Bloedluizen na verbod carbyril.

For-Mite AerosolbloedmijtFor-Mite1L

De bloedluizen na verbod van Carbyril .                          W.v.Gils

 Inleiding : 

De laatste jaren is een van de meeste vragen die ik krijg via internet  ,tentoonstellingen ,en andere gelegenheden ,is de vraag wat is nu het beste product voor de bloedluizen te bestrijden .En dat is ergens een normale vraag want sinds  het verbod van carbyril zijn de luizen wel moeilijker te bestrijden en flink in opmars. 

Samenvatting. 

En de  bestrijding van bloed- en andere luizen (zwarte )zal steeds moeilijker worden naargelang deze diertjes zich zullen gaan aanpassen tegen de omgeving en hun bestrijdings producten .

Voorheen werden diverse producten met succes gebruikt bv  Ocepou – Baygon –Parasit-ex – Sevin – Ardap en zo kan ik nog wel even doorgaan  een ieder van ons kent of heeft die of andere producten gebruikt..Maar door een europees verbodwerden deze producten  uit de handel genomen. Een van de producten (Carbyril ) zou  kankerverwekkend zijn En als dat zo is dan moet dit ook verboden worden ,onze gezondheid moet prioriteit  nummer een zijn en blijven.Dus er was maar een manier om bloedluizen te voorkomen ,op zoek gaan naar andere  doeltreffende producten. En dat werd dan ook op grote schaal gedaan door diverse bedrijven ,en zeker ook in de kippen branche deze mensen zaten ook tot hun nek in de problemen.,ja zelfs de productie van de eieren zakte flink door de aanwezigheid van bloedluizen. 

Wat Nu : 

Tot op heden zijn verschillende producten in omloop gebracht door bedrijven gespecialiseerd in middelen tegen bloed- en andere luizen.Vele producten die op de markt worden gebracht ter bestrijding van de bloed- en andere luizen zijn in vele gevallen ontoereikend om van deze diertjes verlost te geraken. Of de doeltreffendheid is erg kort  Bij andere producten dient u soms omslachtig te werken zorgen dat uw vogels en u zelf niet direct in aanraking komen met het product.

Maar toch zijn er ondanks dat de  carbyril verdwenen is ,vrij goede nieuwere producten op de markt gekomen ,en verschillende zijn nog in onderzoek en of testfase . 

Ontsmetten en  bestrijden : 

Hierover is al veel geschreven ,en dat ga ik zeker hier niet meer doen .Maar ik wil nogmaals fel benadrukken dat dit  2 verschillende zaken zijn ,die onafhankelijk van elkaar moeten gebeuren .Maar ook beide moeten gebeuren. Ontsmetten is niet bestrijden ,en bestrijden is niet ontsmetten. Meer hierover op mijn site ,in Ontsmetten en bestrijden .Wat ook belangrijk is dat men vogels van de TT ,en ook aangekochte vogels goed observeert  op luizen ,nog beter is de vogels na  de  Tt ,en aangekochte vogels  licht te benevelen  met Bv U2-Op ,er makkelijk aan te brengen ,en erg doeltreffend. Op deze manier hou je ook al het begin van luizen buiten je vogelverblijf. En blijf ook opserveren ,in naden kieren ,en spleetjes ,en zeker op en rond stokjes ,en nestbakjes. 

Welke producten nu gebruiken ??? : 

Dit is niet makkelijk om er iets over te schrijven ,want er zijn vele producten ,ik kan alleen mijn evaring van deze producten weergeven ,en ook wat ik verneem van collega kwekers .En ook de verzorging  voor aanvang  van de kweek speelt hier een grote rol in .Wat ik wel doe ,daar ik regelmatig  producten verkrijg  van leveranciers en andere is producten testen ,en zo kom ik  er ook achter welke wel en minder goed werken, Het vraagt wel wat werk en aandacht maar dat  vind ik hoort bij mijn hobby. 

Aantal nieuwe producten zijn : 

1.      U2 – op en of U3 – op 

2.      Ecto Parasieten Spray  beschermt het dier tegen insecten, teken, vlooien, luizen,( Van Huisdier vitaal )

3.      Minus Mite .Nieuw

4.      For – Mite . ( Edialux )

5.      Home Shield.

6.      Animec – Injection .

7.      Birdspray.

8.      Parasita.

9 .  Ivermectine.

10 . FOR – MITE.( Edialux ).

11 .

12 

 

Dit zijn producten waarvan ik zelf ,en collega,s de afgelopen jaren de bloedluis met vrij goed succes hebben bestreden ,En dus zeker een aanrader zijn om hier straks de luizen mee ten aanval te gaan. 

OPM : 

Enkele van de producten vallen sinds  juli 2008 onder een  URA product ,dit wil zeggen  dat deze producten uitsluitend verkrijgbaar zijn met een recept van je dierenarts .

URA staat voor  Uitsluitend op recept leverbaar. Deze producten worden als druppel in de nek ,of in het vleugelvlies gedruppeld. 

Natuurlijke producten  ??? 

Deze zijn er ook wel ,denk maar aan tabak steeltjes in het nest leggen ,of wat ook gedaan wordt knoflook ,Ook het ecolyptusblad in het nest zou er toe bijdragen.Maar als u deze natuurproducten gebruikte adviseer ik toch om dan ook evengoed te ontsmetten ,en te bestrijden met een van de bovengenoemde middelen. 

Nieuw en ecologisch zijn de Dutchy’s : 

Dutchy’s® zijn roofmijten uit de familie Laelapidae en komen in grote delen van Europa vrij in de natuur voor. Ze leven in de grond en jagen daar op allerlei bodemorganismen. Wanneer we deze roofmijten uitzetten in dierenverblijven worden ze felle bestrijders van o.a. bloedmijten. Ze jagen de hele dag achter hen aan en doden ze om ze vervolgens op te eten. Het is een kwestie van tijd; de roofmijten komen vrijwel altijd als winnaar uit de bus.Deze dutchy,s  heb ik zelf ook getest maar het werkt  bij mij niet om de eenvoudige reden dat ik zoals eerder vermeld andere producten gebruik en uittest .Met het gevolg dat ze dood gingen .Maar dat wist ik eigenlijk ook op voorhand want daarvoor had me de leverancier Refona  voor gewaarschuwd.Verder hoor je toch  veel positieve reactie,s over deze bestrijders , en ook de erg moeilijk te bestrijden Zwarte luis  zou door de dutchy,s te bestrijden zijn . Ook hoor je hier en daar dat het niet  100 % is .Maar dat hoor je ook van andere middelen. Wat voor ons  vogelkwekers ook erg belangrijk is  dat  deze firma  Refona ,toch veel onderzoek doet naar het bestrijden van luizen op deze manier ,en dat  kan ons vogelkwekers zeker op kortere termijn zeker van nut zijn om te komen tot een andere manier van bestrijden van bloedluizen. 

Zijn de producten duur ??. 

Dat  de producten voor het bestrijden van bloedluizen ,zwarte luis en andere duur  zijn hoort men regelmatig ,maar toch ben ik het daar niet  100 % mee eens . Dit komt ook dat  de fabrikant zich aan strikte regels moet houden ,en de verpakking degelijk moet zijn .Maar om het nu duur te noemen ,wat is duur  als u niet goed de  bloedluizen ,en of andere bestrijd ,en er gaan enkele nestjes jongen dood door de bloedluizen ,wat is dan duur ,en welke een frustraties geeft het  aan je hobby .Nee  niet bestrijden of  niet zoals het hoort  is volgens mij duurder dan het kopen van goede bestrijding middelen. Wat misschien wel waar is  ,dat  de meeste leveranciers erg kleine potjes en of spuitbussen verkopen ,en ja als men diverse grote vluchten ,en kweekruimten  en kweekbakken heeft  dan gaan er flink wat  busjes doorheen. Maar mijn inziens nog altijd beter dan nestjes met dode jongen ,en veel bloedluizen!!!! 

Hoe nu de bloedluis bestrijden . 

Zorg op de eerste plaats dat je vogels die je aangekocht en of terug komen van een tentoonstelling controleert op bloedluizen ,vederluis en of andere .Beter is al je nieuwe vogels te  behandelen tegen bloedluizen ,en andere met een spray naar keuze. 

Observeer en voer ook de volgende zaken snel en regelmatig uit. 

1.      Was  en ontsmet je kweekhokken ,en ruimte snel na de kweek uit .

2.      De volière,s goed uit wassen ,en uitschilderen ,en zorg dat  je zoveel mogelijk naden en kieren dicht kit!! Zitstokken goed en makkelijk uitneembaar maken .

3.      Alvorens de vogels er in te zetten je hok bestrijden met het product naar keuze.

4.      Je zitstokken om de  14 dagen uitwisselen ,en of vervangen door een reserve set.

5.      Blijf waakzaam ,en controleren ,rondom zaadbak,drinkbak ,zitstokjes ,en kieren ,en spleten.

6.      Zet luizen indicators uit in je volière,s ( Zie  foto )

7.      Gebruik niet steeds het zelfde bestrijding product  wissel om .

8.      Geef 2 maal per week Badwater met Badzout .

9.      Ondanks dat  je de kweekbakken goed ontsmet en bestrijd  ,ook de binnenkant van je nestbakjes behandelen bv met Home – Shield en of ander product.

10.  Contoleer je product of het ook op de vogel zelf  mag gebruikt worden  J/n 

Tip : Er zijn kwekers die ook een koffiefilter  in hun nestbakje doen ,dit is mooi wit  ,en kan men ook licht insmeren met bv Vasaline of  drenken in een product tegen bloedluis ,daarin zet men dan het Nest of nestbakje . Eventuele luizen zullen dood gaan of blijven plakken tegen de vasaline en of ander  vettig product. En tevens  is het ook een goede indicator ,de witte kleur als er bloedluizen zijn ,zij gaan graag zitten op witte ondergrond. Maar ondanks het koffiefilter toch de bloedluizen ook op de bovenstaande maner bestrijden met het product naar keuze. 

Zeker Doen !!!!!!! 

roofmijt 3Een zaak wil ik nog onder de aandacht brengen ,en dat is de resistentie van de bloedluizen ,een zeker niet te onderschatten zaak .Daarom wil ik je met aandrang adviseren gebruik ook om de  8 weken een ander product  om de luizen te bestrijden ,Gelukkig zijn de producten vrij lang houdbaar en is het geen probleem ,om regelmatig van  product  en of  merk naam te veranderen. Let er wel op dat bij het wisselen van de producten wel een middel gebruikt wordt met een andere werkzame stof. Het wisselen van merknamen hoeft nog niet te betekenen dat er ook een andere werkzame stof wordt toegepast. Veel middelen bevatten een stof uit de zelfde groep van werkzame stoffen; met een moeilijk woord “synthetische Pyretroiden” genoemd. Meestal zijn deze stoffen te herkennen door naar de inhoud op de verpakking te kijken. Als hier een stof bij staat met het woordje “trin’ of “trum” erin dan kunnen we er vanuit gaan dat het om een afgeleide van de zelfde stof gaat en dan gaat de opbouw van de resistentie onverminderd door, ook wanneer we deze middelen met elkaar afwisselen. Voorbeelden hiervan zijn de stoffen Pyrethrum, Permetrin, Tetrametrin, Deltametrin en Cyflutrin. Door goed op te letten kan het probleem van resistentie voor langere tijd voorkomen worden. Zeker in vochtige en warmere periode moet men zeer ernstig opletten ,en een keer meer bestrijden kan zeker geen kwaad. Een gewaarschuwd mens telt voor.twee. 

Besluit : 

Nu de Carbyril verleden tijd is ,zijn er toch weer een aantal vrij goede vervangers bijgekomen .Het onderzoek gaat verder bij diverse fabrikanten . Wij kwekers moeten aandachtig blijven ,en zorgen dat er  geen resistentie optreed .We moeten dus regelmatig  zoals hier in dit artikel is beschreven veranderen van product .Ontsmet goed en regelmatig je vogelverblijf, En blijf waakzaam . De bloedluis is een niet te onderschatten tegenstander. Die we zullen moeten overwinnen om succes in je vogelverblijf te hebben.

Succes  Wout van  Gils.

Met dank aan  Refona DUTCHY,S voor het beschikbaar stellen van foto,s en  informatie over bestrijden  met deze natuurlijke vijanden met Dutchy,s

Ingezonden stuk :  Over de  bloedluis . 

Als echte hobby kweker die ook wel eens aan tentoonstellingen mee doet heb ik een tip waar van ik denk dat andere er waarschijnlijk ook wat aan hebben.Al 7 jaar doe ik appelazijn met knoflook elke dag 10 milligram door het drinkwater ook in de broedtijd en als er jongen zijn .

Het is van het merk Hoba Cutura en informatie er over kunt u in winnen via E-mail adres info@dhpcultura.com” style=”color:blue;text-decoration:underline” href=”mailto:info@dhpcultura.com“> info@dhpcultura.com of kijken op de website  http://www.dhpcultura.com/” style=”color:blue;text-decoration:underline” href=”http://www.dhpcultura.com/”> www.dhpcultura.com .Maar ik heb zins dat ik het gebruik geen last meer van het kleine ongedierte dat soms een heel kweek seizoen kan bederven en of het nu zwarte, rode , of vedermijt betreft bij mij zie je ze niet  meer en ook geen muggen .Natuurlijk heb ik niet de wijsheid niet  in pacht , maar doordat ik er zeer tevreden over ben geef ik deze tip door .Hoba Cultura is een zuiver natuur product en bevat  8% appelazijn de hoeveelheid knoflook die is toegepast staat niet vermeld , maar dat er knoflook in zit is te ruiken als men de fles opend , maar ook weer niet zo sterk dat je het in je hok ruikt bij 10 milligram per liter drink water.

Ik heb deze tip ook gekregen van een (oude ) kanarie kweker en die had de werking ontdekt toen zijn dochter een pony kreeg en in de stal werd het in het drinkwater of over het voer gestrooid van de paarden , het was ter voorkoming van darm infecties en tegen vliegen rond de ogen bij pony,s en paarden .Natuurlijk wel in grotere hoeveelheden natuurlijk als voor vogels , maar hij paste het al zo,n 20jaar toe bij zijn vogels en had zins dien geen luizen vlooien vogelmijt en muggen meer kunnen ontdekken .

Het is dus een middel uit de paarden wereld en in flessen van een liter verkrijgbaan en wat de houdbaarheid betreft ik gebruik nu een fles die ik in het najaar van2008 heb gekocht en tot 01-06 2011 houdbaar is .Hartelijk dank Roel voor  deze informatie.

Hoogachtend Roel Termeer.

Ingezonden : Boekwerk over bloedluizen en andere ectoparasieten.

Meer informatie over bloedluizen  vind  u  op bijgaande  site  van hr van Rooy ,die er een schitterend en informatief boekwerkje  van heeft gemaakt . Meer info klik dan op bijgaande  link .http://www.boekbloedluizen.nl/

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Rui en daglichtlengte zijn van groot belang

Ruien en daglengte zijn cruciaal. De lengte van de dag is cruciaal in het rui-proces. Iedereen die vogels houdt, weet dat vogels ruien na de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Allerlei

Voedingsstoffen erg belangrijk.

Voedingstoffen niet vergeten. Koolhydraten vormen een belangrijke energiebron waar de vogel door middel van verbranding gebruik van kan maken. Een overschot aan koolhydraten wordt opgeslagen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De medicatie

Megabacteriën – Wat nu?

Megabacteriën – Wat nu? Een vreselijke en tot voor kort moeilijk te behandelen ziekte, genaamd megabacteriën, komt voor in veel van onze volières. De naam

Done
ClosePlease login

No account yet? Register