De Geel Mozaiek type 1

Geel mozaïek


De Geel mozaïek type 1.

Inleiding:

Een van de kanarievogels die ik met veel plezier zie en succesvol kweek, is de Geel mozaïek. Zoals bekend, zijn er twee typen: type 1 voor de pop en type 2 voor de man. Zelf geef ik de voorkeur aan het pop-type omdat ik persoonlijk de helderwitte ondergrond het mooist vind. Bij mannen is dit iets minder, maar ik merk op dat hier ook aanzienlijke verbeteringen te bewonderen zijn. In de afgelopen jaren hebben kwekers deze vogels tot prachtige exemplaren gemaakt. Het is duidelijk dat men moet beslissen welke richting men opgaat in de kweek. Ofwel fokt men het pop-type of anders het man-type. Het is bijna onmogelijk beide soorten uit één koppel te kweken; men moet gericht kiezen of twee aparte lijnen uitzetten. Belangrijk bij deze vogels is niet alleen de vorm, maar ook de lengte van de bevedering. Te lange bevedering resulteert niet alleen in erg losse flanken en minder mooi gesloten vogels, maar vergroot ook de kans op lumps, vooral op de schouders. Daar moet goed op worden gelet. Wat de vorm betreft, lopen we hier in België zeker niet achter, en we kunnen dit zeker met succes in de kweek opnemen. Het is ook cruciaal om de lipochroomkleur in de staart goed in de gaten te houden, hoewel dit niet gemakkelijk te verminderen is, moeten we proberen dit toch minimaal te houden. Ook moeten we proberen te voorkomen dat de vogels vleugel- en/of staartpennen verliezen, omdat deze bij terugkomst ook meer doorgekleurd zullen zijn.

Geel mozaïek type 1:

Een mozaïek is een tekeningvogel waarvan het patroon de vastgestelde normen zo dicht mogelijk moet benaderen, waarbij contrast ook een enorm belangrijke rol speelt. We streven naar een zo intens mogelijk patroon op een zo helder mogelijke grond. Aandacht moet worden besteed aan de kleurdiepte van het patroon; dit mag zeker niet te diep worden of overgaan naar oranje, maar ook niet te minimaal van kleur zijn. Alles moet goed zichtbaar zijn en zich op de volgende plaatsen ontwikkelen:

  • Een duidelijke oogstreep die achter het oog begint.
  • Een kleine maar duidelijke borstvlek.
  • Een duidelijke schoudervlek zonder ver door te lopen in de vleugels.
  • Een goed zichtbare stuitvlek.

De oogstreep:

Deze moet duidelijk en afgebakend achter het oog beginnen en mag ongeveer een lengte hebben tussen de 6 en 10 mm. Uiteraard zoveel mogelijk symmetrisch. Als de streep boven het oog begint en minimaal is, kan dit worden geaccepteerd, maar de voorkeur moet duidelijk uitgaan naar de achter het oog beginnende oogstreep. Een boven het oog beginnende oogstreep kan dus wel minimaal worden bestraft door de keurmeester.

De schoudervlek:

De schoudervlek geeft samen met de oogstreep de mooie mozaïektekening weer. Voorkomen moet worden dat deze te ver doorloopt in de vleugelpennen. Ook moet deze duidelijk naar voren komen en zichtbaar zijn, zonder te diep van kleur te worden maar uiteraard ook niet te minimaal van kleur. Hij zal altijd goed zichtbaar moeten zijn.

De borstvlek:

Deze moet altijd zichtbaar zijn als een ovale vlek van ongeveer een centimeter lengte. Deze mag nooit te groot zijn maar moet ovaal en zichtbaar zijn. Opvallend is dat sommige mooie mozaïeken met goede schouder- en oogtekeningen een minimale borstvlek laten zien, maar deze moet wel aanwezig zijn, zoals vereist door de standaard. Let op, een klein vlekje en niet uitlopend naar de flanken; bij een pop-type is dit uit den boze.

De stuitvlek:

Deze vlek zal er meestal wel zijn, in tegenstelling tot de schouder- en oogstreep, maar let op dat hij niet te groot wordt. Over het algemeen zal dit minder problemen veroorzaken dan de oog- en schoudervlek.

De kweek:

Zoals eerder vermeld, moet men letten op de lengte van de bevedering, maar kweek niet met de bedoeling zowel mannen als poppen te kweken uit hetzelfde koppel. Koppel een pop aan een man met een minimaal masker (flink foutieve man met masker), zelfs met een kleine inkeping erin kan geen kwaad. Let ook op een minder grote borstvlek en een juiste kleurdiepte, en uiteraard op de vorm van beide vogels. Je weet dat wat de ene te veel heeft, de andere te weinig moet hebben. Gebruik dus mannen die zoveel mogelijk het pop-type benaderen. Let goed op het zogenaamde muizenkopje; dit zal met het mozaïekpatroon nog meer een misvormd uitzicht geven dan bij andere vogels. De vogel kan dan weliswaar een mooi mozaïekpatroon hebben, maar de vorm zal de vogel kansloos maken. Wees dus ook hier zeer waakzaam. En uiteraard let ook op je voeding en/of kleurstimulerende middelen, zodat het mozaïekpatroon niet te diep van kleur wordt. Zorg voor zo min mogelijk uitloop van de schoudervlek in de vleugelpennen. En als je de vogels voedt met gele of rode stimulerende middelen, begin dan niet eerder dan rond 6 weken. Wees ook hier waakzaam dat de kleur niet te diep wordt. Veel succes met deze schitterende kanarievogel.

Wout van Gils.

More Articles

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Roodopaal.

Agaat opaal met rode grondkleur: Sommige vogels worden maar zelden gezien, zelfs op grote shows in België of wereldwijd; een daarvan is de agaat opaal

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Geelivoor intensief.

Geel Ivoor Intensief Vereisten: Een goede, diepe grondkleur is essentieel, evenals een gelijkmatige en zuivere kleur (citroenfactor). Geen schimmelvorming bij de intensieve exemplaren en geen

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

Het opvoeren van roodfactorige kanarievogels

OPVOEREN VAN ROODFACTOR KANARIEVOGELS    INLEIDING Er is veel geschreven en gesproken over roodfactor kanarievogels, met zowel voor- als tegenstanders. Er zijn discussies over hun

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

Kanarie kleuren

De Agaat Geel intensief

De agaat, ook wel bekend als de eerste reductiefactor, is een verdunde vorm van Zwartgeel. Deze verdunning heeft voornamelijk invloed op de toppen van de

Done
ClosePlease login

No account yet? Register