De lijnenteelt of stamkweek

De lijnenteelt of stamteelt.

Deze kweekmethode is niet alleen voor mij, maar ook voor veel liefhebbers de enige en beste manier om succesvol te zijn in het kweken van kanarievogels. Alle verborgen factoren, zowel de goede als de minder goede of slechte, komen op deze manier het snelst tot uiting. Bontheid, vormfouten, gedragsstoornissen, pigment- en kleurbeïnvloedende factoren, bevedering, enzovoort, komen snel naar voren. Het is aan de liefhebber-kweker om deze goede eigenschappen vast te leggen en later te gebruiken om ze te verankeren in de te kweken vogelsoort of kleurslag. Een goed kweekboek met nauwkeurige observaties van de vogels is hierbij essentieel.

Vaak wordt gezegd dat ervaren kwekers trucs gebruiken. Hoewel ik niet zal erkennen dat sommige kwekers trucs gebruiken, geloof ik dat dit eerder betrekking heeft op andere aspecten dan op het vlak van erfelijkheid. Kwekers die doordacht te werk gaan, goed nadenken over welke vogels ze gaan kweken, begrip hebben van de erfelijke factoren van de vogels en hun kennis en gevoel inzetten, zullen de snelste weg naar succes hebben. En hoe doen ze dat? Heel eenvoudig, door lijnenteelt of stamkweek.halfzijder.jpeg

Wat is een stam:

Een stam is een groep vogels afkomstig uit een populatie vogels die enige mate van verwantschap met elkaar hebben in afstamming. Het is een zorgvuldig geselecteerde groep vogels die weinig verschil vertoont in hun erfelijke overdracht. Het zogenaamde verdringingskruisen heeft geleid tot het verdwijnen van de meeste ongewenste eigenschappen, waardoor alleen de gewenste eigenschappen (zoals kleur en vorm) overblijven. Een stam moet een waar kleurbeeld vormen, zowel in gedrag, houding als vorm.

Bij het opzetten van een stam is het vanaf het moment dat de vogel uit het ei komt essentieel om alles goed vast te leggen in een nauwkeurig kweekboek. Zowel de goede als de slechte eigenschappen moeten worden genoteerd om ze later uit te kunnen sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Systeem van de stamkweek (lijnenteelt):

Altijd vogels aanschaffen bij een erkende kweker in de gewenste kleurslag, waarvan men zeker weet dat er al een goede selectie heeft plaatsgevonden. Controleer de gegevens van deze vogels via het kweekboek van de verkoper, inclusief informatie over verervende factoren en de mate van verwantschap. Start alleen met onverwante kwaliteitsvogels, zowel man als pop, die zuiver verervend zijn, een goede bevederingsstructuur hebben, en een goede houding en gedrag vertonen.

De kweker:

Ongeacht de kleur of soort vogel waar je enthousiast over bent, kleurkennis van de vogelkweker is een eerste vereiste. Zonder deze kennis is weinig te bereiken. Daarom mag de standaard kleurkanarie bij geen enkele kweker ontbreken. Met deze kennis kan men beginnen met het opzetten van de lijnenteelt.

Welk systeem toepassen?

De meest verwante en niet direct aan te bevelen voor een beginner is de koppeling van broer en zus. Dit is de kortste weg om in de nakweek snel goede of slechte eigenschappen te selecteren en vast te leggen. Deze methode kan alleen worden toegepast bij kerngezonde, sterke en goed uitgeselecteerde vogels.

Een veelgebruikte methode is de Patrokliene methode (vadergelijkend) en de Matrokliene methode (moedergelijkend). Beide methoden volgen een stappenplan dat over vier jaar loopt, waarbij de beste exemplaren worden teruggekoppeld aan de stamvader of -moeder.

1 Jaar: Een MAN (stamvader) koppelen aan 2 à 3 betrouwbare poppen.
2 Jaar: De mooiste en beste dochters terugkoppelen aan de stamvader.
3 Jaar: De mooiste poppen uit het tweede jaar koppelen aan de stamvader.
4 Jaar: De nakweek van het derde jaar onderling koppelen.

Opmerking: Tot het vierde jaar is het maximum wat je verantwoord uit de kleurkanarie kunt halen.

De Matrokliene methode:

Deze methode kunnen we starten met vogels uit het tweede jaar van de patrokliene methode. Hierdoor krijgen we twee lijnen:
– A – Lijn 1: Vadergelijkend = Patrokliene methode.
– B – Lijn 2: Moedergelijkend = Matrokliene methode.

1 Jaar: Stammoeder pop koppelen aan een goede en betrouwbare man uit het eerste jaar van de patrokliene methode.
2 Jaar: De mooiste man uit het tweede jaar terugkoppelen aan de moeder van het tweede jaar.
3 Jaar: De mooiste man van het derde jaar terugkoppelen aan de stammoeder of aan de mooiste poppen uit het tweede jaar.
4 Jaar: We bezitten nu twee lijnen (gelijk aan de patrokliene methode), waar de goede, mooie, grote, sterke jongen uit het derde en/of vierde jaar onderling gepaard worden. En dan beginnen we weer opnieuw met het vormen van twee lijnen. Uiteraard kan men ook nog nieuw bloed introduceren en nog een extra lijn opzetten. De methode blijft hetzelfde, maar blijf wel alles goed vastleggen. Succes is verzekerd bij het opzetten van je stam.

Besluit:

Op deze manier kan in korte tijd een uitstekende stam (lijn) worden opgezet, mits vrij van ziekten en tegenslagen. Het gebruik van nieuw bloed na elke opbouw is optioneel, maar kan verfrissend werken. Let altijd op de dominerende factoren. Ik wens je succes met de beschreven lijnenteelt, en herinner je eraan je kweekboek goed bij te houden.

Wout van Gils.

More Articles

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Artikel in vogelvreugd Wout Van Gils

Wout van Gils De Nederlandse vogelpublicatie “Vogelvreugd” heeft recentelijk het uitstekende werk van Wout van Gils erkend bij het opzetten van zijn website www.woutvangils.be, die

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register