Onderzoeksresultaten in het Kweken van Kanaries

Onderzoeksresultaten in het Kweken van Kanaries (Met dank aan Wout van Gils)

De pop geeft toenemende hoeveelheden testosteron door aan haar eieren in de volgorde waarin ze gelegd worden. Dit gebeurt ongeacht of ze is gekoppeld of niet. Het testosteron bevindt zich in de dooier van het ei en is onafhankelijk van het mannetje. Er is vastgesteld dat bij veel vogels de eieren die gelegd worden niet allemaal tegelijk uitkomen en dat de later uitgekomen jongen hogere hoeveelheden testosteron in hun systeem hebben. De kanariepop is geen uitzondering op deze regel, en het lijkt erop dat de pop rekening houdt met het feit dat niet al haar eieren tegelijk uitkomen en de beste strategie initieert voor het overleven van haar jongen.

Het feit dat een pop begint met broeden voordat alle eieren zijn gelegd, is geen teken van degeneratie, maar in de natuur eerder regel dan uitzondering. Wanneer ik de eieren heb weggenomen om gelijkmatig uitkomen te garanderen, heb ik bij het ringen opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen in grootte zijn tussen de jongen in een vol nest van 4-5 jongen. Ik beschouwde dit als een vroege kans voor selectie en ringde de vogels op volgorde van grootte, waarbij de laagste nummers naar de “voorkeurs” grotere vogels gingen en het hoogste ringnummer naar de uiteindelijke achterblijver ging, vermoedelijk geboren uit het laatst gelegde ei, het zogenaamde “Schlussei”. De ongelijke grootte van jongen die tegelijk uitkomen, bleek te worden bepaald door de volgorde waarin de eieren worden gelegd en inherent door de toenemende dosis testosteron in elk opeenvolgend gelegd ei.

De rol van testosteron kan niet eenvoudig worden genegeerd, omdat het leidt tot:

– Meer aanhoudend “bedelgedrag”
– Hogere groeisnelheden
– Verhoogde agressiviteit

De rangorde binnen een groep wordt positief beïnvloed door de hoeveelheid testosteron in de eieren. De poppen kunnen iets introduceren in de eieren (testosteron) dat het gedrag van hun jongen verandert. Deze jongen staan hoger in de pikorde en zijn dominanter.

Deze ontdekkingen geven duidelijk aan dat dominantie toeneemt met elk opeenvolgend gelegd ei, zodat het laatst uitgekomen vogeltje de “voorkeurs” keuze zou zijn. Onderzoekers van de Rockefeller University hebben experimenten uitgevoerd met de Belgische Waterslager, en deze hebben aangetoond dat het niveau van testosteron dat de pop doorgeeft, afhankelijk is van:

– Testosteronniveaus binnen de pop
– Omgevingsfactoren
– Volgorde waarin de eieren worden gelegd

Verder onderzoek toonde aan dat de effecten van het injecteren van testosteron in eieren met een zeer fijne naald. De tests waren gebaseerd op zeer grote populatiegroottes en omvatten ook eieren die waren geïnjecteerd met een placido. De resultaten bewezen dat de jongen die geboren werden uit eieren die waren geïnjecteerd met testosteron duidelijke voordelen verkregen ten opzichte van hun broers en zussen.

Het is daarom de moeite waard om meer aandacht te besteden aan die eieren die als laatste uitkomen, omdat deze iets bevatten dat in mindere of meerdere mate ontbreekt in de als eerste gelegde eieren. Hoe dit het best benut kan worden, kan wellicht het beste worden uitgelegd in een ander artikel. Er zijn veel andere factoren, bijvoorbeeld, waarom verlaat een pop het nest voortijdig voordat een van de eieren is uitgekomen. Ik merk op dat ongeveer 50% van de poppen al broeden nadat het eerste of tweede ei is gelegd. Dit betekent dat waar de eieren worden weggenomen en de pop uiteindelijk zes eieren legt, ze 4-5 dagen later begint met broeden dan ze normaal zou doen. Dus na 10 dagen “voelt” ze alsof ze al 14 dagen op de eieren heeft gezeten.

Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de testosteronniveaus omvatten ook kweekopstellingen, bijvoorbeeld:

– Kweken van één mannetje met 3 of 4 poppen in een volière
– Koppelen van één mannetje met één pop
– Wisselen van één mannetje tussen twee poppen

Een ander experiment toonde aan dat wanneer de bel

ichting abrupt werd gewijzigd van 8 uur licht – 16 uur donker naar 14 uur licht – 10 uur donker, dus zonder geleidelijke fasering, de eerste eieren na 14 dagen werden gelegd.

Ons onderzoek is nog gaande.

Wout van Gils

More Articles

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Fok tips door Wout van Gils

Vanuit zijn ervaring heeft Wout vastgesteld dat de mannetjes over het algemeen achterlopen op de hennen wat betreft de broedconditie. Daarom plaatst hij ze eerst

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Kuikens worden onafhankelijk

Men hoort vaak van kuikens die sterven als ze bijna onafhankelijk worden. Natuurlijk kan van zwakkere vogels worden verwacht dat ze sterven door natuurlijke selectie.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De verzorging

Behandelen Lumps knobbel is mogelijk

Beste Wout, Ik heb je bericht over de lumps bij kanaries op internet gelezen. Als beginnende volière-houder heb ik hoogstwaarschijnlijk een kanarie met lumps gekocht.

Done
ClosePlease login

No account yet? Register

De kweek

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator

Het Rui-seizoen als Krachtige Indicator Wanneer de vogels in goede gezondheid verkeren, zal de rui normaal en redelijk snel verlopen, maar het is essentieel om

Done
ClosePlease login

No account yet? Register