Rode kanarie met rode hoorndelen.

Kleurkanaries: Licht rode bek.(hoorndelen )                 J van der maelen 

Het ontstaan.

Rode h3

 

Sinds 2 jaar kunnen we deze vogels bewonderen op de shows in het zuiden. Tijdens de show te Regio Emilia in Italy waren opnieuw enkele exemplaren te bewonderen. Echter niet alleen daar maar ook in ons eigen land bestaat deze afwijking al vele jaren.De aanwezigheid van deze buitensporigheid op de shows was voor ons, de Technische Commissie A.O.B., voldoende om er wat aandacht aan te besteden. Ik heb me dus wat meer gaan informeren omtrent deze aanwezigheid van rode kleur in de bek. Ook de poten en nagels vertonen éénzelfde versterkte oranje lipochroomkleur.Lijkt het op zich mogelijks niet zo spectaculair is het toch spectaculair te vernoemen dat deze “oranjebekken” bij de geboorte een vuurrode bek bezitten en dat is dan toch wel geheel anders.Oorsprong is niet echt gekend doch weten we dat deze vogels sinds ruim 6 jaar opgemerkt werden bij een franse kweker (Jean Larrieu). De vogels van de franse kweker waren afkomstig uit import vanuit Nederland wat erop wijst dat de origine mogelijks daar moet gezocht worden.

Ondertussen was ik in contact met een Belgische kweker Georges Kenens. Hij vertelde me dat hij sinds ruim 10 jaar deze afwijking vaststelde bij zijn vogels. Zijn eerste afwijkende jongen zijn eigenlijk ontstaan uit de koppeling van een rubino intensief (satinetfactorig) aan een onverwante rood schimmel (niet rubino) pop. Het opmerkelijke is dat deze koppeling verschillende poppen gaf maar nooit is er een rubino pop geboren! Enkel poppen met zwarte ogen! Opvallend was dat deze vogels een probleem hadden met het zicht en konden vrij moeilijk zien waardoor ze steeds buiten de prijzen vielen op de shows! Hun snavel was wel oranje maar dit viel toen nagenoeg niet op. Doch was de kweker zich bewust van iets ongewoons want de jongen met oranje snavel hadden bij de geboorte een vuurrode bek, na een maand was de kleurintensiteit afgenomen tot oranje.Door het probleem met het zicht werd er toen verder geen aandacht geschonken aan deze vogels en vertrokken ze dus naar een opkoper in Nederland. De vogels waren bestemd voor export.Opvallend was ook de enorm zachte bevedering die eveneens verschillend was tegenover de “niet-rode bekken”.Ook bij een Braziliaanse kweker is deze kleurvariant reeds opgetreden evenals in Spanje.  

Vererving

Weinig gekend omtrent de vererving doch vertellen enkele praktijktesten ons dat de vererving vrij is. M.a.w. het koppelen van een man met rode bek aan een onverwante klassieke pop (dus niets te maken met rode bek) geeft in de eerste generatie jongen met een rode bek zowel mannen als poppen.De Heer Georges Kenens vertelt dat de mutatie is ontstaan uit zijn rood vetkleur vogels met rode satinet ogen. Tijdens de kweek 2003 verscheen er opnieuw spontaan in een nest een opvalland jong met een bek zeer “rose rood”. De andere jongen in het nest waren absoluut normaal. De afkomst van de kweekvogels zijn van eigen kweeklijn sinds vele jaren.Rode h1Naarmate de vogel wat ouder werd en de rui voorbij was leek de bek toch iets in kleur afgenomen. De afwijking blijft echter duidelijk zichtbaar en zelfs in de poten en nagels is er een versterkte rode kleur waar te nemen.Deze vogel, rood intensief en man, wordt dit jaar gekoppeld aan onverwante rood schimmel poppen om de vererving verder uit te testen.Ondertussen zijn er bij de Heer Kenens opnieuw spontaan jongen met rode bek geboren uit een ander koppel uit de rood lipochroomreeks. In een nest lag er 1 van de 4 jongen met een rode snavel maar dit jong is vrij snel gestorven. Mogelijks zit er toch iets erfelijks vastgenesteld in de stam van deze kweker en door de inteelt is deze mutatie dus nu ontstaan.Andere bronnen vermelden dat de vererving recessief onafhankelijk is wat dus betekend dat het koppelen van een Rode bek X normaal 100% verervende zou geven. Volgens onze Belgische kweker zou het om een vrije onafhankelijke vererving gaan.Meer uitleg zou ik hierop moeten kunnen geven na dit kweekseizoen omdat ook deze paring is opgenomen in het test-kweekprogramma.In Brazilië heeft men ondertussen deze “rode bek” karakteristiek ingekweekt in de gepigmenteerde bruinreeks. De eerste bruin rode en bruin rood pastellen met rode bek vertonen duidelijk de rode snavel.Opvallend en zeker vermeldenswaardig is dat de rode snavel met het toedienen van kleurstof in directe lijn niets heeft te zien. De Braziliaanse kweker verschaft geen kleurstof bij het opgroeien van de jongen in het nest! Als de jongen de leeftijd van ongeveer 30 dagen bereikt hebben geven ze pas kleurstof en dan is hun bek al goed oranje.Opvallend is wel dat deze in het bezit van de ivoorfactor merkelijk een minder rood gekleurde bek vertonen.Vastgesteld is wel dat er een grote variatiebreedte bestaat van sterk doorgekleurde rode snavels tot veel minder sterk gekleurd.Vogels welke kleurstimularia van in het nest krijgen vertonen een versterkte rode snavelkleur. 

De toekomst

Over de verdere ontwikkeling van deze afwijking kunnen we stellen dat ook hier enkel door strenge selectie, op de rode snavel kleurdiepte, deze afwijking naar erkenning kan leiden. Indien het m een genetische afwijking zou gaan moet uiteraard de vererving veel meer duidelijkheid verschaffen.rode h3Een andere mogelijkheid is natuurlijk deze vogels te kruisen met deze uit de gele lipochroomreeksen en deze resultaten te bekijken. Uiteraard zal het resultaat minder zichtbaar zijn maar het loont misschien de moeite om het te testen zeker we nu ook daar over kleurstimulerende middelen beschikken welke het effect kunnen versterken.Opnieuw de mogelijkheid om na te denken over iets geheel anders. Eén zaak staat vast dat we van eentonigheid zeker niet kunnen spreken binnen onze liefhebberij. E-Mail wout@woutvangils.be

 

Johan van der Maelen

 Technische commissie  AOB.