Ziekten in vogelvlucht.

kanarie geel ziek

 ZIEKTEN VAN VOGELS.               Ingezonden.

Om een zieke vogel te herkennen moet men eerst weten hoe een gezonde vogel zich gedraagt.

Afwijkend gedrag hoeft niet altijd te wijzen op een zieke vogel, maar men moet er wel rekening mee houden.Enkele veran­deringen in het gedrag kunnen zijn: 

–          opgezette veren, laten hangen en trillen van vleugels, kop ingetrokken en op willekeurig tijdstip slapen.

–           ogen niet helder en/of mooi rond of rode rand rondom het oog,

–           plat zitten op de stok en/of slapen op twee poten.

–           natte aarsbevedering.

–           afwijkende kleur van de snavel en/of huid en vergroeiin­gen ervan.

–           niezen en/of gapen.

–           vogel ongeïnteresseerd ten opzichte van de partner.

–           erg veel eten en/of drinken of juist erg weinig eten.

–           tegenvallende broedresultaten 

Indien men deze vogel uitvangt en men bekijkt het lichaam dan kunnen de volgende punten opvallen:

–           borstspieren geslonken, waardoor de borstkam messcherp is.

–           gezwollen darmen, soms roze/rood,geel of zwart doorschijnend.

–           vergrote lever (is bloedrode vlek onder de onderste ribben).

–           verkleurde buik (gezwollen, soms rozig-rood).

–            rimpelige huid en de poten lijken geel.

–          Veranderingen aan veren, snavel en/of poten. 

Een ander beoordelingspunt is de mest.Gezonde mest van zaadetende vogels is als volgt te onderscheiden:

–           witgekleurde deel, dit zijn de urinezuren, de eigenlijke urine van de vogel.

–           bruinachtig gekleurde deel. 

Enkele afwijkingen in de mest: 

–           veel wit, dit past bij ontsteking van de nieren of alvleesklier.

–           zwarte mest, infectie en/of bloeding van de maag of het eerste deel van de darm.

–           bloedsporen, infectie en/of bloeding in het laatste deel van de darm.

–           Erg donkerbruine kruimelige mest kan duiden op een infectie ten gevolge van megabacterie

– Geel gekleurde mest duidt op een infectie van de lever, vaak is dit een campylobacter of atoxoplasmoseinfectie. groen gekleurde mest duidt op een infectie van de lever(kan ook atoxoplasmose zijn) of verhongeren of ten gevolge van groen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­voer. 

AFWIJKEND GEDRAG KAN KOMEN DOOR:

  LEGNOOD. 

Verschijnselen bij legnood zijn: de vogel kruipt rusteloos over de grond of zit apathisch in een hoek van de kooi.De vogel wipt met de staart en de ademhaling is versneld 

Oorzaken van legnood kunnen zijn: 

–           te jonge vogel.

–           ontsteking van de eileider.

–           plotselinge verlaging van de temperatuur.

–           acute ziekte.

–           te groot ei of ei wat dwars ligt.

–           windei.

–           slechte conditie bij aanvang van de kweek. 

Behandeling: 

–           vogel warm zetten.

–           wisselbaden geven.

–           slaolie in cloaca druppelen.

–           en alleen voor de ervaren liefhebbers; het ei proberen uit te masseren.

              STRESS 

Stress kan komen door: 

–           vangen, opkooien, transport van de vogel; dus voor en tijdens de tentoonstelling.

–           plotseling veranderen van voer, luchtvochtigheid en/of temperatuur en verlichting.

–           overbevolking. 

Uiterlijke kenmerken van stress zijn: 

–           vogel zit hoog op de stok.(poten extreem gestrekt)

–           vogel zit vaak op de stok te slapen.

–           vogel eet en drinkt heel weinig.(of helemaal niet)

 Behandeling:

–           probeer de vogel terug te brengen naar de oude situatie en bekijk daarbij de vetreserve van de vogel.           

  En NIET KUNNEN VINDEN VAN DRINKWATER EN/OF VOER. 

De vogel kwijnt langzaam weg en zal plotseling sterven. Dit kan b.v. pas gebeuren na enkele dagen. Indien men een nieuwe vogel aankoopt, probeer dan de eerste dagen voer en drinken aan te bieden, zoals de oude eigenaar dit deed. Observeer de nieuwe aankoop vaak. Ook bij het opkooien in een TT-kooi moet men hier rekening mee houden.

   PLOTSELINGE SCHRIK. 

Dit kan voorkomen indien bij de vogels ongewone dingen gebeu­ren zoals b.v. vuurwerk. De vogels kunnen dan sterven aan een hartinfarct.

   VERGIFTIGING. 

Dit kan op verschillen manieren tot uitdrukking komen. Probeer achter de oorzaak te komen b.v. tarwekiemoliedosering te hoog, ranzig voer, giftige vruchten zoals b.v. avocado voor meerdere  vogelsoorten, desinfectans (b.v. vaponabox), overdosering van een bepaalde medi­cijn (bv Emtryl ) 

Verschijnselen kunnen zijn:

–           dood onder de stok liggen, soms met poten gestrekt naar achter soms ingetrokken

–           verlamming met ogen open.

–           rondtollen van de vogel.

HET OVERBRENGEN VAN ZIEKTEN

Hoe komt een ziekte in uw vogelverblijf? m.a.w. hoe vindt ziekteoverdracht plaats: 

–           van de ene vogel naar de andere b.v. door voeren bij jonge vogels.

–           via het gelegde ei door de oudervogel; b.v. bij salmonel­la, atoxoplasmoseinfectie of de zgn zwarte stip (bij kanarie’s).

–           door schoenen, vangnet, transport, ongedierte zoals mug of muis.

–           via eieren in het eivoer; eieren dus goed laten doorko­ken.

–           door vogels te lenen.

–           door vogels die terug komen van de tentoonstelling waarbij de vogel afhankelijk was van andere liefhebbers voor verzorging (vaak is de oorzaak het verversen van het drinkwater, desinfectans toevoegen kan veel voorkomen) 

  GENEESMIDDELEN:

Dit zijn stoffen, mits in de juiste dosering toegediend, die de bewuste ziekteverwekker (b.v. een bacterie) terugdringen of doden. Indien geneesmiddelen in een te lage dosis worden toegediend, of gedurende een te korte tijd, dan kunnen de ziekteverwekkers zodanig hun erfelijk materiaal veranderen, waardoor ze een volgende keer ongevoelig zijn voor dit medicijn en ook het nageslacht van de ziekteverwekker.Geneesmiddelen mogen nooit te lang worden toegediend, omdat dit schimmelgroei bevordert en de noodzakelijk aanwezige hoeveelheid bacteriën en vitamines kan aantasten. Bij gebruik van genees­middelen mag men nooit houtskool, groenvoer, badwater en kiemzaad  verstrekken.

 Toedienen van geneesmiddelen:Dit kan door:

–           oplossen in het drinkwater.

–           mengen door het opfokvoer en of zaadmengsel.

–           inhalatie b.v. bij vaponastrip (niet gebruiken i.v.m. schade aan vogels).

–           gebruik van kropnaald, waarbij het geneesmiddel direct in de krop wordt gespoten.

–           een zalfje of druppels bij uitwendige ontstekingen.

–           injecteren in de spieren

–           injecteren onder de huid

–           opbrengen op een dunne huid b.v. druppelen in de nek m.b.v. Bogena anti-luchtpijpmijt 

In sommige gevallen (indien men alleen de beschikking heeft over gechloreerd leidingwater) is het beter om gebruik te maken van bronwater om hierin het medicijn op te lossen. Sommige vogels zullen bij toevoeging van medicijnen weinig tot niets drinken, het kan helpen om enige tijd van te voren het drinkwater weg te laten of het medicijn water aan te zoeten m.b.v. roosvicee of druivesuiker.Bepaalde combinaties van medicijnen zijn te maken. Dit is echter niet bij alles mogelijk, omdat in veel gevallen de medicijnen onderling gaan reageren, waardoor: 

–           of een schadelijk product ontstaat (giftig)

–           of het juiste effect niet zal worden bereikt (m.a.w. de infectie blijft en de vogel zal sterven.) doordat de medicijnen elkaars werking op zullen heffen 

Het ziekteverschijnsel voedingsziekte:

Dit kan zijn door overmaat of gebrek van één of meerdere voedingsstoffen.

Overvoeding:

Vogel eet b.v. maar een bepaald soort zaad uit het zaadmengsel en zal dus onvoldoende voedingsstoffen binnen krijgen. Komt hier dan nog bij een té beperkte ruimte voor de vogel, dan zal een té vette vogel het gevolg zijn. Er wordt vet in de buik­holte gevormd en dit vet kan worden omgezet in urinezuurkris-­   tallen. Deze kunnen zich in de gewrichten gaan afzetten met als gevolg jicht. Een ander probleem is dat sommige liefheb­bers bij een commercieel eivoer een geconcentreerd eiwitverho­gend poeder soms in combinatie met kindermeel toevoegen het resultaat kan zijn zeer vette vogels die acuut kunnen sterven aan een hartinfarct bij de minste beweging die ze maken door­dat de vogels in- en/of uitwendig zeer vet kunnen zijn.

 Ondervoeding:

 – Door verkeerd of onjuist samengesteld voedsel voor de specifieke vogelsoort of een voeding niet geschikt voor een bepaalde leeftijd van de vogels.

– door een onsteking van het spijsverteringskanaal. Hier­door wordt het voedsel niet verteerd in het lichaam en het zaad verlaat het lichaam bijna onverteerd (b.v. bij cochlosomose en megabacterien)

– door de pikorde dwz de ene vogel mag van de sterkste vogel pas als laatste bij de voerbak komen. Voer dus nooit in 1 kleine diepe bak maar het liefst op verschil­lende punten met ondiepe bakken. 

Gevolg: 

Verlies van conditie, waardoor afnemende weerstand tegen infectie met als gevolg slechte broedresultaten, vermageren, ruiproblemen. De vogel probeert lichaamstemperatuur te handha­ven door bol te gaan zitten. Het lichaamseiwit wordt ver­bruikt, waardoor de vogel sterk vermagert. 

ZIEKTEVERWEKKERS ZIJN ONDER TE VERDELEN IN:

– bacteriën

– virussen

– schimmels

– protozoën

– wormen 

Enkele bacteriële ziekteverwekkers zijn: 

1. Salmonella:

Deze bacterie wordt overgebracht door ontlas­ting van muizen, ratten en door kippeneieren van besmette kippen.Deze bacterie kan wel tot 2 jaar lang in de voliërebodem overleven zonder dat de vogels er last van hebben. Vaak is het zo dat de eerste kweekronde niet erg succesvol is maar dat de tweede kweekronde een regelrechte ramp wordt en in dit geval gaat men naar een dierenarts. Salmonella kan worden aangetoond in de ingewanden of in de gewrichten (te herkennen door door­gezakte poten en afhangende vleugels vaak ziet men een eelt­plakje op de borst doordat de vogel bij het op de stok zitten een extra steunpunt nodig heeft) Verschijnselen: de mest is waterig en groen verkleurd. 

2. Escherichia Coli( zgn “zweetziekte ” bij kanarie’s):

Deze bacterie is in te delen in verschillende stammen. Enkele stammen komen voor in de darmen van de mens (hoort daar te zitten) echter bij zaadetende vogels mogen ze niet voorko­men.Besmet­ting kan door slechte hygiëne van de verzorger of aan­koop van besmette vogels.Verschijnselen: diarree en ernstige vervuiling van het nest tevens hebben de oudervogels een neiging tot “zweten”.De jongen zijn zwak, sperren minder goed, groeien traag en kunnen sterven vanaf de vierde dag. 

3. Campylobacter:

Bacterie die ook bij de mensen voorkomt en daar voedselver­giftiging veroorzaakt (bv na eten van besmette kip)Oorzaak van deze vergiftiging is verkeerde voeding.Deze besmetting komt vaak voor bij gouldamadines en andere tropische vogels.Verschijnselen: geel verkleurde darmen en mest wat nog onver­teerde zaden bevat. Tevens vaak voorkomend is diarree.voor campylobacter kan worden gebruikt Erythrocine-ES (1 zakje van 10 gram bevat 1 gram actieve stof en is voldoende voor 5 liter drinkwater).voor E.Coli en Salmonella kan Trimetoprim- sulfa 7,5% worden ge­bruikt. (3 gram per liter drinkwater) of 1 ml Baytril 10% op 1 liter water. 

4. Megabacterien:

De bacterie is ongeveer 10x langer dan een normale bacterie en daardoor is hij gemakkelijk te ontdekken door een natdekglas­preparaat te maken en te beoordelen onder de microscoop.

Kweken van deze bacterie op een voedingsbodem is tot op heden nog niet mogelijk gebleken en daardoor kunnen ook geen gevoe­ligheidsbepalingen voor het testen van medicijnen worden ingezet. De vogelsoorten die er nu last van hebben zijn: grasparkieten, putters (voornamelijk Major- putters) en  goudvinken echter ze zijn door mij ook vastgesteld bij porniden,gouldamadines, barmsijsjes, edelzangers en andere cini’s. Ik denk dat gezien het verspreidingsvermogen van deze bacterie dat het een epide­misch verloop gaat worden. 

Verschijnselen:

vogel vaak op de voerbak, natte kop(voornamelijk de schedel) voornamelijk bij goudvinken, niet op 1 poot slapen, slechte kweekresultaten en acute dood na aanvankelijke verbetering van de toestand (vaak veroor­zaakt door een hartinfarct).Vaak worden deze problemen veroorzaakt door een verstopping van de kliermaag, soms worden niet verteerde zaden in de ont­lasting angetroffen. In sommige gevallen zal de kliermaag en of de lever zo vergroot zijn dat de longen worden belemmert in hun functione­ren waardoor benauwdheid van de vogel kan optreden.Medicijnen; Megabac PC (verkrijgbaar bij Dr Peter Coutteel) of Megabactin

5. staphylococcen

Deze bacterie komt voor bij verschillende soorten vogels en kan zorgen voor uit- en inwendige ontstekingen. Deze bacterie is onder te verdelen in verschillende subsoorten(o.a. aureus en epidermidis) en een aantal van deze soorten is een commen­saal (hoort aanwezig te zijn) voor het menselijk lichaam. Bij besmetting kan afhankelijk van de plaats van voorkomen worden gekuurd met bv Baytril of trimetoprim. 

6. streptococcen

Deze zijn onder te verdelen in verschillende ondersoorten zoals str haemolyticus, str viridans en str lactis. Verder kan besmetting plaatsvinden door ontlasting van ( verwilderde)dui­ven of door bloedmijten. Specifieke kenmerken van deze besmet­ting zijn er niet. Behandeling kan plaatsvinden door middel van erythrocine-W 

7. Yersinina pseudotuberculosis

Deze bacterie is de veroorzaker van pseudotbc en komt veel voor bij kanarie’s en europses cultuurvogels en de laatste jaren ook bij de grote parkietensoorten. Besmetting vindt plaats door de ontlasting van muizen, ratten en in het wild levende vogels. De incubatietijd is 3 tot 6 dagen.

Ziekteverschijnselen zijn niet specifiek voor deze besmetting. Bij sectie op dode vogels vindt men witte speldvormige puntjes in de lever (die overigens vergroot is), de milt en de loongen.

Behandeling kan door 10 dagen chloortetracycline te verstrekken. 

Enkele virale ziekteverwekkers zijn:

1.     Kanariepokken: Hiertegen kunnen vinkachtige vogels worden ingeent. Bij voorkeur indien de jonge vogels minimaal 4 weken oud zijn en op het einde van het broedseizoen. Vaak is dit dus eind juni. Belangrijk is dat de entstof tijdens gebruik koud blijft door bv het flesje entstof in een aardappel met een gat erin vast te houden waardoor de lichaamswarmte van de handen niet bij de entstof komt. Ook belangrijk is het om de entnaald na het enten in het vleugelvlies door de vlam te halen(of te ontsmetten in alcohol). Zorg er echter voor dat de entnaald afgekoeld is voor de naald weer in de entstof wordt gedoopt anders wordt de entstof onwerkzaam. Let op ent niet met 1 flesje bij verschillende vogelliefhebbers dit is verkeerde zuinigheid omdat hierdoor de infectie juist kan uitbreiden.Na 3 weken controleren of de vogels een reactie hebben gekregen op de entplaats. Indien er geen zwelling aanwezig is is er niet goed geent en dient men enting te herhalen. Pokkeninfectie komt vaak voor rondom ogen en snavel. Bij infectie is de sterfte groot vaak tot wel 100%. De vogels worden besmet via muggen en door vogelliefhebbers die van de een naar de ander gaan.

2.     Draaihalsziekte (paramyxovirus)

Deze is onder te verdelen in verschillende groepen zoals PMV 1 (vooral oorzaak van besmetting bij duiven en pluimvee)  en PMV 3 die in grote getalen voor kan komen bij tropische vogels met name de gouldamadines en bij verschillende soorten parkie­ten met name de neophema’s.

Een van de kenmerken is een aantasting van de alvleesklier wat er mede de oorzaak van is dat de vogel meer gaat eten tevens verandert de kleur en de hoeveelheid van de ontlasting ( vaak wit geel van kleur, hard en gelijkend op stopverf).Behandeling is nog niet mogelijk maar misschien dat in de toekomst een entstof ontwikkelt kan worden die specifiek werkt deze de PMV-3.

3.     Polyomavirus (franse rui bij parkieten):

Op latere leeftijd plotseling invallen van de rui waardoor de vedergroei niet in orde is. In veel gevallen treedt later ook diarree op. Alleen door selectie van aangetaste vogels is bestand hopelijk weer gezond te maken.

4.     Psittacose, Ornithose of Chlamydia.

De ziekteverwekker is Chlamydia psittacose. Deze kan bij mensen voor enorme problemen zorgen oa longinfecties en hartinfarcten. De ziekteverwekker gedraagt zich tijdens de ontwikkelingsfase soms als een bacterie en is daardoor ook te behandelen middels chloortetracycline. Echter het gebruik van doxycycline is aan te bevelen. Sommige gebruiken gemedicineerd voedsel.

5.     Vogelpest of New castle desease:

Komt vooral voor bij hoender- en eendachtige. Dus kwartels zijn er ook vatbaar voor. Andere vogelsoorten kunnen wel de ziekte verspreiden zonder er zelf last van te krijgen. Bij vogelpestuitbraak worden vaak tentoonstellingen en verkopen verboden. Ook hier geen medicijnen voorhanden. Preventief enten is een mogelijkheid maar hier wordt vaak van afgezien omdat dan niet meer aantoonbaar is een een vogel reeds de ziekte heeft gehad of dat dit het effect was van een enting. Maw verspreiding van de ziekte kan dan gewoon verder gaan.

6.     Kliermaagdilatatiesyndroom:

De papegaaiachtigen die aangetast kunnen worden zijn ara’s, grijze roodstaarten,delpaegaaien,zuid amerikaanse parkieten zoals pyrrhura’s en vlakparkieten. Doodsoorzaak is een nog onbekend virus die de zenuwknopen in de maag laat verlammen. Mede hierdoor gaat de kliermaag en de achterl;iggende darm sterk opzwellen. Stellen van de diagnose kan alleen door sectie te doen op een dode vogel en maagwand en of darmwand te onderzoeken op de aanwezigheid van een virus. Behandeling is niet mogelijk.

7.     Leucose:

Dit is een afwijking die mogelijk te maken heeft met een virusinfectie. De vogels die besmet kunnen worden zijn alle vogels van de zwartborstkleurslag en een aantal papegaaiachtige. Verschijnselen zijn een grote lever met alle bijverschijnselen die daar het gevolg van kunnen zijn. Genezing is niet mogelijk

 Enkele schimmels die ziekte veroorzaken zijn:

1. Aspergillose:

Deze schimmel voelt zich thuis in een vochtige omgeving bv een plantenkas. De mens is ook vatbaar voor deze schimmel die benauwdheid kan veroorzaken.Verschijnselen: Zwaar ademen van de vogel, gapen en klikkende geluiden voorbrengen. Genezen is moeilijk, vermijdt echter een hoge luchtvochtigheid ( hoger dan 70%).Dit is heet moeilijk te genezen met nizoral 1 ml per liter ged 14 dagen.

 2. Candida:

Deze ziekteverschijnselen treden op bij droog verstrekken van het eivoer of te regelmatig kuren met medicijnen (komt vaak voor als men hele jaar doorkuurt met antibiotica of met bv ESB3)De oorzaak is dan dat de normale bacterien ook worden geremd.Verschijnselen: vogel met ernstige diarree waardoor een stin­kende ontlasting ontstaat. Vaak komt het voor dat jonge vogels luchtbellen in de krop krijgen waardoor in sommige gevallen het hele lichaam opzwelt de jongen gaan in dit geval dood met een volle krop. Genees met 10 dagen lang 1 ml nystatine- labaz op 1 liter drinkwater.

3. Uitwendige schimmels,

Deze kunnen de veroorzaker zijn van kale koppen. Dit is te behandelen mbv Daktarin (= middel tegen zwemmerseczeem). Na enkele dagen vallen wittige schilfers van de kale plek en na 1-2 weken zullen nieuwe vederstoppels doorkomen.  

Enkele protozoën zijn:

·         Coccodiose:

Is een darminfectie die voorkomt bij vinkachtige. Deze is te genezen middels Baycox gebruik. Kenmerk; Rode ontstoken darmlussen en diarree.

·         Atoxoplasmose:

Dit wordt ook wel genoemd Lankasterella of dikke leverziekte.

In tegenstelling tot wat enkele mensen beweren heeft dit niets te maken met een verwaarloosde coccodiose. De enige overeen­komst is dat ESB3 wordt gebruikt voor de bestrijding van de ziekteverwekker atoxoplasma spp. Ook heeft het niets te maken met toxoplasmose een ziekte die veroorzaakt kan worden na een beet van een kat of contact met katteontlasting.

Deze ziekte, atoxoplasmose, treedt vaak op bij kanarie’s en europese cultuurvogels met name de putters en de goudvinken maar kan ook voorkomen bij tropische vogels(zoals o.a. zebravinken, afrikaanse prachtvinken en australische prachtvinken) parkieten en papegaaien.

In het zeer vochtige jaargetijde slaat deze ziekte toe en als de conditie van de vogel wat minder is (vaak dus tijdens de 2e ronde). Jonge vogels sterven vaak bij een leef­tijd van 7 tot 10 dagen en vaak zijn sterk gezwollen gelig verkleurde darmen zichtbaar met een sterk vergrote lever.

Kuur: 5 dagen 1 gram ESB3 30% (voor kanarie’s of europese cultuurvogels) en 1 vers gekneusd teentje knoflook op 1 liter drinkwater. Gevolgd door 2 dagen multivi­taminepreparaat. Dit herhalen het gehele jaar door. Voor andere vogelssoorten gelden andere hoeveelheden medicijnen.

·         Cochlosomose:

Komt veel voor bij japanse meeuwen, zebravinken en bij pracht­vinken.Verschijnselen slechtere conditie en in sommige gevallen een rimpelige huid, gelige darmen en doorgegroeide snavel.De nestjongen sterven bij een leeftijd van ongeveer 6 dagen vaak met volle krop en een groenig verkleurde buik.

·         Trichomonas:

Komt veel voor bij duiven en wordt dan ” ’t geel” genoemd doordat in de snavel gele kaasachtige plakken aantoonbaar zijn. Verder komt het ook bij andere vogels voor zoals europe­se cultuurvogels. De vogel ademt heel moeilijk en zal proberen door een gestrekte hals toch wat lucht proberen te happen.Het kan aangetoond worden door een keeluitstrijkje te maken en hiervan een natdekglaspreparaat te maken. Het is heel gemakke­lijk aan te tonen in een vers preparaat maar om het aan te tonen in een 1 dag oude strijk is toch veel ervaring nodig van degene die de preparaten beoordeelt. Het is echter, in tegen­stelling tot wat velen beweren, wel degelijk mogelijk alleen is de kans groot dat bij aanwezigheid van enkele trichomonade­n deze gemist kunnen worden. 

Kuur voor trichomonas, cochlosomose is:

6 dagen per maand: 1,3 gram ronitrol 2,5 of 1,3 gram trichox of 1,3 gram tricho- plus in 1 liter water

ENKELE WORMEN ZIJN:

– rondwormen

– zuigwormen

– lintwormen

 1. Spoelwormen:

Deze komen voornamelijk voor bij de grotere vogelsoorten zoals parkieten en papegaaien. Echter het is nooit geheel uit te sluiten dat ze ook voorkomen bij de kleinere vogelsoorten.Voorkomen is beter dan genezen omdat indien men eerder wormen heeft gehad onder de vogels men regelmatig zal moeten kuren hiertegen. Een goed middel is een levamisol-preparaat bij voorbeeld Levacol of L-ripercol,de wormen sterven snel en kunnen moeilijk afge­voerd worden.

2. Haarwormen:

Deze wormen komen bij verschillende soorten vogels voor echter hoofdzakelijk bij europese cultuurvogels, hoenderachtige en parkieten en papegaaien. Maar helaas kan deze ook bij de prachtvinken voorkomen. De vogel komt bij aanwezigheid niet in conditie en vaak is deze vogel erg mager. Indien deze vogels eten doen ze dat heel vaak en in heel kleine hoeveelhe­den en de voorkeur voor zacht voedsel is uitgesproken.

Kuur:

– 1 dag ½ ml L- ripercol (of levaject) op 1 liter water.

– 3 dagen vitamine verstrekken.

– 2 dagen ½ ml L- ripercol

– 3 dagen vitamines

– 1 dag 1 ml L-ripercol

(voor kromsnavels dosering aanpassen omdat deze tov het lichaamsgewicht erg weinig vocht opnemen)Andere kuur is: 1ml ivomec 1% injectievloeistof oplossen in 49 ml propylethyleenglycol. 1 druppel is voldoende voor een vogel van 15 gram. Herhaal 2 dagen achter elkaar daarna eventueel 1x per week 

Externe parasieten:

1. Rode bloedmijt:

Dit is te herkennen door onrustige vogels en indien men de stokken verwijderd ziet men een grijsachtig stof wat na plat­drukken met een mes een bloedspoor te zien zal geven.De vogels zitten vaak te pikken tussen de veren.Indien men jonge vogels heeft, kanarie’s staan hier om bekend, kan het voor komen dat onderin het nest een enorme hoeveelheid bloedmijt is aan te tonen. (Denk aan oce pou als middel)

 2. Voedermijten:

Hun aanwezigheid in het voer (zaad en eivoer) betekent dat het voer oud is of dat de leverancier de containers niet regelma­tig reinigt. Mijt is te herkennen door spinrag in het zaad en na enige tijd zullen een motjes uit het zaad te voorschijn komen. Dit is als volgt te bestrijden invriezen van het zaad gedurende enkele dagen bij -20 gr C en daarna ont­dooien en de dode mijten verwijderen.

3. schurftmijt:

Dit komt voornamelijk bij parkieten voor. De eerste verande­ringen vinden plaats bij de washuid van de snavel en dit kan vrij snel uitgroeien tot een wratachtig aanhangsel bij de snavel. Door microscopisch onderzoek zal men kunnen bevestigen of men inderdaad te maken heeft met de schurftmijt waardoor een gerichte behandeling kan worden ingezet.men kan behandelen door de snavel en de omgeving te ontsmetten met behulp van witte jodium en daarna de wrat insmeren met vloeibare paraffine.

4. Luchtpijpmijt

Dit komt bij verschillende soorten vogels voor o.a. bij kana­rie’s en gouldamadines. De verschijnselen zijn zeer specifiek o.a. opbraken van de wormen en deze proberen weg te slingeren door de kop heftig te bewegen tevens kan de vogel lusteloos worden of een krassende ademhaling hebben.Behandeling kan plaatsvinden door gebruik te maken van anti- luchtpijpmijt van bogena.gebruikte medicijnen algemeen (hoeveelheden gebaseerd op kanarie’s of europese cultuurvogels):– nystatine- labaz tegen schimmels en gisten: 1 ml per liter water ged. 10 dagen

– Trimetoprim- sulfa 7,5% tegen E Coli en salmonella: 3 gram per liter water ged 10 dagen.

– Erythrocine-ES 10% o.a.tegen campylobacter, 2 gram per liter water met hieraan toegevoegd 1 eetlepel druivesuiker ged 10 dagen.

­- L- ripercol(of levacol/ levaject) tegen wormen:

1 dag ½ml per liter, 3 dgn vitamines, 2 dgn ½ ml, 3 dgnd vitamines, 1 dag 1ml.

– tricho-plus of ronitrol tegen flagellaten; 1,3 gram tricho-plus op 1 liter water ged 6 dgn (bij warm weer of met jonge vogels op 1½ liter water)

– Baycox 2,5% tegen coccodiose; 1 dag per 14 dgn 2 ml op 1 liter water.

 – ESB3 30% + 1 vers gekneusde teen knoflook tegen atoxoplasmo­se; 5 dgn 1 gram + knoflook op 1 liter water. gevolgd door vitamines ged 2 dagen. Blijven herhalen.– zoutzuur 5% voor behandeling onverteerde zaden (komt voor bij megabacterie en campylobacterinfectie); 10- 14 dgn 6 ml op 1 liter water.geen enkel ander product tegelijkertijd gebrui­ken.Jan de Weert.  

 

IK begrijp dat dit artikel niet volledig zal zijn indien er opmerkingen of aanvullingen zijn dan graag contact om dit artikel zo volledig mogelijk te maken.

 

Voor inlichtingen:Jan de Weert.

 

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Onderstaande serie artikelen van onze vriend Wout van Gils

De volgende reeks artikelen van onze vriend uit België is bijzonder relevant voor onze fans op dit moment van het jaar. De website van Wout

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Erfelijkheid en andere

Goed om dit te weten – Vererving

  Vererving Over vererving wordt in veel boeken wel iets geschreven, maar het blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. Op deze site proberen we

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Ingestuurde berichten

Hoe herken ik meestal de man of pop

Herkennen van het geslacht: Man en pop. Voor veel kanariekwekers is het meestal vrij eenvoudig om het geslacht te herkennen. Vaak geeft de kleur of

Done
ClosePlease login

No account yet? Register