geheel. De zalmpop heeft zelden de perfecte zalmtekening, die is duidelijk voorbehouden aan het man type.

Beste liefhebber als je dit leest herken je dit dan en wat denk je en wat gaat er door je heen? ZIJN OF WAREN ER DAN TOCH ZALMEN?
2 – De intensieve vogel is de roodintensief de niet intensieve de roodschimmel of de zalm. Hoewel er een WEZENLIJK verschil is tussen een ROODSCHIMMEL en een ZALM wordt alleen de ROODSCHIMMEL heden ten dagen gezien als show vogel.

TER ONDERSCHEIDING DIENT GEZEGD:
De oranjerood schimmel toont de niet intensiviteit in de vorm van kleurloze veervelden. DE ZALM heeft een soort HOEFIJZERVORMIG SCHIMMELTEKENING. De toppen van de veren, ook de vleugel en de staartpennen, zijn bij een goede zalm scherp hoefijzervormig afgetekend. Zulke vogels zijn een streling voor het oog.

Beste liefhebbers als je dit leest herken je dit dan en wat denk je en wat gaat er door ie heen? ZIJN OF WAREN ER DAN TOCH ZALMEN?
3 – Soms wordt de rood schimmel ZALM KANARIE genoemd, wat kant nog wal raakt. ZALM is niet voorzien in de COM kleurtabel. Principieel is er geen bezwaar tegen deze kleurbenaming in de tabel op te nemen ware het niet dat de zalm geen rood schimmel is. In kwekers milieus bestaat er wel degelijk een vogel die markante verschillen vertoond met de roodschimmel en die met zalm zou kunnen betiteld worden. Een vogel met dezelfde kleur rood als het vlees van de vis waarvan hij zijn naam ontleende. Overtrokken met een egaal witte sluier waarvan beweerd wordt dat het geen schimmelfactor is maar veroorzaakt door een GELIJKAARDIG VERSCHIJNSEL ALS DIJ DE MOZAÏEK KANARIE. De zalmkanarie ontstond trouwens veel later dan de roodschimmel en deze laatste kan dan ook niet bijdragen tot de kweek van goede ZALMEN. Kleurvoedsel beïnvloed de zalm haast niet, de roodschimmel zeer zeker wel. Een voorbeeld van onnoemelijke verwarring is de mening dat de naam ZALM gegeven wordt aan een goede roodschimmel en de naam schimmel aan de roodvogels met een slechte schimmelverdeling.

Ongelooflijk wat er niet verteld kan worden. Vindt u nu ook niet dat er in dit artikel weer veel kenmerken inzitten die wij als (roodschimmel) zalm kanarie kwekers zeer zeker ervaren, en gebruikt hebben, is er dan toch een ZALMKANARIE?Beste liefhebbers als je dit leest herken je dit dan en wat denk je en wat gaat er door je heen? ZIJN OF WAREN ER DAN TOCH ZALMEN?
4 – DE ZALMEN worden als patroonvogel beschouwd het waarom zal ik proberen u duidelijk te maken. Van een goede zalm kun je eigenlijk niet meer spreken over schimmel, de vogel is dan voorzien van een halve maanvormige witte omzoming die dakpansgewijs over het gehele lichaam van de vogel is verdeeld. De meeste kwekers zullen het met me eens zijn, dat als goede TT vogels de mannen bijna niet aan bod komen. Om de eenvoudige reden dat de schimmel verdeling duidelijk te wensen overlaat. Dit is weggelegd voor onze poppen het goede schimmelpatroon. In lijnrechte tegenspraak daarmee zijn de zalmen dit zullen bijna 90% de mannen zijn!!De schubtekening van de zalmen wordt helaas te weinig aangetroffen op tentoonstellingen en het blijft een specialisatie om een ideale vogel te kweken. Omdat niet de poppen maar de mannen het ideaal beeld het best benaderen. Het vrij snel verloren gaan van de schub tekening, en het vrij moeilijk terug kweken van deze schubtekening doet mij denken aan een of meerdere factoren, gekoppeld aan de schimmelfactor die voor het ontstaan van de schubtekening verantwoordelijk zijn.OM DEZE BESCHOUW IK DE ZALM ALS EEN PATROONVOGEL.

Beste liefhebbers als je dit leest herken je dit dan, en wat denk je. Wat gaat er door je heen? ZIJN OF WAREN ER DAN TOCH ZALMEN ? Of is het de roodschimmel die we de laatste 10 tal jaren zien…

Beste liefhebbers, ik kan zo nog wel even doorgaan maar zoals ik al eerder schreef de meeste boeken schrijven iets over de zalm en komen er ook redelijk uitvoerig op terug. Ook deze boeken zijn al jaren oud, maar de toen beschreven vogels zijn nu heden ten dage ook nog zo, en in de bijna dezelfde omschreven standaard. Wat is er dan toch aan de hand dat de zalm weg is, of toch niet, is de vogel er nog, moeten we er iets aan gaan doen, of is het alleen maar schijn dat wij duidelijk verschil zien.

WAT KAN DE OORZAAK TOCH ZIJN DAT DE ZALMEN BIJNA WEG ZIJN?

Ik denk als meerdere grote ervaren kweker samen met andere top zalm kwekers het weer aandurven en willen betrachten om weer zalmen te gaan kweken zullen we ze zeker terug gaan zien en dan zullen de roodschimmelvogels het in wedstrijden zeer zeker weer moeilijk gaan krijgen. Ik durf te stellen dat wat nu de afgelopen jaren is gebeurd met de zalm kanarie, dan weer gebeurt met de roodschimmel vogels. Wat een gekke wereld toch of moeten we toch de zalm vogel in de standaard gaan opnemen? Ik, en ik weet velen met mij, zijn het eens dat de zalm vogel een aparte verschijning is en ook anders gekweekt moet worden als de roodschimmel. Ik hoop met dit artikel dat de discussie over wel of geen zalm weer op gang komt want wees eens eerlijk waren de zalm vogels geen lust voor het oog. Natuurlijk zijn de roodschimmel vogels ook prachtige exemplaren, of zijn het nu toch zalmen?

ZALM KWEKERS KENT U ZE NOG ?
IK HOOP DAT DE TECHNISCHE COMMISSIES OOK EENS STIL STAAN BIJ DIT PROBLEEM EN DAT ZE DE KENNIS VAN DE SCHRIJVERS VAN VEEL VROEGERE VOGELBOEKEN NIET IN DE WIND GOOIEN EN ZICH OOK AFVRAGEN VANWAAR IS DIT VERSCHIL ER NU EN IS EEN APARTE VERSCHIJNING GERECHTVAARDIGD (of is het toch een roodschimmel) EN DOE ER EEN UITSPRAAK OVER? BIJ AL ZOVEEL KLEURSLAGEN KAN ER MISSCHIEN NOG WEL EENTJE BIJ? DE ZALM IS DEZE DISCUSSIE ZEER ZEKER WAARD ONDANKS DE UITSLAG. E-Mail wout@woutvangils.be

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register