Bloed en zwarte luis bestrijden.

 

Van  Refona.

De Zwarte luis en bloedluis bestrijden met een natuurlijke vijand .

De laatste jaren kregen we veel vragen over een ander soort luis dan de bloedluis .Men gaf deze de naam zwarte luis mee .Het was een nog vervelendere luis dan de bloedluis groter en agressievere  wij liefhebbers konden niet direct deze parasiet thuis brengen .Gelukkig heeft de Firma  REFONA gespecialiseerd  gezondheids-problemen bij hobbydieren, zoals kippen, vogels, duiven en reptielen. Hier een onderzoek naar gedaan. En door dit onderzoek heeft de zwarte luis nu ook een naam gekregen het gaat om de Ornithonyssus bursa, Hieronder leest u een artikel van Refona over de zwarte luis de bloedluis en de nieuwe aan te raden bestrijding methode .

Gezondheidsproblemen die tot nu toe onoplosbaar leken lossen wij op met inzet van natuurlijke middelen. Het bestrijden van die plagen met chemische middelen kent in de praktijk vele nadelen voor de aangetaste dieren. Anders is dat bij onze benadering: het inzetten van natuurlijke vijanden! Toegegeven: onze methode is niet zo gemakkelijk als het spuiten met een spuitbus. Vandaar dat het van belang is om u, als bezitter van de dieren, voor aanvang van deze methode van bestrijdroofmijt 3ing goed op de hoogte te stellen van de leefwijze van de in te zetten predatoren. Enerzijds om de werking van deze methode te begrijpen, anderzijds om de bestrijding zo effectief mogelijk te laten verlopen.
Grijze ( zwarte ) luis heeft vanaf nu een naam!
De laatste jaren worden fokkers van kanaries steeds vaker geconfronteerd met een mijt die grote schade aanricht tijdens de fokperiode. Steeds meer fokkers melden de aanwezigheid van deze mysterieuze parasiet in het voorjaar en het begin van de zomer. Er wordt vaak gesproken over “zwarte luis” of “Noorse luis” maar tot dusver was er nog geen wetenschappelijke naam bekend. Refona heeft de mijt laten determineren en er is vast komen te staan dat het gaat om de Ornithonyssus bursa, een parasiet afkomstig uit de tropische streken.

Vogelmijt (ornithonyssus bursa)

In Australië wordt van deze mijt melding gemaakt in de medische sector. Hier zijn regelmatig problemen omdat de mijt woningen binnen dringt en de mensen aantast. Sommige mensen krijgen allergische reacties in de vorm van jeukende rode vlekken op de huid wanneer ze door deze parasiet worden aangeprikt.
Ornithonyssus bursa zuigt bloed bij verschillende wilde vogels. Wanneer deze nesten zich bevinden rond woningen kan het gebeuren dat de mijten deze woningen binnen dringen wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen en de voedselbron voor de mijten is verdwenen.

In Nederland zien we de laatste jaren dit probleem steeds groter worden bij met name kanariefokkers. Vroeg in het voorjaar, wanneer de eerste vogels op de nesten zitten worden de eerste mijten al waargenomen. Ze zijn zeer klein en met het blote oog net te zien. Ze lopen vrij snel en bevinden zich met name in de buurt van de nesten. Doordat de mijten de broedende pop irriteren verlaat deze vaker het nest en vertoond onrustig gedrag. Zodra de jongen uit het ei zijn gekomen worden ze door de mijten aangevallen en zuigen deze bloed uit het nog kwetsbare kuikentje. Binnen een paar dagen sterven de jongen aan de gevolgen van deze aantasting en krioelt het rond het nest van de mijten. Deze gaan op zoek naar nieuwe slachtoffers, en zo kan het gebeuren dat alle nesten worden aangetast en het aantal jongen wat weet te overleven zeer klein is.
Veel mensen klagen ook over jeuk wanneer ze in het dierenverblijf zijn geweest. Dit komt doordat de mijten die op het lichaam komen direct proberen door de huid te prikken. Tijdens deze steek spuiten ze een geringe hoeveelheid speeksel in de huid wat kan zorgen voor een jeukende rode vlek.
Proeven met het uitzetten van zijn tot dusver redelijk succesvol gebleken. In de meeste gevallen verdwenen de vogelmijten binnen een paar dagen uit de nestjes waar de roofmijten waren uitgezet. Het is nog niet bekend of de roofmijten de vogelmijten opeten of alleen maar verjagen. We zullen proberen om daar in de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.
Kijk voor meer informatie over de leefwijze van Ornithonyssus bursa op http://www.refona.nl/index.php?pagina=volierevogels
Interesse in deze bestijding  klik dan door naar de site van Refona ,alwaar u ook uw bestellingen kan doen .

Hoe deze  Dutchy’s® gebruiken .

Gebruikershandleiding.

Dutchy’s ® en volièrevogels.

Het uitzetten van roofmijten ter bestrijding van bloedmijten dient met zorg te gebeuren. Volg nauwkeurig de aanwijzingen uit deze handleiding op. Wanneer de aanwijzingen niet goed worden uitgevoerd kan de bestrijding mislukken. De roofmijten gebruiken de eerste weken het hoopje met strooimateriaal als ontmoetingsplaats. Hier vindt de paring plaats en worden er eventueel nieuwe eieren afgezet. Het is dus van groot belang dat de hoopjes een aantal weken intact blijven en niet uitdrogen. De roofmijten kunnen zowel in de volière als de broedblokken worden uitgezet.

Belangrijke aanwijzingen bij het uitzetten.

1. Houdt de fles horizontaal en draai hem een aantal keren rustig om zijn as. Hierdoor worden de roofmijten gelijkmatig over het materiaal verdeeld.

2. Reken met behulp van de onderstaande dosering uit hoeveel hoopjes er in de volière moeten worden gemaakt.

3. Zoek een rustig plekje op in de volière, zodat het hoopje strooimateriaal niet door de vogels wordt verstoord. Leg eventueel een schoteltje over het hoopje, zodat de vogels er niet bij kunnen. Zorg wel voor een stukje vrije ruimte onder de rand van de schotel door er een stukje hout o.i.d. onder te leggen. De roofmijten kunnen er dan zonder problemen onder vandaan lopen.

4. Roofmijten houden niet van scherp licht. Probeer een plekje te zoeken waar niet te veel licht komt.

5. Het is belangrijk dat het materiaal wat vochtig blijft. Wanneer het uitdroogt zullen veel larven en eieren het niet overleven en zal het bestrijdende effect veel minder zijn. Gebruik eventueel bevochtigingmatjes om dit te voorkomen.

6. Uitzetten in de volière: Strooi wat materiaal uit de fles in de dop. Een volle dop is voldoende voor één uitzetplaats. Maak van deze hoeveelheid voorzichtig een hoopje op de uitgekozen plek.

7. Uitzetten in het broedblok: Eén dop is voldoende. Leg het materiaal naast het nest en bedek het met wat nestmateriaal.

8. Laat het hoopje minstens 2 weken met rust. Er zullen elke dag verschillende roofmijten vanuit het hoopje de volière of het broedblok in trekken.

9. Maak om de twee dagen met een plantenspuit het hoopje wat vochtig, ook wanneer u gebruik maakt van bevochtigingmatjes.

10. Leg de lege fles na het uitzetten minimaal 1 dag in de volière. De eventueel achtergebleven roofmijten kunnen er dan nog uitlopen.

Dosering.

Wanneer u de roofmijten uitzet als er nog geen, of betrekkelijk weinig bloedmijten aanwezig zijn is 1 hoopje strooimateriaal per vierkante meter volière voldoende. Als er sprake is van een aantasting van een redelijk niveau is het beter om 2, of als het om een ernstige aantasting gaat, 3 hoopjes per vierkante meter volière neer te leggen. Deze hoopjes hoeven niet gelijkmatig over de gehele volière te worden verdeeld. Langs de zijwanden is prima, als u zich maar aan de hiervoor genoemde doseringen houdt.

Houdbaarheid.

De roofmijten zijn in de fles enige dagen houdbaar. Hiervoor is de dop voorzien van een zeer fijn gaasje. Zo kunnen de roofmijten niet ontsnappen, maar kan er wel zuurstof in de fles komen. Bewaar de roofmijten op een koele plaats (koelkast). De beste bewaartemperatuur is 10 ºC. Op het kleine stickertje op de fles wordt de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven.

Belangrijk om te weten voor gebruik van  Dutchy’s.

Dutchy’s™ en bestrijdingsmiddelen slechte combinatie.
Sinds Dutchy’s™ verkrijgbaar zijn hebben al heel wat mensen besloten om met deze bestrijdingswijze van bloedmijten te starten. Helaas blijken de roofmijten niet altijd tegen de reeds toegepaste bestrijdingsmiddelen te kunnen.Er hebben ons inmiddels al heel wat positieve reacties bereikt. Verschillende gebruikers melden een zeer goede werking en zijn zeer blij dat ze de stap tot deze natuurlijke methode hebben gezet. Reptielenliefhebbers zijn zeer tevreden over de resultaten en ook kippenfokkers spreken over goede resultaten.Bij de volièrevogels zijn de resultaten wat wisselender gebleken. Sommige mensen melden een zeer goed resultaat nadat ze de roofmijten hebben ingezet. Dit geld voor de introductie in de kooien, maar zeker ook voor het uitzetten in de nestjes en de broedblokken. Sommige nestjes waar een bloedmijt aantasting aanwezig was bleken in een aantal dagen schoon gevreten te zijn door de roofmijten, zodat de ontwikkeling van de jongen niet verder werd belemmert. Ook wanneer het materiaal m.b.v. bevochtigings matjes in de kooien was uitgezet bleek dit een zeer bevredigend resultaat op te leveren. De aanwezige bloedmijten werden uit hun schuilplaatsen verdreven en door de roofmijten als voedsel gebruikt.Helaas waren er ook een aantal mensen met minder goede resultaten. In deze gevallen bleek er in de periode daarvoor chemische middelen te zijn gebruikt om een aantasting van bloedmijten te bestrijden of te voorkomen. Deze middelen waren in de kooi of het nest achtergebleven en blijken schadelijk voor de roofmijten. Nog voor de Dutchy’s™ met hun arbeid gestart waren bleken ze dood te zijn gegaan aan deze residuen.Bij de fokkers van volièrevogels zoals kanaries blijkt het vaak gebruikelijk te zijn om voor het broeden de kooien en de nesten te behandelen met een chemische stof om een aantasting voor te zijn. Helaas blijkt deze werkwijze vaak niet toereikend, want na enige tijd zijn de bloedmijten toch aanwezig. Dit geeft aan dat ze ongevoelig zijn geworden tegen deze stoffen en dat de werking van deze middelen dus niet meer afdoende is. De roofmijten zijn echter niet resistent tegen deze middelen en gaan dus dood bij de aanwezigheid ervan.Wanneer iemand dus van plan is om met Dutchy’s™ te gaan werken is het belangrijk om eerst een inschatting te maken of de roofmijten wel in leven zullen blijven. Na het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is over het algemeen een wachttijd van 6 weken voldoende. Uiteraard kan in nestjes die niet behandeld zijn direct met het inzetten worden begonnen.E-mail adres  wout@woutvangils.be

Met dank aan Refona voor het beschikbaar stellen van deze informatie .

Voor nog meer uitgebreide informatie over deze natuurlijke bestrijding van de bloed en zwarte luis klik op de volgende  link van Refona..  Graag  vernemen we in een later stadium ook jullie ervaring  over deze vorm van bestrijding. Onze  Dank

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register